Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
Specialitatea Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei

Proiect didactic
la Limba şi literatura română
Clasa a I-a.

Bălţi, 2019
Data: 25.09.2019
Clasa: a I-a
Subiectul lecţiei: Sunetul şi litera “ m ”.
Competenţe specifice:
Competenţa specifică 1. Receptarea mesajului oral în situații de comunicare, manifestând atitudine pozitivă, atenție și concentrare.
Competenţa specifică 3. Receptarea textelor literare şi nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă, conştientă, cursivă și expresivă.
Unităţi de competenţe:
3.1. Citirea corectă şi conştientă a silabelor, cuvintelor și propozițiilor scrise cu litere de tipar sau de mână.
3.2. Citirea corectă, cursivă, fluentă a unui text literar/nonliterar.
1.4. Distingerea cuvintelor dintr-o propoziţie, a silabelor dintr-un cuvânt, a sunetelor dintr-o silabă.
Obiectivele operaţionale:
O1:Să distingă sunetul [ M ].
O2:Să numească cuvinte care conţin la început,mijloc şi la sfârţit sunetul [ M ].
O3:Să alcătuiască o povestioară din 4-5 propoziţii,care să conţină sunetul [ M ].
O4:Să distingă semnul grafic al sunetelor.
O5: Să identifice elementele componente ale literei „m” de tipar şi de mână .
Strategii didactice:
A. Metode şi procedee: Metoda analitico-fonetico-sintactica, manualul, conversaţia dirijată, explicaţia, demonstraţia, observaţia, analiza, exerciţiul,
jocul didactic, conversaţia euristică, exemplificarea, problematizarea, dramatizarea.
B. Mijloace didactice: Manualul, fişe de lucru, planşe didactice, caietul maculator, creioane colorate, jetoane ilustrate, alfabetar.
Tipul de lecţie: Comunicare şi însuşire a noilor cunoştinţe.
Resurse bibliografice:
1. Curriculum şcolar clasele I-IV. Chişinău, 2018.
2.Mariana Buruiana,..(2017), ”Abecedar”.
Timp alocat: 45 min.

Etapele
Activitatea profesorului şi a elevului Note
lecţiei
Învăţătoarea are o planşă pe care sunt reprezentate mai multe obiecte,denumirea cărora începe cu sunetul [ M ] .
Evocarea (Malină, melc, măr, miere, morcov, masă, maşină.)
Î: Dragi elevi,pe planşă sunt reprezentate mai multe obiecte. Denumiţile.
E: Malină, melc, măr, miere, morcov, masă, maşină.-fiecare elev pe rând va numi câte un obiect.
Î: Bravo. Acum v-am pregătit câteva ghicitori.
Mulţi sportivi o îndrăgesc;
De ce oare o lovesc?
E: Răspuns (mingea)
Î: Ce are forma unei mâini
Şi tot nu-i mână?
E: Răspuns (mănuşa)
Î : Cu ce sunet încep aceste cuvinte (minge,mănuşă) ?
E: Cu sunetul [ M ].
Î: Deci,copii astăzi vom învăţa sunetul şi litera [ M ] în mai multe cuvinte.

Î: Prezintă planşa cu litera “m”, de tipar şi de mână. Apoi spune elevilor să privească imaginea din abecedar.
Realizarea (pagina 25). Copii,cine sunt reprezentaţi în imaginile date?
sensului E: În imagini sunt reprezentaţi trei copii,două fetiţe şi un băieţel.
Î: Să le dăm nume copiilor,care să înceapă cu [ M ].
E: Pe băieţel îl cheamă Marinel, iar pe fetiţe Maria şi Marina.
Î: Ce puteţi spune despre copiii din imagini?
E: Maria a cules un bucheţel de flori.
Marina citeşte o carte.
Marinel se joacă cu un motănel.
Î: Copii,priviţi mai jos. Avem două propoziţii pe care trebuie să le completăm împreună.
E: Elevii competează împreună.(Marin are o mingie. Maia are un măr.) * propoziţiile le marcăm grafic.
Î: Propoziţiile se scriu pe tablă.Propoziţia se desparte în cuvinte.Cuvintele se despart ȋn silabe stabilindu-se numărul
de silabe apoi numărul de sunete şi locul sunetului [ m ] .Se rosteşte apoi din nou silaba care ȋncepe cu sunetul [ m ],
cerându-se elevilor să formeze un cuvânt care ȋncepe cu sunetul [ m ] apoi o propoziţie cu acest cuvânt.
E: Mare/La mare este foarte bine.
Mantou / Mantoul mamei este nou.
Masă/Masa este plină de bucate.
Î: Acum să pronunţăm toţi împreună sunetul [ M ].
Intuirea literei de mână pe planşa model
- elemente grafice componente.
- scrierea model la tablă, însoţită de explicaţie.

Reflecţia Scrierea literei


- exerciţii de pregătire: încălzirea muşchilor mâinii, reamintirea poziţiei corecte pentru scris .
Cântec : Ne jucăm cu degeţelele
- simularea scrierii literei: cu degetul în aer şi apoi pe bancă cu creionul
- încercări de scriere (cu creion, culoare) pe caietul cu foaie albă
scrierea literei în caietul special, cu respectarea cerinţelor referitoare la titlu, alineat, distanţa dintre litere. După ce au
fost scrise trei litere învăţătorul verifică şi intervine pentru corectare, dacă este cazul. Apoi fiecare continuă încă trei-
patru rânduri. Elevii care au lucrat foarte corect pot scrie un rând folosind creion colorat.

Extensia Temă pentru acasă: 6 rânduri de litera [ m ] mare şi mic de mână.