Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECT DE ACTIVITATE

DIDACTICĂ
” EMOȚII DE PRIMĂVARĂ”

PROPUNĂTOR: EDUCATOARE - MIRONA BÂRLĂ/BĂCAN


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96 ( GRĂDINIȚA), BUCUREȘTI
DATA: 01.03.2019

1
ACTIVITĂŢILE ZILEI

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ –ADP


RUTINE: “Dacă bine mă îngrijesc, ca o floarestrălucesc”
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Salutul:„Bună dimineaṭa, steluțe vesele”
Prezenṭa
Calendarul naturii
Activitatea de grup:” Ce ne-aduce primăvara? ”
Noutatea zilei:1 Martie- Mărțisor
Mesajul zilei:” Primăvara ne aduce zâmbete și voie bună!”
TRANZIŢII:
” Îți ofer cu drag un mărțișor! ”
Cântec: "Vine, vine primăvara!"
Joc imitativ: “Prindem fluturi”
Joc imitativ : ” Zburăm ca randunelele!”
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE – ALA I
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII:
Artă – “Colorăm primăvara ”- colorare;
2
Joc de rol: ” De-a grădinarii veseli ”- plantare;
Joc de masă - “Primăvara”- puzzle.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE – ADE


Domeniul Om și Societate( Educație pentru societate ) : ”Roata emoțiilor” – joc didactic;
Domeniul Estetic și Creativ( Educație muzicală ) : ” Iarnă să te duci cu bine!”- repetare cântec, ”Câte unul pe
cărare” – joc muzical – predare.
ACTIVITĂŢI ALESE – ALA II
” Flori colorate, din grădină adunate” – joc distractiv
“Floarea plimbăreață” – joc liniṣtitor.

3
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

GRUPA/NIVELUL: Grupa mică/ nivel I


DURATA:15 min
TEMA ANUALĂDE STUDIU:” Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? ”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC:” Mireasmă și culoare ”
TEMA SĂPTĂMÂNII:” Iarnă să te duci cu bine! ”
SALUTUL: va porni de la mine ṣi este continuat de toṭi copiii grupei, fiecare exprimând un gând frumos colegilor:
”Bună dimineaṭa, steluțe/ Mă bucur că sunteți veseli/ A-nceput o nouă zi.../ Bine aṭi venit, copii! ”

PREZENŢA: fiecare copil îṣi va aṣeza poza la panou ṣi astfel se vor identifica copiii absenţi.” După ce ne-am
adunat/ Şi frumos ne-am salutat,/ Colegii ne-am întâlnit,/ Oare cine n-a venit? ”

CALENDARUL NATURII: se va stabili starea vremii, anotimpul și ziua care ne aflăm: ”Vremea să o studiem/ În
curte s-o observăm,/ De e ploaie sau e soare,/ Sau e vreme de plimbare.”

ACTIVITATEA DE GRUP: ” Ce ne-aduce primăvara? ” – se poartă o scurtă dicuție cu privire la emoțiile pe care le
simțim odata cu sosirea primăverii și plecarea iernii.

NOUTATEA ZILEI: 1 Martie - Mărțișor


Tranziţie: „ Îți ofer cu drag un mărțișor! ”
METODE ŞI PROCEDEE : conversaṭia,explicaṭia.
4
MATERIAL DIDACTIC: calendarul naturii, imagini cu anotimpul primăvara, mărțișoare.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
- Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3-6/7ani, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
2008, Bucureşti;

5
PROIECT DE ACTIVITATE
ALA I

GRUPA/ NIVELUL: Grupa mică/ nivel I


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ” Miresmă și culoare ”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ” Iarnă să te duci cu bine!”
MIJLOACE DE REALIZARE: Activități pe arii de stimulare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități la liberă alegere I
TEMA ACTIVITĂȚII: ” Primăvara în culori”

SUBIECTUL ACTIVITĂȚII:
Artă – “ Colorăm primăvara”- colorare;
Joc de rol: ”De-a grădinarii veseli ” – plantare;
Joc de masă - “Primăvara”- puzzle;

TIPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidare de cunoṣtinte, priceperi ṣi deprinderi.

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Dezvoltarea potenṭelor creative ale copiilor prin antrenarea în activităṭi variate, desfăṣurate în spiritul jocului.

6
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- Să coloreze imagini cu elemente specifice anotimpului primăvara, folosind instrumentele de lucru puse la
dispoziție (creioane colorate). Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii de la centrul Artă colorează
imaginile;
O2- Să interpreteze rolul de grădinar, plantând panseluțe. Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii de la
centru Joc de rol participă la joc.
O3 - Să îmbine bucățile de puzzle pentru a obține imaginea specifică anotimpului primăvara. Obiectivul se
consideră realizat dacă preșcolarii de la centrul Joc de masă îmbină bucățile de puzzle pentru a obține imaginea
specifică anotimpului primăvara.

