Sunteți pe pagina 1din 11

WHEEZINGUL

PERSISTENT, RECURENT
LA COPIL
DEFINIŢIA

Wheezingul este expresia clinică a unei


obstrucţii în căile aeriene, situată la orice
nivel începând cu traheea şi ajungând la
bronhiole.

Poate fi :
acut (bronşiolita acută)
Cu evoluţie cronică (wheezing persistent /
recurent – când are o durată de cel puţin 4
săptămâni).
ETIOLOGIA
ETIOLOGIA
11.. La
Lasugar
sugar wheezingul
wheezingulrecurent
recurent(WR)
(WR)sau
saupersistent
persistent(WP)
(WP)are
areoo
etiologiemultifactorială
etiologie multifactorială..

 Cauze genetice: fibroza chistică, deficite imune, deficitul de α 1-


antitripsină, dischinezii traheobronşice (sindr. cililor imobili)
 Patologie malformativă: compresie traheobronşică prin anomalii costale,
chisturi bronhogene, fistule eso-traheale, stenoze congenitale traheale,
cardiopatii congenitale cu şunt stânga-dreapta.
 Patologie inhalatorie: incoordonare faringiană (nou-născut), corp străin
intrabronşic, reflux gastroesofagian.
 Boli ale căilor aeriene: astm, hiperactivitate bronşică tranzitorie post
infecţii virale şi sechele postinfecţioase (bronşiolita obliterantă)
 Situaţii particulare: displazia bronhopulmonară, detresa respiratorie
(boala membranelor hialine), carenţe nutriţionale şi vitaminice, boli ce
interferează dinamica toracică, boli neuromusculare şi distrofii toracice.
ETIOLOGIA (II)

 1/3 dintre sugari au episoade de weezing asociate cu infecţii virale


respiratorii
 34% din copii au cel puţin un episod de weezing (legat de o
infecţie respiratorie de tract inferior)
 Factori favorizanţi:
 Greutatea mică la naştere,
trăsătură comună:
 Fumatul în timpul gravidităţii,

 Sexul masculin
Calibru mai mic al căilor aeriene
 Situaţie socio-economică precară.

Weezingul ar fi consecinţa acestei anomalii


ETIOLOGIA
2. La copil etiologia wheezingului este dominată de
hiperactivitatea bronşică sau cea tranzitorie postinfecţii virale.

Etiologia wheezingului la copil (după Boat F.T., 1996)


Hiperactivitate bronşică asociată cu astm (inclusiv cel indus de
effort sau aspirină), infecţii virale, sechele de displazie
bronhopulmonară.
Aspiraţia de corpi străini, malformaţii ale tubului digestiv,
pulmonar şi cardiac nedepistate în perioada de sugar ca şi
refluxul gastroesofagian.
Fibroza chistică
Insuficienţa cardiacă,
Compresiuni extrinseci ale căilor aeriene: arc vascular,
adenopatii, tumori mediastinale, chisturi pulmonare.
Tumori endobronşice
Traheobronhomalacia
Hemosideroza pulmonară
Fumatul activ şi pasiv.
DIAGNOSTIC POZITIV

1. Anamneza
 Debut precoce la sugar = patologie malformativă / inhalatorie
 Debut brusc = suspiciunea inhalării de corpi străini
 Recurent şi se ameliorează sub tratament inhalator =
diagnostic de astmă

