Sunteți pe pagina 1din 45

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

CENTRUL DE STUDII EUROPEAN


PIATRA NEAMŢ. JUDEŢUL NEAMŢ

PROIECT
EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII
PROFESIONALE
Calificarea Profesională: Asistent medical generalist

Profesor Îndrumător : Candidat :


Asistent Medical Principal ROTARU M. MIHAELA
DOINIŢA DULHAI
Promoţia August 2015
ÎNGRIJIRE A TREI PACIENŢI CU
SARCINĂ EXTRAUTERINĂ

CUPRINS
MEMORIU EXPLICATIV................................................................pag4
ARGUMENT.......................................................................................pag5

CAPITOLUL I
1.1 Anatomia şi fiziologia aparatului genital feminin.....................pag.6
1.2 Noţiuni despre sarcina extrauterină ..........................................pag.8

CAPITOLUL II
Nevoile fundamentale..........................................................................pag.11
Planuri de îngrijire...............................................................................pag.12
Caz I.....................................................................................................pag.12
Caz II....................................................................................................pag.24
Caz III...................................................................................................pag.38

CAPITOLUL III
Concluzii.................................................................................................pag.50
ABREVIERI...........................................................................................pag.51
Bibliografii..............................................................................................pag.52
Anexe.......................................................................................................pag.53
“ Un om ca să fie desăvârşit trebuie să întrunescă cele patru armonii, adică:
FRUMUSEŢEA, care este armonia formelor
BUNĂTATEA, care este armonia sentimentelor
ÎNŢELEPCIUNEA, care este armonia intelectului
SĂNĂTATEA, care este armonia organelor; “

Niculescu Basu

ARGUMENT

,,Cu un individ care moare tânar, moare o lume de oameni care teoretic l-ar fi putut
urma”. Pentru moartea unui ou abia format, de cele mai multe ori, este responsabilă o
incorectă implantare a sa. Dar pentru aceasta greşeală cine este responsabil ?
Am ales această temă pentru lucrarea de diploma întrucât, în urma desfaşurării
stagiului practic în secţia Ginecologie, am vazut multe cazuri de sarcină extrauterină
care m-au impresionat, am vazut multe mame tinere, multe primipare înspăimântate de
ideea că vor putea rămâne sterile în urma acestui eşec. Am considerat această lucrare de
diploma a fi un bun prilej pentru a-mi aprofunda cunoştintele în acest domeniu
(Obstetrica-Ginecologie), dar mai ales de sarcină extrauterină . Frecvenţa sarcinii
extrauterine variaza între 0,58- 1,3% din totalul naşterilor.
Lucrarea mea de diplomă conţine trei planuri de îngrijire întocmite conform
conceptului Virginiei Henderson, axate pe cele 14 nevoi fundamentale ale omului (vezi
pagina 10).
Îngrijirea unei persoane în etapa pre şi postoperatorie şi mai ales a unei femei operate
pentru sarcină extrauterină permite manifestarea profesională a asistentei conform
definiţiei noţiunii de nursing a Virginiei Henderson:
,, Sǎ ajuţi individul bolnav sau sǎnǎtos sǎ afle calea spre sǎnǎtate sau recuperare, sǎ ajuti
individul bolnav sau sǎnǎtos sǎ acţioneze pentru promovarea sǎnǎtǎţii cu condiţia ca
acesta sǎ aiba tǎria, voinţa sau cunostinţele necesare pentru a o face aşa ncât sǎ-şi
recapete independenţa cât mai repede posibil ”.

CAPITOLUL I

1.1 Noţiuni despre anatomia şi fiziologia aparatului genital feminin


Organele genitale feminine:
-interne: ovarele, tubele uterine, uterul, vaginul;
-externe: formaţiunile vulvei;
-glandele mamare.
Organele interne:
1. Ovarele: determină caracterele sexuale primare;
Structura:
- epiteliu germinativ: este separat de mezoteliul mezovarului de linia lui Farre
- subepiteliu: alungirea ovarului: albicioasǎ, cu fibre conjunctive
- zona corticalǎ: are culoarea galbenǎ-cenuşie; la nivelul ei se gǎsesc foliculii
Ovarieni
- zona medularǎ: are culoarea roşiaticǎ; conţine vase sangvine,limfatice, nervi
Ovarele sunt organe cu secreţie: -externǎ: ovulele
-internǎ : hormonii sexuali.
2. Trompele uterine sau tube sunt douǎ conducte întinse de la uter la ovare având douǎ
orificii: -intern-uterin şi extern-abdominal.
Porţiunile: -infundibul: are forma unei pâlnii; lungime: 1,52 cm;
-ampula tubei: are 7-9cm(2/3 din total);
-istmul: consistenţǎ fermǎ, dur la palpare; 3-4 cm lungime;
-uterină sau interstiţială: 1 cm lungime;
Structura: 3 tunici:
- seroasǎ: înveleşte suprafaţa exterioarǎ a tubei;
- mucoasǎ: conţine corionul şi epiteliul unistratificat,cilindric.
- muscularǎ: formatǎ dintr-un sistem spiralat de fibre musculare netede care
efectueazǎ mişcǎri peristaltice, îndreptate spre uter, tranportând lichidul
tubar şi ovocitul, şi mişcǎri antiperistaltice, favorizând ascensiunea
spermatozoizilor.
6
Trompa, prin franjurii sǎi aflaţi la nivelul orificiului extern, are rol în captarea ovulului
eliminat prin ruperea foliculului matur.
In treimea externǎ a trompei are loc fecundaţia, apoi migraţia oului spre uter.
3. Uterul sau matrice sau mitrǎ este un organ cavitar cu structurǎ muscularǎ care
serveşte la dezvoltarea oului, a embrionului,fǎtului şi la expulzarea fǎtului. Prezintǎ trei
porţiuni: corpul uterului, istmul si colul uterului.
4. Vaginul este un organ cavitar cu rol în copulaţi are o lungime de 8-9 cm.
Organele externe: vulva care cuprinde: muntele pubelui, formaţiunile labiale,vestibulul
vaginei,aparatul erectil.
a. Muntele pubelui sau muntele Venerei: este situat înaintea simfizei şi a oaselor
pubiene.
b. Formaţiunile labiale:
a)Labiile mari: se întind de la muntele pubelui pânǎ la corpul perineului şi au rol în
menţinerea unui relief al regiunii şi protejarea intrǎrii în vagin.
b)Labiile mici: sau nimfele faciliteazǎ intrarea în vagin.
c.Vestibulul vaginei sau spaţiul interlabial: este regiunea profundǎ a vulvei, în
care se deschid:
a)orificiul extern al uretrei sau meatul urinar;
b)orificiul vaginei,care reprezintǎ limita dintre organele genitale interne şi cele externe;
c)glandele vestibulare: mici (sau S.Kene) şi mari (sau Bartholin).
d.Organele erectile: clitorisul şi bulbii vaginali.
Glandele mamare : prezintǎ formǎ, dimensiuni şi constituţie favorabile în funcţie de
vârstǎ, tip costituţional şi etapele fiziologice ale femeii, cum ar fi: menstruaţie, sarcinǎ şi
alăptare.
Sânul cuprinde trei elemente esenţiale: înveliş cutanat, corpul mamelei, masa de
ţesut conjunctivo-adipos premamar şi retromamar.
1.Invelişul cutanat este alcǎtuit din:
a)areola mamarǎ: este o regiune circularǎ în partea proeminentǎ a mamelei.
b)mamelonul: este o formaţiune cilindricǎ sau conicǎ situat în centrul areolei.
2.Corpul mamelei este alcatuit din: parenchimul glandular şi canale galactofore.3
3.Stratul conjunctiv adipos conţine vasele de sânge, nervii şi limfocitele regiunii.

7
1.2 NOŢIUNI DESPRE SARCINA EXTRAUTERINǍ

Sarcina extrauterinǎ sau ectopică se defineşte ca localizarea ectopicǎ a oului care


este nidat şi se dezvoltǎ în afara cavitaţii uterine (ek=în afarǎ,topos=loc). Localizarea cea
mai frecventǎ este la nivelul trompei (95%), ceea ce face ca noţiunea de sarcinǎ
extrauterinǎ sǎ se suprapunǎ cu cea de sarcinǎ tubarǎ.
Clasificare:
Clasic se descriu urmǎtoarele localizǎri extrauterine: tubarǎ, abdominalǎ, ovarianǎ,
intramuralǎ, cervicalǎ.
Cea mai frecventǎ dintre aceste localizǎri, localizarea tubarǎ, poate fi dupǎ
porţiunea în care s-a implantat oul: pavilionarǎ, ampularǎ, istmicǎ, interstiţialǎ.
Etiologie:
Fecundaţia are loc în 1/3 externǎ a trompei, de unde, ca urmare a activitǎţii chinetice
a trompei, oul migreazǎ în cavitatea uterinǎ, unde ajunge în 5-6 zile. În majoritatea
cazurilor oul rǎmâne în trompǎ (95%).
Se implanteazǎ, foarte rar în cavitatea abdominlǎ (3-4%) şi se grefeazǎ pe ovar (1-2%).
Explicaţia acestei nidaţii ectopice ar fi:
-o întârziere în captarea oului (10-20%);
-o oprire sau încetinire în migrarea oului (80%);
-cauzele anatomice care pot perturba peristaltismul tubar: stenozele inflamatorii, tumori
uterine, malformaţii tubare, endometrioza, sechele ale chirurgiei plastice tubare;
-factorii spasmotici pot modifica peristaltismul prin secreţiile steroidiene ovariene:
estroprogestativele, progestativele microdozate în prizǎ continuǎ, dispozitivele
intrauterine, inducţia ovulaţiei prin gonadotropine umane, un ou anormal (mare).

