Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 03.03.

2020
Clasa: pregătitoare
Şcoala: Gimnazială Nr.1 Ciorăști
Ȋnvăţătoare: Cucoș Diandra Mihaela
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de ȋnvăţare: ,,SALUTARE,PRIMĂVARĂ!”
Subiectul lecţiei: “Legenda ghiocelului”
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul activităţii: predare- învăţare
Durata: 45 minute

Competenţe specifice:
CLR 1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
2.4Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru
comunicare;
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare
MEM 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în
scopul identificării unor regularităţi
AVAP 2.2 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;

Obiective operaţionale :
O1 - să integreze ȋn enunţuri proprii cuvintele şi expresiile necunoscute (nou ȋnvăţate);
O2 - să formuleze ȋntrebări şi răspunsuri referitoare la text;
O3- să povestească legenda, pe baza unor imagini;
O4- să descrie anotimpul de primăvară;
O5- să precizeze părţile componente ale ghiocelului şi rolul lor;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, explozia stelară, exerciţiul, observaţia,
explicaţia, dramatizarea;
Mijloace de învăţământ: ghicitoare, stimulente, imagini cu flori din grădină, flori de primăvară,
ghiocei cu rădăcină;
Forme de organizare: frontal, individual;
Evaluare: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor activităţii;
stimulente

Bibliografie:
- Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi
Pedagogică, 1995;
- Ilica Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore
Tăbăcaru”, 1999;
- MECTS- Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
- Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Delta Cart, 2013;
-www.didactic.ro
ETAPELE Ob. ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI op. ȊNVĂŢĂTORULUI procedee învăţământ organizare
1. Moment Voi asigura condiţiile necesare Se pregătesc pentru activitate.
organizatoric pentru buna desfăşurare a lecţiei.
Întâlnirea de dimineață: prezența,
noutăți,impresii, meteo.
Le voi adresa copiilor o ghicitoare Răspund la ghicitoare.
2. Captarea despre primavara:
Ziua se măreşte, observare
atenţiei
Zăpada se topeşte, conversaţia ghicitoare frontală sistematică
Grădina a-nverzit,
Ce anotimp a sosit?
(Primăvara)
Încurajează copiii să cânte un cântec Cântă un cântec despre primăvară.
despre primăvară.

Astăzi, la ora de Comunicare în


3. Anunţarea limba română, vă voi citi „ Legenda Sunt atenţi la anunţarea temei şi a
ghiocelului”. Vom discuta despre obiectivelor.
temei şi a
primăvară, despre primele flori ce
obiectivelor apar primăvara. Vom afla de ce conversaţia frontală observare
ghiocelul este vestitorul primăverii. sistematică
Vom învăţa cuvinte noi, pe care le
vom folosi în propoziţii. Vom
formula întrebări şi răspunsuri în
legătură cu textul şi vom povesti
acest text.

4. Prezintă o planşă cu tema


Reactualizarea „Primăvara”.
Iniţiază un dialog despre anotimpul
cunoştinţelor
de primăvară:
Care sunt semnele sosirii -zăpada se topeşte, apar ghioceii,
primaverii? sosesc păsările călătoare;
O4 Care sunt lunile anotimpului de - martie,aprilie,mai conversaţia planşă frontală observare
primavară? sistematică
Care este prima zi de primavară? - 1 Martie
Ce se serbează atunci? - Mărţişorul
Ce stiţi voi despre marţişor? Are un snur în culoarile alb şi
roşu.
Ce semnifică aceste culori? -Alb/zăpada-roşu/sângele
voinicului”

5. Dirijarea Citesc „Legenda ghiocelului”. În Sunt atenţi.


învăţării timp ce citesc textul explic cuvintele lectura
noi. explicativă
După citirea textului reamintesc Alcătuiesc propoziţii cu noile
O1 explicaţiile cuvintelor noi şi cer cuvinte. explicaţia
elevilor să folosescă aceste cuvinte în
enunţuri noi.
Adresez câteva întrebări: Textul citit astăzi se numeşte
O2 - Care este titlul textului citit astăzi? „Legenda ghiocelului”. exerciţiul
- Care sunt personajele acestui text? - Personajele textului sunt : raza observare
-Ce recompensă a cerut ghiocelul? de soare, ghiocelul, laleaua, sistematică
-Cine dorea o floare? lăcrămioara, zambila şi narcisa.
-Unde a intrat Raza de Soare? frontală
-Când a fost rănit ghiocelul?
-De ce plângea ghiocelul?