2. Examen clinic - repetat pentru a surprinde:


 semne clinice de hipoxie cronică,
 Sindr. Bronhoobstructiv cu hiperinflaţie,
 Depistarea malnutriţiei protein calorice
 Întârzierea creşterii
 Apariţia erupţiilor alergice (eczemă, prurigo) datorate astmului
Plan de investigaţii la sugari
ETAPA
ETAPA11––Investigaţii
Investigaţiide
derutină
rutină
 Rx pulmonar, esofagogramă
Rx pulmonar, esofagogramă
 ECHO
ECHO
 TC ETAPA
ETAPA 22––Investigaţii
Investigaţiide
despecialitate
specialitate
TC
 Imunologice: IgE
 ORL
ORL Imunologice: IgE
 Alergologice: teste cutanate
 IDR la PPD
IDR la PPD Alergologice: teste cutanate
 Explorare funcţională pulmonară cu
 Ex aspiratului gastric Explorare funcţională pulmonară cu
Ex aspiratului gastric tehnici
 Testul sudorii tehniciadaptate
adaptatelalasugar
sugar
Testul sudorii  Lavaj bronhoalveolar pt
Lavaj bronhoalveolar pt
determinarea
determinareamarkerilor
markerilorinflamatori
inflamatori
ETAPA
ETAPA33––Investigaţii
Investigaţiiinvazive
invazive
 Bronhoscopie
Bronhoscopie
 Bronhografie
Bronhografie
 Biopsie de mucoasă
Biopsie de mucoasă
bronşică
bronşică
 Biopsie pulmonară
Biopsie pulmonară
Plan de investigaţii la copii
ETAPA
ETAPA11––Investigaţii
Investigaţiide
derutină
rutină
 Eozinofilie în sânge, spută
Eozinofilie în sânge, spută
 Ex de spută
Ex de spută
 Testul sudorii ETAPA
ETAPA 22––Investigaţii
Investigaţiide
de specialitate
specialitate
Testul sudorii
 Imunologice: IgE
Rx pulmonar, sinusuri,Imunologice: IgE
 Rx pulmonar, sinusuri,
 Alergologice: teste cutanate
esofagogramă,
esofagogramă,TC, TC,ECHO,
Alergologice: teste cutanate
ECHO,
 ORL  Explorare funcţională :
ORL Explorare funcţională :
 IDR la PPD  Spirometrie
IDR la PPD Spirometrie
 Hiperactivitate bronşică
Hiperactivitate bronşică
 Lavaj bronhoalveolar
ETAPA
ETAPA 33––Investigaţii
Investigaţiiinvazive
invazive
Lavaj bronhoalveolar : :dozarea
dozarea
 Bronhoscopie
markerilor inflamatori Bronhoscopie
markerilor inflamatori
 Bronhografie
Bronhografie
 Biopsie de mucoasă
Biopsie de mucoasă
bronşică
bronşică
 Biopsie pulmonară
Biopsie pulmonară
COMENTARII

 La copilul sub 5 ani, boala pulmonară bronhoobstructivă cu


wheezing poate avea o etiologie diversă
 Tabloul clinic, măsurătorile funcţionale şi detectarea markerilor
inflamatori sunt esenţiale pentru diferenţierea diferitelor boli
bronhoobstructive.
 Explorarea funcţională pulmonară detectează reversibilitatea
obstrucţiei bronşice (OB) şi hiperreactivitatea bronşică (HRB)
 La sugar aceste investigaţii sunt foarte limitate din cauza
metodologiei foarte costisitoare şi a lipsei de complianţă.
 Wheezingul detectat la vârsta de 10 ani este de acelaşi tip cu cel
de la sugar ?
Există 4 categorii de încadrare a copiilor(după Martinez 1997)
FĂRĂ WHEEZING
1.
Asimptomatic în primii 6 ani

WHEEZING PRECOCE
2. Prezent în primii 3 ani dar
absent după 6 ani

Există o diminuare congenitală


a funcţiei pulmonare care
persistă până la 10 ani

Expansiunea căilor bronşice se face mai


rapid decât creşterea plămânului însuşi,
ceea ce permite dispariţia wheezingului

NU VOR DEZVOLTA
ASTM
WHEEZING TARDIV
3. Absent în primii 3 ani dar
prezent după 6 ani

Variabilitate PEF ↑
Teste cutanate pozitive Risc ↑ pentru
Funcţie pulmonară normală ASTM
Răspuns atipic la infecţii virale după 3 ani

WHEEZING
WHEEZINGPERSISTENT
PERSISTENT
4. Prezent
Prezentîn
înprimii
primii33ani
anişişi
după
după66ani
ani
Ceimai
Cei maimulţi
mulţi
Hiperreactivitate
Hiperreactivitatebronşică
bronşică dintreaceştia
dintre aceştia
Funcţie pulmonară↓↓
Funcţiepulmonară ASTM
ASTM
Răspuns
Răspunsatipic
atipiclalainfecţii
infecţiivirale (IgE)↑↑
virale(IgE)

Cei mai mulţi la care wheezingul a debutat sub vârsta de 3 ani şi care
au încă wheezing la 11 ani au de fapt astm !