DIAGNOSTIC
SARCINA EXTRAUTERINǍ NECOMPLICATǍ (NERUPTǍ)

Sarcina extrauterinǎ necomplicatǎ se caracterizeazǎ printr-o simptomatologie foarte


variată; nu existǎ nici un simptom patognomonic, doar de o combinaţie de manifestǎri şi
explorǎri paraclinice pot fi sugestive.
8

Semne clinice:
a. Semnele clinice funcţionale sunt- o întârziere a menstruaţiei, adeseori dificil de
evidenţiat, deoarece este mascatǎ de metroragii;
- metroragii constituite din sânge roşu,un semn important fiind sângerarea micǎ, puţin
abundentǎ,cu sânge negricios ,,sepia”,ciocolatiu (hemoragia distilantǎ Pozzi);
- durerea cu caracter de colicǎ, de obicei în punct fix, localizatǎ în abdomenul inferior
sau într-o fosǎ iliacǎ cu iradieri lombare, peritoneale,rectale, sau în umǎr (iritaţia
frenicului).
Aceastǎ triatǎ simptomaticǎ amenoree-metroragii-dureri poate evoca o sarcinǎ
extrauterinǎ.
Se mai descriu şi o serie de simptome inconstante, care completeazǎ triada
simptomaticǎ principalǎ:
- tulburǎri neuro-vegetative de sarcinǎ datoritǎ implantǎrii anormale a oului;
- semnul Adler (sensibilitate abdominalǎ fixǎ la întoarcerea bolnavei de pe o parte pe
alta);
- semnul Cullen (culoarea violacee a cicatricei ombilicale);
- semnul Palmer (hipertermia rectalǎ matinalǎ);
b. Examenul fizic
Examenul fizic local genital evidenţiazǎ:
- colul uterin violaceu cu orificiul cervical închis şi cu un grad redus de ramolisment
cervical;
- uterul mǎrit de volum, dar nu corespunzǎtor vârstei de sarcinǎ;
- latero-uterin, se palpeazǎ o tumorǎ de dimensiuni variabile, dureroasǎ, de obicei cu
contur neprecis şi de consistenţǎ moloasǎ.
Iritaţia peritoneului pelvin prin hemoragii tubare determinǎ şi alte semne secundare:
- semnul Proust (ţipatul Douglasului, durere vie la tactul fundului de sac Douglas);
- semnul Meylan şi Mosadegh (durere în anus);

9
Examene paraclinice :
a. Explorări radiologice
b. Ultrasonografia
c. Rezonanţa magnetică nucleară
d. Explorări hormonale
e. Celioscopia
f. Puncţia fundului de sac Douglas
Evoluţie , complicaţii :
Excepţional, regresia spontană este posbilă, cu resorbţie progresivă a oului şi
cheagurilor. Cel mai frecvent însă, evoluţia se face spre complicaţii, în absenţa
intervenţiei provocând accidente hemoragice grave :
-prin ruptura sau fisurarea trompei ;
-prin avort tubo-abdominal .

SARCINA UTERINĂ COMPLICATĂ]


În cazul sarcinii ectopice complicate întâlnim:
1.inundaţia peritoneală, datorată rupturii unei sarcini sau a unui avort tubar,
reprezentând posibilitatea cea mai gravă, fiind considerată o mare urgenţă chirurgicală.
În forma tipică, diagnosticul este usor de stabilit, bolnava prezentând o durere bruscă,
sincopala, localizată în abdomenul inferior sau în fosa iliaca cu iradiere înaltă, în umărul
drept de obice urmată de lipotimii.
Semnele generale traduc o hemoragie internă:
- paloare intensă
- T.A scăzută, tahicardie, pulsul nefiind în concordanţă cu mărimea pierderii de sânge.
Examenul abdominal local arată: o culoare violacee a cicatricei ombilicale,
sensibilitate la palpare.

10
Examenul genital furnizeaza semnul capital: strigătul Douglasului, marcându-se printr-
o durere atroce la palaparea fundului de sac Douglas, care este în tensiune .
Puncţia vaginală extrage sânge roşu, proaspăt, confirmand diagnosticul de inundaţie
peritoneală.
2.Formele atipice sunt mai greu de diagnosticat. Sindromul dureros este mai puţin
brutal, urmat de vertij, mai rar tendinţa de lipotimie.
În cadrul sarcinii ectopice întâlnim urmatoarele forme atipice:
-forma pseudoapendiculară, forma pseudoperitonitică, forma pseudoocluziva, forme
pseudohemolitice.

CAPITOLUL II

CELE 14 NEVOI FUNDAMENTALE

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie


2. Nevoia de a se alimenta şi hidrata
3. Nevoia de a elimina
4. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limitele normale
5. Nevoia de a se mişca şi a avea o postură adecvată
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a fi curat
8. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
9. Nevoia de a comunica
10. Nevoia de a evita pericolele
11. Nevoia de a practica religia
12. Nevoia de a fi ocupat pentru a fi util
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa cum să-şi păstreze sănătatea

11
PLANURI DE ÎNGRIJIRE

Caz I
Îngrijiri acordate unei paciente cu Sarcină Extrauterină:
Culegerea datelor:
Numele şi prenumele: M.C
Vârsta: 34 ani
Stare civilă: căsătorită
Domiciliul: Piatra-Neamţ
Religie: ortodoxă
Limba vorbit: română
Ocupatie: Profesor
Numar copii: 2
Data internării : 24.03.2015 , ora 10:30
Data externării: 31.03.2015
Diagnostic medical: Sarcină extrauterină
Motivele internării: Dureri intense în abdomenul inferior cu iradiere în pelvis,
hemoragie vaginală abundentă cu sânge roşu închis, negricios, lipotimie.
Istoricul bolii: De aproximativ două zile pacienta prezintă scurgere vaginală cu sânge
roşu închis; În noaptea precedentă s-a accentuat fiind însotită de dureri violente în
abdomenul inferior, iradiind în pelvis. În cursul acestei dimineţi este adusă la spital cu
salvarea şi internată în secţia Ginecologie. S-a practicat puncţia fundului de sac Douglas,
stabilindu-se astfel diagnosticul de sarcină extrauterină şi s-a hotărât intervenţie
chirurgicală de urgenţă .
Antecedente personale fiziologice:
-menaha la 14 ani
-cicluri menstruale regulate, cu flux moderat, durează 4-5 zile
-naşteri 2, avorturi – 0
Antecedente personale patologice: apendicectomie la vârsta de 20 de ani
Antecedente heredo-colaterale: fară importanţă
Alergii: nu se ştie alergică

12

Obişnuinţe de viaţă:
 nu fumează
 nu consumă alcool, consumă zilnic o cafea ( 1 ceaşcă/zi )
Culegerea de date iniţiale:
T.A = 95/55 mmHg
R = 22 respirătii/minut
P = 120 batai/minut
T = 36,9
Durere = dureri intense în abdomenul inferior cu iradiere în pelvis
Diureză = 1000 ml , micţiuni fiziologice
Tranzit intestinal = un scaun pe zi
Alte eliminări = hemoragie vaginală cu sânge roşu închis
Greutate = 74 kg
Înălţime = 1,68 m
Somn = 7-8 ore/zi
Alimentaţia = echilibrată
S-au efectuat urmatoarele analize :
ANALIZA VALORI VALORI NORMALE
OBŢINUTE
Hemoglobin 9 Hb: 12-14 g% la femei
ă
Fibrinogen 0,300 200 – 400 UB
Glicemie 100 0,80 – 1,20 g%
Uree 0,26 0,20 – 0,40 mg %
Grup 0l -
sanghin
Sumar urină Prezente hematii, rare -
celule epiteliale
S-au efectuat următoarele investigaţii:
- puncţia fundului de sac Douglas
- analize de laborator: Hb, fibrinogen, glicemie, grup sanghin, sumar urină
13

S-a instituit tratament cu: piafen 1 fiola I, ser fiziologic 500 ml, ser glucozat 10%500m ,
metronidazol 500 ml .
ETAPA PREOPERATORIE
Analizând datele, am considerat că pacienta prezintă dependenţă la nivelul următoarelor
nevoi fundamentale :
1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a elimina
4. Nevoia de a fi curat şi a-şi păstra tegumentele şi mucoasele integre
5. Nevoia de a comunica
Problemă Obiectiv
1. P : alterarea funcţiei cardiace menţinerea TA în limitele de siguranţă

2. P1: durere calmarea şi controlul durerii


P2 : risc de complicaţii bonlava sănu dezvolte complicaţii
3. P1 : scurgerea vaginală controlul hemoragiei
P2 : pregătirea preoperatorie bonlava să fie pregătită coresăpunzător
din punct de vedere al eliminărilor
4. P : pregătirea preoperatorie bonlava să aibe tegumentele pregătite
pentru intervenţia chirurgicală
5. P : alterarea comunicării la nivel bonlava să fie încrezătoare în reuşita
afectiv operaţiei

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie


Diagnostic de îngrijire:
Problemă: alterarea funcţiei cardiace
Etiologie: hemoragie
Semne şi simptome: scăderea TA , lipotimie , tahicardie
Obiectiv: menţinerea TA în limitele de siguranţă

14
Intervenţii cu rol propriu : am monotorizat funcţiile vitale din 15 în 15 minute
- am supravegheat coloraţia tegumentelor
- am asigurat poziţie favorabilă respiraţiei (semişezănd)

- am montat şi supravegheat PEV


Intervenţii cu rol delegat: PEV cu ser glucozat 10%500ml , ser fiyiologic 500ml.
Evaluare: funcţiile se menţin în limitele normale

2. Nevoia de a evita pericolele


Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: durere
Etiologie: sarcină extrauterină ruptă
Semne şi simptome: durere intensă în abdomenul inferior cu iradiere în pelvis
Obiectiv: calmarea şi controlul durerii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: risc de complicaţii
Etiologie: intervenţia chirurgicală, pregătire preoperatorie incorectă
Semne şi simptome: complicaţii intra şi postoperatorii, infecţii nozocomiale
Obiectiv: bonlava să nu dezvolte complicaţii
Intervenţii cu rol propriu:
- am aşezat pacienta în decubit dorsal, explicându-it că trebuie să respecte repausul
- am monotorizat funcţiile vitale (puls, TA, respiraţie) la intervale de 30 minute
- am pregătit bonlava pentru puncţia sacului Douglas prin efectuarea toaletei
volvovagiene cu soluţii antiseptice
- am montat şi supravegheat PEV
- am explicat pacientei necesitatea intervenţiei chirurgicale pentru a creşte
încrederea în reuşita operaţiei
- am transportat pacienta la sala de operaţii în condiţii de siguranţă.