METODE ŞI PROCEDEE : conversaṭia,explicaṭia, demonstraṭia, jocul, exerciṭiul, flori.


MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:creioane colorate,găletușe, pământ de flori, flori, lopeți de plastic, șorțuri,
servețele, puzzle de primăvară.
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual.
FORMĂ DE EVALUARE:evaluare frontală, evaluare individuală.
DURATA: 15 min.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3-6/7ani, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
2008, Bucureşti;
 Silvia Borțeanu, Rodica Brănișteanu, Silvia Breben, Curriculum pentru învățămantul preșcolar- prezentare și
explicitări, Didactica Publishing House, 2009, București.
 Ștefania Antonovici, Paula Neațu - “ Jocuri și activități alese “, Editura Aramis, 2008.

7
ETAPELE CONȚINUTUL STRATEGII DIDACTICE
OB. METODE ȘI MIJLOACE DE FORMA DE EVALUARE
ACTIVITĂȚII ACTIVITĂȚII PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT ORGANIZARE
Asigurarea condițiilor Conversația Frontal
optime pentru
desfășurarea activităților:
pregătirea sălii și a
materialului didactic
1.Moment necesar activităților,
organizatoric organizarea colectivului de
preșcolari în zona în care
sunt amenajate centrele de
interes prin folosirea
jocului imitativ ” Prindem
fluturi”.
Captarea atenției se va Conversația Zâna Frontal Evaluarea
realiza prin pariția Zânei Primăvară frontală
Primăvară care este Cufăr
supărată ca rochia sa nu Flori
are flori, pentru că sora sa,
2. Captarea
Iarna le-a închis pe toate
atenției
într-un cufăr magic. Prin
rezolvarea sarcinilor de
lucru de pe parcursul zilei
preșcolarii vor elibera
florile.
3. Anunțarea Se anunță tema activității ” Explicația Frontal Evaluarea
temei și a Primăvara în culori” și se frontală

8
obiectivelor familiarizează copiii cu Conversația Pe grupuri
scopul și obiectivele.
Se precizează faptul ca vor
realiza diferite activitați cu
scopul de a-i aduce din nou
zâmbetul Zânei.
Sunt prezentate sectoarele
amenajate, materialul
didactic și ce s-ar putea
realiza cu acestea.
Prescolarii sunt invitați să-
și aleagă sectorul în care Frontal
doresc să se joace: Explicația Evaluarea
O1 Centrul Artă pune la Fișe cu frontală
dispoziția preșcolarilor imagini Pe grupuri
O2 imagini reprezentative reprezentative
pentru anotimpul anotimpului
O3 primăvara și culori. Demonstrația primăvara Individual
4. Dirijarea Preșcolarii vor colora Culori
învățării imaginile. Evaluarea
Centrul Joc de rol pune la Galețușe individuală
dispoziția preșcolarilor metal
galetușe de metal, pământ Jocul Pământ de
de flori, lopeți de plastic flori
panseluțe și șorțuri. Lopeți
Preșcolarii vor juca rolul de deplastic
grădinari. Apă
Panseluțe
9
Centrul Joc de masă pune Șorțuri
la dispoziția copiilor
puzzele-uri cu imagini Puzzle de
reprezentative anotimpului primăvară
primăvara.
Preșcolarii vor îmbina
piesele pentru a obține
imaginile corespunzătoare.
Cadrul didactic
supraveghează jocul
copiilor, îi îndrumă, îi
sfătuiește și le sugerează să
ajungă și la celelalte centre
puse la dispoziție.
O1 Se analizează produsele Conversația Frontal Evaluarea
O2 activității copiilor de la frontală
O3 fiecare centru. Se vor lua în Pe grupuri
considerara următoarele Evaluarea
5. Evaluarea criterii: Individual individuală
activității - respectarea tehnicilor de
lucru;
- creativitatea și
originalitatea;
- acuratețea lucrărilor.
Cadrul didactic face Conversația Stimulente frontal
6. Încheierea aprecieri asupra
activității participării și implicării în
activitățile propuse.
10
Se primesc recompense:
flori vesele.

