Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA :21. 11. 2019


SCOALA :Colegiul de Arta”Carmen Sylva”,Ploiesti
PROFESOR : STOICA NICOLETA
DISCIPLINA: Muzica Vocala Traditionala Romaneasca
ELEV :MANTA SEBASTIAN
CLASA : a-XI-a A
NIVELUL : intonativ – F.B
Intelectual -F.B

SUBIECT:
Evaluarea rezultatelor in dezvoltarea tehnicii vocale si a
interpretarii a cantecelor populare:
1.Doina-“Bate vantu’ de la munte”
2.Sarba –“Dorule ,caine turbat”
TIPUL LECTIEI: Verificare si apreciere a rezultatelor.

C.G. 1. - Formarea si dezvoltarea capacitatii de asimilare a noilor


elemente de tehnica vocala;
C.S. 1.1.Realiarea respiratiei costo-diafragmatice ai a unei fonatii corecte;
C.S. 1.3.Realizarea unei intonatii corecte pe o emisie vocala specifica.

C.G. 2. - Formarea si dezvoltarea capacitatii de interpretare


vocala
C.S. 2.2.Egalizarea registrelor;
C.S. 2.3.Rezolvarea pasajelor;
C.S. 2.4.Realizarea dictiei corecte.

C.G. 4. - Formarea si dezvoltarea capacitatii de interpretare


sensibila si creatoare respectand continutul muzical.
C.S. 4.1.Cunoasterea continutului emotional al cantecelor si evidentierea
acestora in textul muzical;

Competente derivate:
C.1.La sfarsitul secventei de lectie nr.1 dupa executarea exercitiilor de incalzire a
vocii pe sunete mute apoi pe vocalele “i”,”e”,”a”(secunde, terte si cvinte),elevul va fi
capabil sa execute vocalizele in urma carora va asimila noile elemente de tehnica
vocala,pe o respiratie costo diafragmatica si o fonatie corecta.
C.2.La sfarsitul secventei de lectie nr.2,elevul va rezolva omogenizarea pasajelor
vocale si va realiza o dictie corecta.
C.3.La sfarsitul secventei de lectie nr.3,elevul va interpreta in stil popular
doina,incercand sa redea cat mai calitativ esenta doinei.
C.4.La sfarsitul secventei de lectie nr.5,elevul va interpreta sarba,incercand sa
derea caracterul dansant al acesteia.

Strategoii didactice:
Mijloace procedurale: conversatia,expunerea,observatia,explicatia,auditia
muzicala,demonstratia;
Mijloace de invatamant: partituri-pian , C.D.-uri audio sau D.V.D-uri,internet.

Durata: - 50 minute.

Momentele Du Activitatea Activitatea Metode Evaluare


lectiei ra profesorului elevului didactice
ta
1.Moment 2’ Asigur conditiile optime Elevul se -Conversatia
organizatoric pentru desfasurarea pregateste
lectiei; pentru ora;
-ma asigur ca elevul este -Asculta
sanatos atat din punct de indicatiile
vedere fizic cat si vocal profesoarei
si realizeaza
cerintele.
2.Pregatirea 15’- -incep lectia cu: exercitii - elevul va Explicatia Proba
vocala 20’ de incalzire a vocii: executa Practica
-vocalize mute pe secunde exercitiile de
si terte; incalzire si Demonstratia Observarea
-vocalize pe intervale de tehnica sistematica
terta si cvinta pe vocalele vocala a elevului
“i” , “e”si “a”: pentru a
- voi continua cu realiza o
emisie vocala
exerciti tehnice:
cat mai
-vocalize cu ambitus de corecta.
sexta in tempo moderat.
-ma asigur ca elevul va
realiza corect vocalizele
pentru o cat mai buna
rezonanta
vocala;omogenizarea
registrelor si realizarii
ornamentelor intalnite in
cantece.
3.Desfasurarea 20’ -Voi studia impreuna cu a) va executa Explicatia Proba
lectiei elevul atat doina cat si pasajele Practica
sarba. dificile
tehnic. Demonstratia
-voi insista asupra b)va realiza
respiratiei,fonatiei,emisiei frazarea la Observarea
vocale si interpretarii indicatiile Conversatia sistematica
-voi acorda atentie profesoarei; a elevului
deosebita dictiei si c)va corecta
ornamentelor si dictia;
melismelor specifice. e)elevul va fi
atenta la
demonstratia
profesoarei
si va incerca
sa execute
intocmai
cele explicate
anterior;
4.Aprecieri si 2’ Fac aprecieri cu caracter elevul isi va Conversatia
recoman general: cum a cantat si lua notite la
interpretat cantecele indicatiile
dari
populare; profesoarei
Recomand studiul zilnic si va intelege
pentru fixarea ca numai
elementelor de tehnica prin studiul
vocala zilniz al vocii
-de asemenea recomand va evolua.
solfegiul zilnic pentru
capacitatea de a reda cat
mai natural ornamentele
si melismele specifice.

Matrice de evaluare: instrumente de evaluare


Matricea de evaluare:
Proba Proba practică Proba orală Proba de cooperare
C1. x x x
C2. x x x
C4. x x x

S-ar putea să vă placă și