15
Intervnţii cu rol delegat:
- analize de laborator: hemoleucogramă, grup sanghin Rh, fibrinogen, glicemie, uree,
sumar urină
- PEV cu ser fiziologic 500 ml + ser glucozat 500 ml în ritm de 80 picături/minut
- Preanestezia: mialgin 1 fiolă IM, atropină 0,5 mg IM, romergan 1 fiolă IM
Evaluare: TA 105/65 mmHG , puls= 80 b/minut, R= 20 resp./min, T=36,9

3. Nevoia de a elimina
Diagnosticul de îngrijire:
Prolemă1: scurgere vaginală
Etiologie: sarcină etrauterină ruptă
Semne şi simptome: iniţial sânge roşu negru, apoi sânge roşu închis
Obiectiv: controlul hemoragiei
Diagnosticul de îngrijire:
Problemă2: pregătire preoperatorie
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită golicrea vezicei, a intestinelor
Obiectiv: pacienta să fie pregatită corespunzător din punct de vedere al eliminărilor
Intervenţii cu rol propriu:
- am aplicat tampon vulvar
- am apreciat frecvenţa cantităţii şi aspectul secreţiilor
- am explicat pacientei în ce constă pregătirea preoperatorie
- am efectuat TVV cu soluţie antiseptică
- am asigurat repaus absolut la pat.
Intervenţii cu rol delegat: sondaj a demeure
Evaluare:
- pacienta prezintă scurgeri vaginale cu sânge roşu închis
- pacienta a fost pregătită corespunzător din punct de vedere al eliminărilor pentru
intervenţia chirurgicală.

16
4. Nevoia de a fi curat

Diagnostic de îngrijire:
Problemă: pregătire preoperatorie
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită pregatire locală
Obiectiv: pacienta să fie pregătită corespunzător din punct de vedere al igienei
Intervenţii cu rol propriu: am pregătit materialele necesare şi am efectuat toaleta
tegumentelor; - am ras pilozitatea din regiunea suprapubiană
- am dezinfectat tegumentele ce urmau a fi incizate
- am curăţat bonlava de farduri , oja , am îndepărtat bijuteriile
- am îmbrăcat bonlava în cămaşă curată în vederea intrării în sala de operaţii
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: pacienta prezintă tegumente şi mucoase curate şi îngrijite, pregătite corect în
vederea efectuării intervenţiei chirurgicale .
5. Nevoia de a comunica
Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: alterarea comunicării la nivel afectiv
Etiologie: teama de intervenţie, hemoragia, mediu spitalicesc
Semne şi simptome: agitaţie, nelinişte, teamă
Obiectiv: bolnava să fie încrezătoare în reuşita operaţiei
Intervenţii cu rol propriu:
- am furnizat informaţii bonlavei despre modul de pregătire pre-operator
- i-am explicat necesitatea efecuării tehnicilor
- am însuflat încrederea în reuşita actului operator , dându-i exemplul altor paciente
operate şi cu evoluţie favorabilă .
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: bonlava a manifestat interes faţă de informaţiile oferite, manifestă încredere,
dar şi teamă .

17
EVALUARE ETAPA PREOPERATORIE:

- pacienta a fost pregătită corect pentru intervenţia chirurgicală : cateterizată vezical


cu sondo Foley , tegumente curate , integre
- la ora 12:00 am efectuat preanestezia
- starea generală bună: TA: 99/55 mmHg, AV: 120 bătăi/min, pacienta este linistită
- la ora 12:30 am condus pacienta la sala de operaţie.

ETAPA POST-OPERATORIE

În primele 48 ore post-operator pacienta a fost îngrijită in secţia ATI, iar la ora 9:00
este adusă în secţia gionecologie.
Starea generală fiind următoarea :
- TA: 115/60 mmHg , AV: 86 b/min, R: 20 b/min, T: 38,5 C
- plagă de aproximativ 10 cm la nivelul hipogastrului , prezintă tub de dren
- prezintă dureri de intemnsitate moderată la nivelul plăgii chirurgicale
- pansament înbinat cu secreţii serosanghinolente
- tranzit intestinal prezent pentru gaze şbsent pentru fecale
- orientată temporo – spaţial, liniştită.
Analizând datele de mai sus, am considerat că pacienta prezintă dependenţă la nivelul
următoarelor nevoi fundamentale :
1. Nevoia de a evita pericolele
2. Nevoia de a fi curat şi a avea tegumentele şi mucoasele integre
3. Nevoia de a comunica
4. Nevoia de a elimina
5. Nevoia de a se mişca
6. Nevoia de a învăţa

18

Problemă Obiectiv
1. P1: risc de complicaţii -bolnava să nu dezvolte complicaţii
P2: durere -calmarea şi controlul durerii

2. P1: plagă chirurgicală -vindecarea plăgii


P2: dificultate de a-şi efectua îngrijirele -pacienta să prezinte stare de igienă
igienice corespunzătoare

3. P: alterearea comunicării la nivel -pacienta să comunice eficient la


afectiv nivel afectiv
4. P: bsenţa tranzitului intestinal pentru -pacienta să aibă scaun în cursul zilei
fecale
5. P: dificultate de a se mobiliza -bolava să se mobilizeze progresiv
6. P: cunoştinţe insuficiente -bolnava să fie informată asupra
regimului de viaţă în perioada de
covalescenţă .

1. Nevoia de a evita pericolele


Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: risc de complicaţii
Etiologie: intervenţia chirurgicală, mediu spitalicesc ;
Sene şi simptome: suprainfecţia plăgii, infecţii nozocomiale
Obiectiv: bolnava să nu dezvolte complicaţii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: durere
Etiologie: plagă chirurgicală
Semne şi simptome: durere majoră la mobilizare , suportabilă în repaus
Obiectiv: calmarea durerii în 20-30 minute

19
Intervenţii cu rol propriu:
- am instalat pacienta în pat, recomandând poziţia Fowler , pentru relaxarea
musculaturii abdominale
- am sfătuit pacienta să evite eforturile fizice(efort de tuse, strănut) pentru a nu
suprasolicita musculatura abdonimală şi să o protejeze prin susţinerea cu palma
- am monotorizat funcţiile vitale, temperatură, puls, TA, respiraţie), funcţiile
vegetative(coloraţia tegumentelor, diureză) şi tranzitul intestinal
- am informat pacienta asupra complicaţiilor ce pot apărea
- am respectat tehnica aseptică în efectuarea îngrijirilor.
Intervenţii cu rol delegat : algoclamin 1 f IM la nevoie, piafen f, metronizadol, ser
fiziologic 500ml, ser glucozat 10%500 ml.
Evaluare:
- durerea s-a diminuat progresiv în intensitate , a dispărut din ziua a 5-a
postoperator
- evoluţie postoperator favorabilă; s-a externat vindecată chirurgical
-
2. Nevoia de a fi curat

Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: plagă chirurgicală
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: plagă chirurgicală de aproximativ 10 cm în hipogastru, tub de
dren.
Obiectiv: vindecarea plăgii
Diagnosit de îngrijire:
Problemă2: dificultatea de a-şi efectua îngrijirile de igienă
Etiologie: durere , plgă chirurgicală , astenie fizică
Semne şi simptome: necesită ajutor şi deservire în vederea efectuării îngrijirilor de
igienă
Obiectiv: pacienta să fie curată şi îngrijită
20
Intervenţii cu rol propriu:
- am supravegheat starea pansamentului(fixarea, îmbibarea cu secreţii)şi evoluţia plăgii

- am efectuat toaleta plăgii şi am respectat cu restricţie condiţiile de asepsie şi antisepsie


în efectuarea pansamentului plăgii
- am inspectat tegumentele din jurul plăgii, faciesul bolnavei
- am sfătuit pacienta să protejeze plaga prin comprimare manuală în timpul tusei,
strănutului, defecaţiei
- am urmărit starea tegumentelor expuse la presiune
- am asigurat efectuarea zilnică a toaletei cavităţii bucale şi toaleta regiunii
peviperineale după fiecare eliminare
Intervenţii cu rol delegat: am efectuat toaleta plăgii zilnic în primele 4 zile, apoi la
două zile .
Evaluare: plaga prezintă evoluţie bună, tubul de dren se înlătură în a 4-a zi post-
operator, iar firele în a 8-a zi;
- pacienta prezintă stare corespunzătoare de igienă, dupa 5 zile post- operator şi-a
efectuat singură îngrijirile de igienă
- la externare prezintă tegumente şi mucoase curate şi integre, cu cicatrice de 10 cm în
regiunea hipogastrică
-
3. Nevoia de a comunica
Diagnostic de îngrijire:
Probelmă: alterearea comunicării la nivel afectiv
Etiologie: pierderea sarcinii , durere , mediu spitalicesc
Semne şi simptome: retragerea în sine , nelinişte , răsăunde cu întăârziere la întrebări
Obiectiv: pacienta să comunice eficient la nivel afectiv