Voi adresa întrebarea: -Ce flori se Dacă vor răspunde corect la explozia Imagini cu
aflau în grădină? întrebare vor ieși în fața clasei stelară florile din
pentru a căuta imaginea cu floarea grădină
aleasă urmând să o lipească pe
una din steluțele de pe tablă.
6. Obţinerea O3 Cer elevilor să povestească Povestesc conţinutul legendei conversaţia
performanţei conţinutul legendei. folosind macheta pregătită. dramatizarea frontală
Cer elevilor să observe florile de Observă florile de primăvară flori de observare
primăvară pregătite. pregătite. primăvară individual sistematică
O5 Propune observarea unui ghiocel: Observă ghiocelul. Precizează observaţia ghiocei cu
alcătuirea plantei, rolul fiecărei părţi părţile componente ale plantei, rădăcină
componente, culoarea, forma florii. rolul fiecărei părţi componente,
culoarea, forma florii.
7. Asigurarea Le adresez elevilor o serie de Răspund la întrebările adresate Conversația Frontal observare
feed-back-ului întrebări : individual sistematică
-Cum s-a numit legenda? cantec
-Care sunt personajeleacetui text?
Intonez model prima strofă și Intonează împreună cântecelul
refrenul din cântecelul ,, Înfloresc ,,Înfloresc grădinile”
grădinile”, după care vom cânta
împreună
7. Evaluarea O2 Fac aprecieri asupra activităţii. Sunt atenţi la învăţătoare. observare
activităţii Împart stimulente elevilor. stimulente frontală sistematică

stimulente
LEGENDA GHIOCELULUI

A fost odată o rază de soare, era chiar fata cea mai mică și răsfățată ( alintată) a
soarelui. Și tocmai pentru că era cea mai mică și mai răsfățată, tatăl ei o lăsa să zburde (să
hoinărească, să alerge) pe unde dorea. Și iată că, într-o bună zi, raza de soare a hotărât să
se plimbe într-o grădină. Acolo era Raiul pe pământ (paradisul, un loc foarte frumos şi
liniştit), nu altceva: flori care mai de care mai colorate și mai parfumate se unduiau (se
mişcau) sub adierea blândă a vânticelului cald de primăvară.
- Ce-ar fi să aleg eu o floare frumoasă pe care să mi-o prind în păr? a spus raza de
soare.
Repezită ( grăbită, nerăbdătoare) cum era, s-a aruncat asupra grădinii, a cules o
floare și s-a înălțat din nou în cer. 
Toate florile din grădină au privit mirate către cer și au început să şoptească: 
- Ați văzut-o? Era frumoasă?
- Avea rochie de aur?
- Ce floare o fi ales prințesa? 
- Cu siguranță a cules o zambilă, a spus o zambilă roz, pe care boabele de rouă
străluceau ca diamantele în soare. 
- Ba eu cred că a fost una dintre noi, a spus o lalea roşie, iar surorile ei dădeau din
capete încântate. 
- Nici vorbă de așa ceva! Le-a spus o narcisă mândră. A cules o soră de-a mea.
Nu vedeți ce frumoase și parfumate suntem? 
Până și o lăcrămioară mică, dar într-adevăr splendidă (superbă), a susținut că raza
de soare culesese o lăcrămioară și nu altceva. 
Numai într-un colț cineva plângea. Era un ghiocel mic și firav (gingaş, delicat), a
cărui codiță fusese ruptă de trena rochiei de aur a prințesei. 
Cum raza de soare nu era departe, l-a auzit și i-a părut tare rău. A rostogolit pe
obrajii ei de aur o lacrimă ca o perlă, care a căzut pe codița cea ruptă a ghiocelului,
vindecând-o pe dată. 
Dar nu a fost numai atât. Prințesa-Rază de soare a venit lângă ghiocel și i-a spus
așa: 
- Biată floricică firavă, îmi pare tare rău că te-am făcut să suferi! Ce dorință vrei
să-ți îndeplinesc pentru a-mi repara greșeala? 
- Nu vreau nimic, a răspuns ghiocelul, lăsându-și frumosul căpșor în jos. 
- Nu vrei frumusețea lăcrămioarei, parfumul zambilei, strălucirea lalelei? a
insistat raza de soare. 
- Bine, a încuviințat ghiocelul. Dacă vrei într-adevăr să-mi faci un cadou, dă-mi
voie să apar primul dintre toate florile, de sub zăpada rece, iar parfumul meu abia simțit
să-i facă pe oameni să se bucure și să știe că a venit primăvara! 
Și chiar așa a fost. Raza de soare l-a sărutat pe ghiocel și vraja a fost făcută.
Apoi a dispărut în înaltul cerului, de unde venise. 
De atunci, ghiocelul este prima floare care ne zâmbește din zăpadă în fiecare
primăvară și toată lumea știe că vremea cea urâtă este pe sfârșite.