Intervenţii cu rol propriu:


- am supravegheat atitudinea pacientei la intervenţiile care i s-au efectuat
- am limitat accesul vizitatorilor pentru a nu suprasolicita bolnava
- am încurajat pacienta să vorbească despre probelemle legate de sarcina

21
- extrauterină: teama de a nu putea avea copii, am explicat că este posibilă o sarcină
normală
- am apreciat tonusul psihico-afectiv al pacientei după modul în care realizează
comunicarea
-
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare : în primele 2-3 zile post-operator pacienta este apatică şi nu se mainifestă ,
dar odată cu diminuarea durerii, pacienta comunică eficient: îşi declră dorinţele ,
temerile , pune întrebări şi este echilibrată psihico-afectiv

4. Nevoia de a elinima

Diagnostic de îngrijire:
Problemă: absenţa tranzitului intestinal
Etiologie: intervenţia chirurgicală
Semne şi simptome: absenţa scaunului
Obiectiv: pacienta să prezinte scaun în cursul zilei (a 3-a zi postoperator)
Intervenţii cu rol propriu:
- am urmărit diureza şi caracterul micţiunilor
- am efectuat bilanţ hidric
- am administrat regim alimentar eficient etapei postoperatorii
- am urmărit abdomenul pentru a depista meteorismul abdominal; alimentaţia se
reia când este prezent tranzitul intestinal
- am ajutat pacienta la mobilizarea precoce pentru favorizarea reluării tranzitului
Intervenţii cu rol delegat: clismă la nevoie
Evaluare: pacienta a avut scaun a 3-a zi post operator;

5. Nevoia de a se mişca
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: dificultate de a se mobiliza
Etiologie: durere la nivelul plăgii chirurgicale , teamă
Semne şi simptome: refuză mobilizarea
22
Obiectiv: pacienta să fie mobilizată
Intervenţii cu rol propriu: am explicat bolnavei necesitatea mobilizării precocee:
rehianestezia trunchiurilor interne , prevenirea complicaţiilor , vindecare mai rapidă;
- am sfătuit-o să-şi învingă teama de mobilizare şi să-şi protejeze plaga prin
comprimare cu palma in timpul efortului de mişcare;
- am informat-o despre consecinţele imobilizării
- am început mobilizrea progresiv ( pasib în pat , activ în pat , activ la marginea
patului) , supravegând strea generală.
Intervenţii cu rol delegat : -
Evaluare : în prima zi am efectuat mobilizare pasivă în pat, apoi a coborât la marginea
patului
- începând din a 2-a zi se mobilizează adecvat stării sale.

6. Nevoia de a invăţa
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: cunoştinţe insuficiente
Etiologie: lipsa informaţiilor
Semne şi simptome: bolnava nu are cunoştinţe despre boală şi regimul de viaţă din
perioada de covalescenţă
Obiective: pacienta să fie informată corect asupra evoluţiei sarcinei exta-uterine
- pacienta să-şi însuşească regimul de viaţă din perioada de covalescenţă
Intervenţii cu rol propriu: i-am oferit informaţii cu privire la sarcina ectopică: cauze,
evoluţie, tratament, complicaţii
- i-am explicat necesitatea mobilizării precoce post-operator
- i-am oferit informaţii cu privire la regimul de viaţă din perioada de covalescenţă:
igiebă locală riguroasă , evitarea eforturilor fizice mari, repaus sexual două luni, control
în ambulatoriu
- am sfătuit pacienta să evite constipaţia;
Intervenţ:ii cu rol delegat: -
Evaluare: pacienta a manifestat interes faţă de informaţiile oferite astefel încât pe
parcursul spitalizării şi-s însuşit noţiunile oferite despre sarcina extra-uterină şi despre
regimul de viaţă din perioada de covalescenţă.
23
EVALUARE FINALĂ

Pacienta M.C în vârstă de 34 de ani , dimiliciată în Piatra-Neamţ, a fost internată în


secţia gineciologie în perioada de 24.03.2015 – 31.03.2015cu diagnosticul de suspect
sarcină extra-uterină.
Se practică puncţia fundului de sac Douglas şi se confirmă diagnosticul de sarcină
extra-uterină complicată cu inundaţie peritoneală , recomandându-se cură operatorie.Se
practică histerectomie totală cu anexetomie bilaterală în data de 24.03.2015
În urma intervenţiei chirurgicale şi a îngrijirilor acordate , pacienta prezintă o
evoluţie post-operator bună.
La externare prezintă stare generală bunaă , plagă chirurgicală vindecată perpiman ,
abdomen suplu; bonlava este afebrilă , nu pierde sânge pe căile genitale.
Recomandări la externare:
-igienă locală riguroasă
-evitarea eforturilor fizice mari
-repaus sexual 2 luni
-control medical în ambulatoriu;
Caz II

Îngrijiri acordate unei paciente cu Sarcină Extrauterină:


Numele şi prenumele: A.V
Vârsta: 27 ani
Stare civilă: necăsătorită
Domiciliu: Piatra Neamţ
Religie: ortodoxă
Ocupaţie: croitoreasă
Coniţii de viaţă: bune
Număr copii: 2
Data internării: 01.04.2015
Data externării: 08.04.2015
Diagnostic medical: sarcină extrauterină

24
Motivele internării: dureri intense în abdomenul inferior cu iradiere în pelvis ,
hemoragie vaginală abundentă cu sânge roşu închis , negricios , lipotimie
Istoricul bolii: de aproximativ două zile pacienta prezintă scurgere vaginală cu sânge
roşu închis; în noaptea precedentă s-a accentuat fiind însoţită de dureri violente în
abdomenul inferior şi iradiind în pelvis. În cursul acestei dimineţi este adusă la spital cu
salvarea şi internată în secţia Ginecologie. S-a practicat puncţia fundului de sac
Douglas , stabilindu-se astefel diagnosticul de sarcina extrauterină şi s-a hotarât
intervenţie chirurgicală de urgenţă.
Antecedente personale fiziologice:
- menaha la 14 ani
- cicluri menstruale regulate , cu flux moderat , durează 4-5 zile , l a28 de zile
- ultima menstă : 28.02.2015
- naşteri – 0, avorturi – 0
Antecedente personale patologice: apendicectomie la vârsta de 16 ani
Antecedente heredo-colaterale: fără importanţă
Alergii: nu se ştie alergică
Obişnuinţe de viaţă: nu fumează , nu consumă alcool , bea zilnic câte o ceaşcă de cafea

Culegerea de date iniţiale:


T.A = 95/50 mmHg
R = 22 respiraţii /minut
P = 11 bătăi/minut
T = 36, 9 C
Durere= dureri inense în abdomenul inferior cu iradiere în pelvis
Diureza= 1000ml, micţiuni fiziologice
Tranzit intestinal= 1-2 scaune pe zi
Alte eliminări= hemoragie vaginală abundentă cu sânge roşu închis , negricios
Greutatea= 70 kg
Înălţimea= 1, 70 m
Somn= 7-9 ore / zi
S-au efectuat următoarele investigaţii:
25
ANALIZA VALORI OBŢINUTE VALORI
NORMALE
Hemoglobin 8,5 Hb: 12-14 g% la
ă femei
Fibrinogen 0,280 200 – 400 UB
Glicemie 90 0,80 – 1,20 g%
Grup A2 -
sanghin
Sumar urină prezintă hematii , rare celule -
epiteliale

S-au efectuar următoarele investigaţii :

- puncţia fundului de sac Douglas


- analize de laborator: Hb , fibrinogen , glicemie , grup sanghin , sumar urină
S-a instituit tratament cu: ser fiziologic 500 ml, ser glucozat 10% 500 ml,
piafen, metronidazol 500 ml. Analizând datele, am considerat că pacienta prezintă
dependenţă la nivelul următoarelor nevoi fundamentale:
1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a elimina
4. Nevoia dea fi curat şi a-şi păstra tegumentele şi mucoasele integre
5. Nevoia de a comunica

26
Problemă Obiectiv
1. P: alterarea funcţiei cardice menţinerea TA în limitele de siguranţă
2. P1: durere calmarea şi controlul durerii
P2: risc de complicaţii bolnava să nu dezvolte complicaţii
3. P1: scurgere vaginală controlul hemoragiei
P2: pregătire preoperatorie bolnava să aibă tegumentele pregătite pentru
intervenţia chirurgicală
4. P: pregătire preoperatorie bolnava să fie pregătită corespunzător din
punct de vedere al igienei
5. P: alterarea comunicării la nivel bolnava să fie încrezătoare în reuşita
afectiv operaţiei

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie

Diagnostic de îngrijire:
Problemă: alterarea funcţiei cardiace
Etiologie: hemoragie
Semne şi simptome: scăderea TA, lipotimie , tahicardie
Obiectiv: menţinerea TA în limitele normale
Intervenţii cu rol propriu:
- am montat şi supravegheat PEV
- am monotorizat funcţiile vitale din 15 în 15 min
- am supravegheat coloraţia tegumentelor
- am asigurat poziţie favorabilă respiraţiei ( semişezănd)
- am liniştit pacienta , anunţănd medicului orice schimbare survenită
Intervenţii cu rol delegat: PEV cu ser glucozat 10%500 ml, ser fiziologic 500 ml
Evaluare : funcţiile cardice se menţin în limitele normale

27
2. Nevoia de a evita pericolele

Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: durere
Etiologie: sarcină extrauterină ruptă
Semne şi simptome: durere intensă în abdomenul inferior cu iradiere în pelvis
Obiectiv: calmarea şi controlul durerii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2 : risc de complicaţii
Etiologie: intervenţia chirurgicală , pregătire preoperatorie incorectă , mediu spitalicesc
Semne şi simptome: complicaţii intră şi postoperatorii , infecţii nozocomiale
Obiectiv: bolnava să nu dezvolte complicaţii
Intervenţii cu rol propriu: am aşezat pacienta în decubit dorsal
- am monotorizat funcţiile vitale (puls, TA, respiraţie) la intervale de 30 min
- am supravegheat permanent faciesul şi culoarea tegumentelor
- am pregătit bolnava pentru puncţia fundului de sac Douglas prin efectuarea
toaletei vulvovaginare cu soluţii antiseptice
- am supravegheat PEV
- am explicat pacientei necesitatea intervenţiei chirurgicale pentru a creşte
încrederea în reuşita operaţiei
- am transportat pacienta în sala de operaţii în condţii de siguranţă
Intervenţii cu rol delegat : analize de laborator: hemoleucogramă , grup Rh , fibrinogen
, glicemie , uree , sumar urină
- PEV cu ser fiziologic 500 ml + ser glucozat 500 ml în ritm de 80 picături/minut
- preanestezia: mialgin 1 f IM , atropină 0,5 mg IM , romergan 1 f IM
Evaluare: TA = 105/65 mmHg , puls = 80 bătăi/min , R = 20 resp/min , T = 369 C

28
3. Nevoia de a elimina

Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: scurgere vaginală
Etiologie: sarcină extrauterină ruptă
Semne şi simptome: iniţial sânge roşu , apoi sânge roşu închis
Obiectiv: controlul hemoragiei
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: pregătire preoperatorie
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită golirea vezici, a intestinelor;
Obiectiv: pacienta să fie pregătită corespunzător din punct de vedere al eliminărilor
Intervenţii cu rol propriu: am explicat pacientei în ce constă pregătirea preoperatorie
- am efectuat TVV cu soluţie antiseptică
- am montat cateter vezical Foley
Intervenţii cu rol delegat : -
Evaluare: pacienta prezintă scurgeri veginale cu sânge roşu închis
- pacienta a fost pregătită corespunzător pentru intervenţia cvhirurgicală din punct
de vedere al eliminărilor.
4. Nevoia de a fi curat
Diagnostic de îngrijire:
Prolemă: pregătire preoperatorie
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită pregătire locală
Obiectiv: pacienta să fie pregătită corespunzător din ăunct de vedere al igienei
Intervenţii cu rol prorpiu: am pregătit materialele necesare şi am efectuat toaleta
tegumentelor ; am ras pilozitatea din regiunea suprapubiană
- am dezinfectat tegumentele ce urnau a fi incizate
- am curaţat bolnava de farduri , ojă , am îndepărtat bijuteriile
- am îmbrăcat bolnaca în cămasă curată în vederea intrării în sala de operaţii;

29
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: pacienta prezintă tegumente şi mucoase curate şi îngrijite , pregătite corect în
vederea efectuării intervenţiei chirurgicale.

5. Nevoia de a comunica
Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: alteraerea comunicării la nivel afectiv
Etiologie: teama de intervenţie , mediu spitalicesc
Semne şi simptome: agitaţie , nelinişte , teamă
Obiectiv: bolnava să fie încrezătoare în reuşita operaţiei
Intervenţii cu rol propriu: am furnizat informaţii bolnavei despre modul de pregătire
pre-operator
- i-am explicat necesitatea efectuării tehnicilor
- am insuflat încrederea în reuşita actului operator , dându-i exemplul altor paciente
operate şi cu evoluţie favorabilă
- am supravegheat comportamentul pacientei.
Intervenţii cu rol delegat : -
Evaluare: bolnava a manifestat interes faţă de informaţiile oferite; este mai încrezătoare

Evaluare etapă pre-operatorie:

-pacienta a fost pregătită corect pentru intervenţia chirurgicală


-la ora 9:00 am efectuat pre-anestezia
-stare generală bună: TA: 95/55 mmHg , AV120b/min , pacienta este linistită
-la ora 9:30 am condus pacienta la sala de operaţie

30

ETAPA POST-OPERATORIE
În primele 48 ore pOst-operator pacienta a fost îngrijită în secţia ATI, iar la ora 9:00
este adusă în secţia ginecologie , starea generală fiind următoarea:
- TA=110/60 mmHg , AV=86b/min , R=20b/min , T=36,0 C;
- prezintă durerei de intensitate moderată la nivelul plăgilor chirurgicale
- pansament îmbibat cu secreţie serosanghinolente
- plagă de aproximativ 10 cm la nivelul hipogastrului , prezintă tub de dren
- tranzit intestinal prezent pentru gaze şi absent pentru fecale
- orientată temporo-spaţial liniştită
Analizând datele de mai sus, am considerat că pacienta prezintă dependenţă la
nivelul următoarelor nevoi fundamentale:
1. Nevoia de a evita pericolele
2. Nevoia de a fi curat şi a avea tegumentele şi mucoasele integre
3. Nevoia de a comunica
4. Nevoia dea elimina
5. Nevoia de a se mobiliza
6. Nevoia de a se alimenta şi hidrata
7. Nevoia de a învăţa

31

Problemă Obiectiv
1. P1: risc de complicaţii bolnava să nu dezvolte complicaţii
P2: durere calmarea şi controlul durerii

2. P1: plagă chirurgicală vindecarea plăgii


P2: dificultate de a-şi efectua pacienta să prezinte stare de igienă
îngrijirile de igienă corespunzătoare
3. P: alterarea comunicării la nivel pacienta să comunice eficient la nievel
afectiv afectiv
4. P: absenţa tranzitului intestinal Pacienta să aibă scaun în cursul zilei
pentru fecale
5. P: dificultate de a se mobiliza bolnava să se mobilizeze provresiv
6. P: dificultate de a se alimenta Pacienta să se alimenteze eficient etapei
postoperatoriei
7. P: cunoştinţe insuficiente bolnava să fie informată asupra regimului
de viaţă în perioada de convalescenţă

1. Nevoia de a evita pericolele


Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: risc de complicaţii
Etiologie: intervenţie chirurgicală, mediu spitalicesc
Semne şi simptome: suprainfecţia plăgii , infecţii nozocomiale
Obiectiv: bolnava să nu dezvolte complicaţii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: durere
Etiologie: plagă chirurgicală
Semne şi simptome: durere majoră la mobilizare, suportabilă în repaus
Obiectiv: calmarea durerii în 20-30 minute
Intervenţii cu rol propriu: am instalat pacienta în pat ,recomandănd poziţia Fowler,
pentru relaxare musculaturii abdominale
32
- am sfătuit bolnava să evite eforturile fizice (efort de tuse) pentru anu suprasolicita
musculatura abdominală şi să o protejeze prin susţinere cu palma;
- am sfătuit bolnava să declare durere pentru a administra antialgice
- am monotorizat funcţiile vitale(temperatură, puls, TA, respiraţie), funcţiile
vegetative(coloraţia tegumentelor, diureză) şi tranzitul intestinal
- am informat pacienta asupra complicaţiilor ce pot apărea
- am evaluat efectele medicaţiei analzegice administrate şi am asigurat bolnava că
durerile vor ceda treptat
-am apreciat zilnic statrea generală a pacientei
-am respectat tehnica aseptică în efectuarea îngrijirilor;
Intervenţii cu rol delegat: algocalmin 1 f IM la nevoie , piafen , metronidazol 500 ml ,
ser fiziologic 500 ml , ser glucozant 5%.
Evaluare: durerea s-a diminuat progresiv în intensitate , adispărut în ziua a 5-a
postoperator
- avoluţie postoperator favorabilă
- s-a externat vindecată chirurgical

2. Nevoia de a fi curat

Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: plagă chirurgicală
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: plagă de aproximativ 10 cm în hipogastru , tub de dren
Obiectiv: vindecarea plăgii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: dificultate de a-şi efectua îngrijirile de igienă
Etiologie: durere , plagă chirurgicală, anestezie fizică
Semne şi simptome: necesită ajutor şi deservire în vederea efectuării îngrijirilor de
igienă

33
Obiectiv: pacienta să fie curată şi îngrijită
Intervenţii cu rol propriu: am supravegheat strea pansamentului (fixare, îmbibare cu
secreţii) şi evoluţia plăgii
- am efectuat toaleta plăgii şi am respectat cu rigurozitate condiţiile de asepsie şi
antisepsie în efectuarea pansamentului plăgii
- am inspectat tegumentele din jurul plăgii , faciesul bolnavei

- am sfătuit pacienta să protejeze plaga prin comprimare manuală în timpul tusei ,


strănutului , defecaţiei.
- am urmărit starea pansamntelor expuse la presiune
- am asigurat schimbarea lenjeriei de pat şi corp de câte ori a fost nevoie
- am apreciat gradul de satisfacţie al pacientei cu privire la nevoia de a fi curat
Intervenţii cu rol delegat: am efectuat toaleta plăgii zilnic în primele patru ore , apoi la
două zile.
Evaluare: pacienta prezintă evoluţie bună , tubul de dren se înlătură în a 4-a zi
postoperator , ira firele în a 8-a zi;
-pacienta prezintă stare de igienă corespunzătoare, după 5 zile post-operator şi-a efectuat
singură îngrijirile de igienă;
-la externare prezintă tegumente şi mucoase curate şi integre .

3. Nevoia de a comunica
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: alterarea comunicării la nivel afectiv
Etiologie: pierderea sarcinei , durere
Semne şi simptome: retragerea în sine, nelinişte, răspunde cu întârziere la întrebări
Obiectiv: pacienta să comunice eficient la nivel afectiv
Intervenţii cu rol propriu: am supravegheat atitudinea pacientei la intevenţiile care i s-
au efectuat
- am limit accesul vizitatorilor pentru a nu suprasolicita pacienta
- am încurajat pacienta să vorbească despre problemele legate de sarcina extrauterină:
teama de anu mai putea avea copii ; explicăndu-i ca este posibilă o nouă saarcină
normală
34
- am apreciat tonusul psihico-afectiv al pacientei după modul în care realizează
comunicarea.
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: în primele 2-3 zile post-operator pacienta este apatică şi nu se manifestă, dar
odată cu diminuarea durerii, pacienta comunică eficient; îşi declară dorinţele, temerile,
pune întrebări şi este echilibrată psiho-afectiv.
4. Nevoia de a elimina
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: absenţa tranzitului intestinal pentru fecale
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: absenţa scaunului
Obiectiv: pacienta să prezinte scaun în cursul zilei ( a 3-a zi postoperator)
Intervenţii cu rol prorpiu: am urmărit diureza şi caracterul micţiunilor
- am efectuat bilanţ hidric
- am administrrat regim alimentar eficient etapei postoperatorii
- am urmărit abdomenul pentru a depista meteorismul abdominal: alimentaţia se reia
când este prezdent tranzitul intestinal
- am sfătuit şi ajutat pacienta asupra necesităţii mobilizării precoce pentru favorizarea
reluării tranzitului.
Intervenţii cu rol delegat: clismă la nevoie
Evaluare: pacienta a avut scaun spontan a doua zi postoperator;

5. Nevoia de a se mişca
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: dificultate de a se mobiliza
Etiologie: durere la nivelul plăgii chirurgicale , teamă
Semne şi simptome: refuză mobilizarea
Obiectiv: bolnava să fie mobilizată
Intervenţii cu rol propriu: am explicat bolnavei necesitatea mobilizării precoce:
rahianestezia trunchiurilor interne, prevenirea complicaţiilor, vindecarea mai rapidă.
- am sfătuit-o sa-şi învingă teama de mobilizare

35
- am informat-o despre consecinţele imobilizării.
- am început progresiv mobilizarea (pasiv în pat, activ în pat, activ la marginea patului),
supraveghind starea generală.
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: în prima zi am efectuat mobilizare pasivă în pat, apoi activă; a coborât la
marginea patului;
- începând din a2-a zi se mobilizează adecvat stării sale.

6. Nevoia de a se alimenta şi hidrata


Diagnostic de îngrijire:
Problemă: dificultate de a se alimenta
Etiologie: durere , intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită alimentaţie specifică etapei postoperatorie
Obiectiv: pacienta să respecte regimul specific
Intervenţii cu rol propriu: am explicat modul de alimentaţie în etapa postoperatorie:
regim hidric în prima zi postoperatorie, diversificându-se odată cu reluarea tranzitului
intestinal
- am supravegheat toleranţa digestivă la diversificarea alimentelor
- am sfătuit bolnava să consume alimente uşor digerabile , dar bogate în fibre pentru a
evita constipaţia: legume, fructe
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare:pacienta s-a alimentat adecvat
- a respaectat regimul alimentar impus
7. Nevoia de a învăţa
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: cunoştinţe insuficiente
Etiologie: lipsa informaţiilor
Semne şi simptome: bolnava nu are cunoştinţe despre boală şi regimul de viaţă din
perioada de covalescenţă
Obiective: pacienta să fie informată corect asupra evoluţiei sarcinei extra-uterine
- pacienta să-şi însuşească regimul de viaţă din perioada de covalescenţă

36
Intervenţi cu rol propriu: i-am oferit informaţii cu privire la sarcina ectopică: cauze,
evoluţie, tratament, complicaţii
- i-am explicat necesitatea mobilizării precoce post-operator
- i-am oferit informaţii cu privire la regimul de viaţă din perioada de covalescenţă:
igienă locală riguroasă, evitarea eforturilor fizice mari, repaus sexual 2 luni, control în
ambulatoriu.
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: pacienta a manifestat interes faţă de informaţiile oferite astefel încât pe
parcursul spitalizării şi-a însuşit noţiunile oferite despre sarcina extra-uterină şi despre
regimul de viaţă din perioada de covalescenţă.

EVALUARE FINALĂ

Pacienta A.V. în vârstă de 27 de ani, dimiciliată în Piatra-Neamţ, a fost internată în secţia


ginecologie în perioada 01.04.2015-08.04.2015 cu diagnosticul suspect de sarcină
extrauterină. Se practică puncţia fundului de sac Douglas şi se confirmă diagnosticul de
sarcină extra-uterină complicată cu inundaţie peritoneală, recomandându-se cură
operatorie.
În urma intervenţiilor chirurgicale şi a îngrijirilor acordate, pacienta prezintă o
evoluie post-operator bună.
La externare prezintă stare generală bună, plagă chirurgicală vindecată, abdomen
suplu; bolnava este afebrilă, nu pierde sânge pe căile genitale.
Recomandări la externare: igienă locală riguroasă, evitarea eforturilor fizice mari,
repaus sexual 2 luni, control medical în abulatoriu.

37

Caz 3

Îngrijiri acordate unei paciente cu Sarcină Extrauterină:


Numele şi prenumele: I. B
Vârstă: 30 ani
Stare civilă: căsătorită
Domiciliul: Piatra-Neamţ
Religie: ortodoxă
Naţionalitate: română
Ocupaţie: contabilă
Condiţii de viaţă: bune, locuieşte cu soţul şi copii
Număr copii: 1
Data internării: 5.05.2015
Data externării: 12.05.201
Diagnostic medical: sarcină extrauterină complicată cu inundaţie peritoneală
Motivele internării: dureri intense în abomenul inferior cu iradiere în pelvis, hemoragii
vaginale abundente, sânge roşu închis, negricios
Istoricul bolii: în urmă cu o zi pacienta remarcă scurge vaginală cu sânge negricios; în
cursul nopţii hemoragia se intensifică fiind însoţită de dureri violente în abdomenul
inferior cu iradiere în pelvis. În această dimineaţă este adusă la spital cu salvarea şi
internată în secţia Ginecologie. S-a practicat puncţia fundului de sac Douglas, stabilindu-
se astfel diagnosticul de sarcină etrauterină şi s-a hotărât intervenţie chirurgicală de
urgenţă.
Antecedente personale fiziologice:
- menaha la 14 ani
- cicluri menstruale regulate , cu flux moderat , durează 4-5 zile , la 28 de zile
- ultima menstră:07.04.2015
Antecedente personale patologice: apendicectomie la vârsta de 20 de ani
Antecedente heredo-colaterale: fără importanţă
Alergii: nu se ştie alergică
Obişnuinţe de viaţă: nu fumeazaă, nu consumă alcool

38
ETAPA PREOPERATORIE

Culegerea de date iniţială:


T.A= 90/55 mmHg
R= 22 respiraţii/min
P=100 batăi/min
T=36,9 C
Diureza=1000ml
Greutate=65 kg
Înălţime=1,65m
Somn=7-9ore/zi
S-au efectuat următoarele analize:
ANALIZA VALORI OBŢINUTE VALORI
NORMALE
Hemoglobin 8 Hb:12-14 g% la
ă femei
Fibrinogen 0,250 200-400 UB
Glicemie 110 0,80=1,20 g%
Grup AB 4 -
sanghin
Sumar urină Prezente hematii , rare celule -
epiteliale
S-au efectuat următoarele investigaţii:
- puncţia fundului de sac Douglas
- analize de laborator: Hb , fibrinogen , glicemie , grup sanghin , sumar urină
S-a instituit tratament cu: piafen, ser fiziologic 500 ml, ser glucozant,
metronidazol 500 ml

39
Analizând datele, am considerat că pacienta prezintă dependenţă la nivelul următoarelor
nevoi fundamentale :
1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a elimina
4. Nevoia de a fi curat
5. Nevoia de a comunica

Problemă Obiectiv
1. P: alterarea funcţiei cardice Menţinerea T.A în limitele de siguranţă
2. P1: durere Calmarea şi controlul durerii
P2: risc de complicaţii Bolnava să nu dezvolte complicaţii
3. P1: scurgere vaginaă Controlul hemoragiei
P2: pregătire preoperatorie Bolnava să fie pregătită coresăunzător din
punct de vedere al eliminărilor
4. P: pregătire preoperatorie Bolnava să aibă tegumentele pregătite pentru
intervenţia chirurgicală
5. P: alterarea comunicării la Bolnava să fie încrezătoare în reuşita
nivel afectiv operaţiei

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie


Diagnostic de îngrijire:
Problemă: alterarea funcţiei cardice
Etiologie: hemoragie
Semne şi simptome: scăderea T.A, lipotimie, tahicardie
Obiectiv: menţinerea T.A în limitele de siguranţa
Intervenţii cu rol propriu: am montat şi supravegheat PEV
- am monotorizat funcţiile vitale din 15 în 15 min
- am supravegheat coloraţia tegumentelor

40

am asigurat poziţie favorabilă respiraţiei (semişezând)


- am liniştit pacienta, anunţând medicul orice schimbare survenită

Intervenţii cu rol delegat: PEV cu ser glucozant 10%500 ml, ser fiziologic 500m.
Evaluare: funcţiile cardice se mnţin în limitele normale.
2. Nevoia de a evita pericolele
Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: durere
Etiologie: sarcină extrauterină ruptă
Semne şi simptome: durere intensă în abdomenul inferior cu iradiere în pelvis
Obiectiv: calmarea şi controlul durerii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: risc de complicaţii
Etiologie: intervenţie chirurgicală, pregătire preoperatorie incorectă, mediu spitalicesc
Semne şi simptome: complicaţii intra şi postoperatorii, infecţii nozocomiale
Obiectiv: bolnava să nu dezvolte complicaţii
Intervenţii cu rol propriu: am aşezat pacienta în decubit dorsal
- am monotorizat funcţiile vitale(puls, TA, respiraţie)
- am supravegheat permanent faciesul şi culoarea tegumentelor
- am pregătit pacienta pentru puncţia sacului Douglas prin efectuarea toaletei
vulvovagiene cu soluţii antiseptice
-am supravegheat PEV
-am explicat pacientei necesitatea intervenţiei
-am transportat pacienta la sala de operaţii în condiţii de siguranţă.
Intervenţii cu rol delegat:
-analize de laborator: hemoleucogramă, grup Rh, fibrinogen, gicemie, uree, sumar urină
-PEV cu ser fiziologic 500 ml + ser glucozant ml în ritm de 80 picături/minut
-preanestezia: mialgin 1 f IM, atropină 0,5 mh IM, romergan 1 f IM
Evaluare: T.A = 105/65 mmHg, puls = 80 b/min, R = 20 resp/min, T = 36,9 C

41
3. Nevoia de a elimina
Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: scurgere vaginală
Etiologie: sarcină extrauterină ruptă
Semne şi simptome: hemoragie cu sânge roşu închis
Obiectiv: controlul hemoragiei
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: pregătire preoperatorie
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită golirea vezicii , a intestinelor
Obiectiv: pacienta să fie pregătită corespunzător din punct de vedere al eliminărilor.
Intervenţii cu rol propriu: am explicat pacientei în ce constă pregătirea preoperatorie
-am efectuat TVV cu soluţie antiseptică ( KMnO4 1/4000)
-am montat cateter vezical Foley.
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: pacienta prezintă scurgeri vaginale cu sânge roşu închis
-pacienta a fost pregătită corespunzător pentru intervenţia chirurgicală din punct de
vedere al eliminărilor;
4. Nevoia de a fi curat
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: pregătire preoperatorie
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită pregătire locală
Obiectiv: pacienta să fie pregătită corespunzător din punct de vedere al igienei
Intervenţii cu rol propriu: am pregătit materialele necesare şi am efectuat toaleta
tegumentelor - am ras pilozitatea din regiunea suprapubiană
- am dezinfectat tegumentele ce urmau să fie incizate
- am curăţat bolnava de farduri , ojă , am îndepărtat bijuteriile
- am îmbrăcat bolnava în cămaşă curată în vederea intrării în sala de operaţie
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: pacienta prezintă tegumente şi mucoase curate şi îngrijite , pregătite corect
în vederea efectuării intervenţiei chirurgicale;
42
5. Nevoia de a comunica
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: alterarea comunicării la nivel afectiv
Etiologie: teama de intervenţie , mediu spitalicesc
Semne şi simpome: agitaţie, nelinişte, teamă
Obiectiv: bolnava să fie încrezătoare în reuşita operaţiei
Intervenţii cu rol propriu: am furnizat informaţii pacientei despre modul de preătire
pre-operator
-i-am explicat necesitatea efectuării tehnicilor
-am însuflat încredere în reuşita actului operator , dându-i exemplul altor paciente
operate şi cu evoluţie favorabilă;
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: bolnava a manifestat interes faţă de informaţiile oferite, este mai
încrezătoare .

Evaluare etapă pre-operatorie:


- pacient a fost pregătită corect pentru intervenţia chirurgicală
- la ora 11:00 am efectuat pre-anestezia
- stare generală bună: TA: 95/55 mmHg , AV: 120 b/min , pacienta este liniştită
- la ora 11:30 am condus pacienta în sala de operaţie.

ETAPA POST-OPERATORIE
În primele 18 ore post-operator pacienta a fost îngijită în secţia ATI , iar la ora
9:00 este adusă în secţia ginecologie , starea generală fiind următoarea:
-TA: 115/65 mmHg , AV: 80b/min , R: 20b/min , T: 38,5 C
-prezintă dureri de intensitate moderată la nivelul plăgilor chirurgicale
-pansament îmbibat cu secreţii serosanghinolente
-plagă de aproximativ 10 cm la nivelul hipogastrului , prezintă tub de dren
-tranzit intestinal prezent pentru gaze şi absent pentru fecale
-orientată temporo-spaţial , liniştită

43
Analizând datele de mai sus , am considerat că pacinta prezintă dependenţă la nivelul
următoarelor nevoi fundamentale:
1.Nevoia de a evita pericolele
2.Nevoia de a fi curat şi a avea tegumentele şi mucoasele integre
3.Nevoia de a comunica
4.Nevoia de a se mobiliza
5.Nevoia de a dormi şi a se odihni
6.Nevoia de a se alimenta şi hidrata
7.Nevoia de a-şi menţine temperatura în limitele normale.

Problemă Obiectiv
1. P1: risc de complicaţii bolnava să nu dezvolte complicaţii
P2: durere calmarea şi controlul durerii
2. P1: plagă chirurgicală vindecarea plăgii
P2: dificultate de a-şi efectua îngrijirile pacienta să prezinte stare de igienă
de igienă corespunzătoare
3. P: alterarea comunicării la nivel afectiv pacienta să comunice eficient la nivel
afectiv
4. P: dificultatea de a se mobiliza bolnava să se mobilizeze progresiv
5. P: dificultatea de a dormi bolnava să fie odihnită
6. P: dificultate de a se alimenta pacienta să se alimenteze eficient etapei
postoperatorii
7. P: hipertermie normalizarea temperaturii şi menţinerii ei în
limitele normale
44

1. Nevoia de a evita pericolele


Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: risc de complicaţii
Etiologie: intervenţie chirurgicală, mediu spitalicesc
Semne şi simptome: suprainfecţia plăgii, infecţii nozocomiale
Obiectiv: bolnava să nu dezvolte complicaţii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: durere
Etiologie: plagă chirurgicală
Semne şi simptome: durere majoră la mobilizare, suportabilă în repaus
Obiectiv: calmare dureri in 20-30 minute.
Intervenţii cu rol propriu: am instalat pacienta în pat, recomandând poziţia Fowler,
pentru relaxarea musculaturii abdominale
-am sfătuit bolnava să evite eforturile fizice
-am sfătuit bolnava să declare durere abdominală pentru administarea de antialgice
-am monotorizat funcţiile vitale (temperatură, puls, TA, respiraţie), funcţiile vegetative
(coloraţia tegumnetelor, diureză) şi tranzitul intestinal.
-am informat pacienta asupra complicaţiilor ce pot apărea
-am asigurat pacienta că durerile vor ceda treptat
-am apreciat zilnic starea generală a pacientei
-am respectat tehnica aseptică în efectuarea îngrijirilor.
Intervenţii cu rol delegat: algocalmin 1 f IM la nevoie . piafen , PEV cu metronidazol ,
ser fiziologic 500 ml/zi si ser glucozant 500 ml/zi
Evaluare: durerea s-a diminuat progresiv în intensitate, a dispărut în ziua a 5-a
postoperator
-evoluţie postoperatorie favorabilă
-s-a externat vindecată chirurgical.

45

2. Nevoia de a fi curat
Diagnostic de îngrijire:
Problemă1: plagă chirurgicală
Etiologie: intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: plagă chirurgicală de aproximativ 10 cm în hipogastru, tub de dren
Obiectiv: vindecarea plăgii
Diagnostic de îngrijire:
Problemă2: dificultate de a-şi efectua îngrijirile de igienă
Etiologie:, plagă chirurgicală, astenie fizică
Semne şi simptome: necesită ajutor şi deservire în vederea efectuărilor îngrijirilor de
igienă
Obiectiv: pacienta să fie curată şi îngrijită
Intervenţii cu rol propriu: am supravegheat starea pansamentului (fixare, îmbibare cu
secreţii) şi evoluţia plăgii
-am efectuat toaleta plăgii şi am respectat cu rigurozitate condiţiile de asepsie şi
antisespsie în efectuarea pansamentului plăgii
-am inspectat tegumentele din jurul plăgii , faciesul bolnavei
-am sfătuit bolnava să protejeze plaga prin comprimare manuală în timpul tusei ,
strănutului , defecaţiei
-am urmărit starea tegumentelor expuse la presiune
-am asigurat efectuarea zilnică a toaletei cavităţii bucale şi toaleta regiunii pelviperineale
după fiecare eliminare
-am asigurat schimbarea lenjeriei de pat şi corp de câte ori a fost nevoie
-am apreciat gradul de satisfacţie al pacientei cu privire la nevoia de a fi curat
Intervenţii cu rol delegat: toaleta plăgii zilnic în primele patru zile apoi la două zile
Evaluare: plaga prezintă evoluţie bună , tubul de dren se înlătură în a 4-a zi post-
operator , iar firele a 8-a zi
- pacienta prezintă stare corespunzătoare de igienă , după 5 zile post-operator şi-a
efectuat singură îngrijirile de igienă.
- la externare prezintă tegumente şi mucoase curate şi integre , cu cicatrice de 10 cm în
regiunea hipogastrică.
46
3. Nevoia de a comunica
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: alterarea comunicării la nivel afectiv
Etiologie: pierderea sarcinii , durere , mediu spitalicesc
Semne şi simptome: retragerea în sine , nelinişte , răspunde cu întârziere la întrebări
Obiectiv: pacienta să comunice eficient la nivel afectiv
Intervenţii cu rol prorpiu: am asigurat microclimat corespunzător
- am supravegheat atitudinea pacientei la intervenţiile care i s-au efectuat
- am limitat accesul vizitatorilor în primele zile pentru a nu suprasolicita pacienta
-am încurajat pacienta să vorbească despre problemele legate de sarcina extrauterină
-am apreciat tonusul psihico-afectiv al pacientei după modul în care realizează
comunicarea
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: în primele 2-3 zile post-operator pacienta este apatică şi nu se manifestă, dar
odată cu diminuarea durerii, pacienta comunică eficient: îşi declară dorinţele , temerile ,
pune întrebări şi este echilibrată psiho-afectiv.
4. Nevoia de a se mişca
Diagnostic de îngrijire:
Problemă: dificultate de a se mobiliza
Etiologie: durere la nivelul plăgii chirurgicale, teamă
Semne şi simptome: refuză mobilizarea
Obiectiv: bolnava să fie mobilizată
Intervenţii cu rol propriu: am explicat pacientei necesitatea mobilizării precoce:
rahianestezia trunchiurilor interne , prevenirea complicaţiilor , vindecare mai rapidă
- am sfătuit-o să-şi învingă teama de mobilizare
- am informat-o despre consecinţele imobilizării
- am început mobilizarea progresiv (pasiv în pat , activ în pat , activ la marginea
patului) , supraveghind starea generală
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: în prima zi am efecuat mobilizare pasivă în pat , apo activă ; a coborât la
marginea patului
-începând din a 2-a zi se mobilizează adecvat stării sale.
47
5. Nevoia de a dormi şi a se odihni

Diagnostic de îngrijire:
Problemă: dificultate de a dormi
Etiologie: durere
Semne şi simptome: somn întrerupt , pacienta a dormit patru-cinci ore pe noapte
Obiectiv: bolnava să fie odihnită
Intervenţii cu rol propriu: am sfătuit bolnava să nu doarmă ziua
- am sfătuit-o să lectureze înainte de a dormi
- am sfătuit bolnava să nu consume băuturi care conţin cofeină după ora 18:00
Intervenţii cu rol delegat: algocalmin o fiolă itramuscular la nevoie
Evaluare: în primele două nopţi post-operator pacienta a dormit patru-cinci ore
-din atreia zi pacienta a avut somn normal.

6. Nevoia de a se alimenta şi hidrata


Diagnostic de îngrijire:
Problemă: dificultate de a se alimenta
Etiologie: durere , intervenţie chirurgicală
Semne şi simptome: necesită alimentaţie specifică etapei postoperatorie
Obiectiv: pacienta să respecte regimul specific
Intervenţii cu rol propriu: am explicat modul de alimentaţie în etapa postoperatorie:
regim hidric în prima zi , diversificându-se odată cu reluarea tranzitului intestinal
- am deservit bolnava la pat în prima zi postoperator
- am supraveghaet toleranţa digestivă la diversificarea alimentelor
- am sfătuit bolnava să consume alimente uşor digerabile dar bogate în fibre pentru a
evita constipaţia: legume , fructe
Intervenţii cu rol delegat: -
Evaluare: pacienta s-a alimentat adecvat
-a respectat regimul alimentar impus.

48
7. Nevoia de a-şi păstra temperatura în limitele normale

Diagnostic de îngrijire:
Problemă: hipertermie de resorbţie
Etiologie: resorbţia detrirusurilor din plagă
Semne şi simptome: T- 38,5 C , astenie fizică
Obiectiv: normalizarea temperaturii în 30 min şi menţinerea ei în limitele fiziologice.
Intervenţii cu rol propriu: am măsurat temperatura de două ori pe zi şi am notat în
foaia de observaţie
-am aplicat comprese reci pe fruntea bolnavei
-am apreciat starea de hidratare a bolnavei , urmărind tegumentele , mucoasa bucală ,
diureză .
-am liniştit pacienta explicându-i normalitatea ascensiunii termice.
-am urmărit starea tegumentelor la nivelul plăgii, am şters tegumentele umede
Intervenţii cu rol delegat: -

Evaluare: febra se menţine în primele trei zile post-operator , nedepăşind 38,5C


-începând din a 4-a zi , temperatura revine la valori normale
- în prima zi: D: 38,5C -a doua zi: D: 38C -a treia zi: D: 37,5C
S: 37,6C S: 37,5C S: 37C

EVALUARE FINALĂ

Pacienta I.B în vârstă de 30 de ani , domiliciată în Piatra-Neamţ , a fost internată


în secţia ginecologie în perioada 05.05.2015-12.05.2015 cu diagnosticul suspect sarcină
extra-uterină.
Se practică puncţia fundului de sac Ddouglas şi se confirmă diagnosticul
de sarcină extra-uterină complicată cu inundaţie peritoneală, recomandându-se cură
operatorie.

49
În urma intervenţiei chirurgicale şi a îngrijirilor acordate , pacienta prezintă o evoluţie
pos-operator bună.
La externare prezintă stare generală bună , plagă chirurgicală vindecată
perpiamm , abdomen suplu , bolnava este afebrilă , nu pierde sânge pe căile genitale.
Recomandări la externare:
-igienă locală riguroasă
-evitarea eforturilor fizice mari
-repaus sexual 2 luni
-control medical în ambulatoriu;

CONCLUZII

O femeie care a suferit p intervenţie chirurgicală pentru sarcină


extrauterină este o femeie care are probleme atât în plan fizic cât şi emoţional. Îngrijirea
pacientei conform conceptului Virginiei Henderson permite intervenţii personalizate în
funcţie de manifestările specifice fiecărei persoane.
Am constatat că la femeile operate pentru sarcină extrauterină primau două
probleme de sănătate şi anume: alterarea comunicării la nivel afectiv şi lipsa
informaţiilor adecvate.
Un rol important în susţinerea psihică a pacientelor o are o echipă de
îngrijire , asistentele în primul rând , deoarece ele sunt tot timpul in preajma pacientelor.
La realizarea acestui obiectiv am participat şi eu încă de la intrarea în secţia Ginecologie.
Pentru început le-am făcut cunoscută secţia şi echipa de îngrijire care va lucra spre
vindecarea lor fizică şi psihică; am ajutat la diagnosticarea cazurilor şi am pregătit
corespunzător pacientele , la indicaţia medicului , pentru intervenţiile chirurgicale şi le-
am transportat în condiţii de siguranţă la sala de operaţii.
În primele zile postoperator am fost alături de ele ajutându-le în primul
rând să-şi satisfacă nevoile fiziologice , am încercat reducerea stresului psihic , pentru a
se putea odihni, relaxa şi le-am creat confortul fizic şi psihic de care aveau nevoie. Am
întocmit cu ajutorul lor un program reactiv pentru a le distrage atenţia de la mediu
spitalicesc.

50
Am oferit informaţii pacientelor despre sarcina extrauterină: cauze , evoluţie ,
tratament ,şi am încercat să le fac să zâmbească , să privească încrezătoare în viitor şi să
aibă grijă de ele căci ” de sănătate , ca şi de avere , te bucuri numai folosind-o , căci de
n-o foloseşti nu te bucuri de ea”.

ABREVIERI
Hb = hemoglobină
TA = tensiune arterială
R = respiraţie
Av = puls
T = temperatură
UB = unităţi Bodanski
IV = intravenos
IM = intramuscular
PEV = perfuzie endovenoasă
KMnO4 = permanganat de potasiu
f = fiolă
TVV = toaletă vulvovaginală
ATI = anestezie şi terapie intensivă
D = imineaţă
S = seară

51

BIBLIOGRAFIE

1. P. Vârtej – Ginecologie , Editura All Educational , Bucureşti 1999


2. P. Vârtej – Obstretică fiziologică şi patologică, Ed. All, Bucureşti 1996
3. M. Moga – Obsretică , Ed. Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti 1994
4. A. Cristea , V. Achim -Obstretică şi ginecologie. Manual pentru şcolile tehnico-
sanitare , Editura Medicală , Bucureşti 1963
5. N. Crişan, D. Nanu – Ginecologie, Ed. Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti 1995
6. G. Baltă – Tehnici de îngrijire generală a bolnavului , Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1983
7. I . Negruţ , O. Rusu – Ginecologie şi obstretică , vol. 1 şi 2 , Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti 1981
8. Roxana – Maria Albu - Anatomia şi fiziologia omului , Ed. Corint , Bucureşti
1966
9. V. Papilian – Anatomia omului , Editura Medicala , Bucureşti 2000
10. Corneliu Borundel – Medicină internă pentru cadre medii , Editura Bic All,
Bucureşti 2000
11. S. Daschievschi , M . Mihăilescu – Chirurgie , Editură Medicală , Bucureşti 1999
12. G. Cornuţiu – Bazele psihologice ale practicii medicale , Editura Medicală ,
Bucureşti 2000
13. Carol Mozes – Tehnica îngrijirii bolnavului , Editura Medicală , Bucureşti , 1999
14. L. Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale , Editura , Viaţa Medicală Românească,
Bucureşti 2000
15. L. Titircă – Ghid de nursing , Editura , Viaţa Medicală Românească, Bucureşti
2001
16. L. Titircă – Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţi medicali ,
Editura , Viaţa Medicală Românească, Bucureşti 2000
17. Agendă medicală – Editura Medicală , Bucureşti 2000.

52
53

S-ar putea să vă placă și