11
PROIECT DE ACTIVITATE
EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

GRUPA/ NIVELUL: Grupa mică/ nivel I


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ” Mireasmă și culoare”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ” Iarnă să te duci cu bine!”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Om și Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație pentru societate
TEMA ACTIVITĂȚII: ” Roata emoțiilor ”
FORMA DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea capacității de identificare și exprimare a trăirilor emoționale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – Să recunoască în imagini expresiile emoționale pentru: bucurie, tristețe, uimire și frică. Obiectivul se
consideră realizat dacă preșcolarii recunosc în imagini cel puțin două expresii emoționale.
O2 – Să denumească expresiile emoționale pentru: bucurie, tristețe, uimire și frică. Obiectivul se consideră
realizat dacă preșcolarii numesc cel puțin două expresii emoționale.
O3 – Să identifice expresiile emoționale pe baza indicilor non-verbali. Obiectivul se consideră realizat dacă
preșcolarii identifică cel puțin două expresii emoționale pe baza indicilor non-verbali.

12
O4 – Să asocieze imaginile cu simbolul expresiei emoționale. Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii
asociază cel puțin două imagini cu simbolul expresiei emoționale.

SARCINA DIDACTICĂ:
Recunoașterea, denumirea, identificarea pe baza indicilor non-verbali a expresiilor emoționale pentru:
bucurie, tristețe, uimire, frică.

ELEMENTE DE JOC: Roata emoțiilor, aplauze, încurajări, descoperirea ṣi manevrarea materialului.

REGULILE JOCULUI:
 Preșcolarul atins de baghetă învârte roata și recunoaște expresia emoțională din imagine.
 Preșcolarul mimează emoția.
 Colegii aleg paleta corespunzătoare emoției mimate.
 Preșcolarii precizează și alte situații în care au simțit acea emoție.
 Dacă imaginea la care se oprește roata se repetă, preșcolarul are voie să învârtă a doua oară.
 Cu fiecare sarcină rezolvată deschid cufărul Iernii pentru a salva câte o floare.

METODE ŞI PROCEDEE : conversaṭia, explicaṭia, descoperirea, demonstraṭia, exerciṭiul, problematizarea.

MATERIAL DIDACTIC: bagheta, roata emoțiilor, imagini reprezentând expresii emoționale,palete cu simbolul
emoțiilor, cufărul magic, cutie cu surprize, flori de hârtie.

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual.

FORMĂ DE EVALUARE: evaluare frontală, evaluare individuală.

DURATA: 15 min
13
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3-6/7ani,Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
2008, Bucureşti;
 Silvia Borțeanu, Rodica Brănișteanu, Silvia Breben, Curriculum pentru învățămantul preșcolar- prezentare și
explicitări, Didactica Publishing House, 2009, București.

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


OB FORMA
ETAPELE CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII METODE ȘI MIJLOACE DE
. DE
ACTIVITĂȚII PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT
ORGANIZARE
Asigurarea condițiilor optime Conversația Frontal
pentru desfășurarea
1.Moment activităților: pregătirea sălii și a
organizatoric materialului didactic necesar
activităților, organizarea
colectivului de preșcolari .
Captarea atenției se realizează Conversația Frontal Evaluarea
2.Captarea
prin prezentarea frontală
atenției
”Roții emoțiilor”.
Se poartă o scurtă discuție cu Conversația Frontal Evaluarea
3.Reactualizare privire la sentimentele trăite de Individual frontală
a cunoștințelor oamneni odată cu sosirea Evaluarea
primăverii și plecarea iernii. individuală
4.Anunțarea Preșcolarii sunt anuntați că jocul Conversația Frontal Evaluarea
temei și a pe care-l vor desfășura se Explicația frontală
obiectivelor numește ”Roata emoțiilor”. Evaluarea
14
Sunt prezentate obiectivele în individuală
termeni accesibili preșcolarilor.
1. Explicarea sarcinilor și
regulilor jocului
 Preșcolarul atins de Evaluarea
baghetă învârte roata și Bagheta frontală
recunoaște expresia Conversația
emoțională din imagine. Evaluarea
 Preșcolarul mimează Roata Individual individuală
emoția. Explicația emoțiilor
 Colegii aleg paleta
corespunzătoare emoției
mimate.
 Preșcolarii precizează și
5.Dirijarea alte situații în care au
învățării simțit acea emoție. Conversația Imagini Frontal
 Dacă imaginea la care se Explicația
O1 oprește roata se repetă, Demonstrația
preșcolarul are voie să Exercițiul
O2 învârtă a doua oară.
 Cu fiecare sarcină
O3 rezolvată deschid cufărul Palete stări Evaluarea
Iernii pentru a salva câte o emoționale frontală
floare.
Individual
O1 2. Desfășurarea jocului de Conversația
O2 probă Explicația
O3 Copilul atins de baghetă învârte Jocul Cufăr
15
roata, recunoaște emoția, o
mimează, iar colegii aleg paleta
corespunzătoare emoției. Evaluarea
O4 Pentru fiecare sarcină rezolvată individuală
primește o floare din cufrăr. Flori
Individual
3. Desfășurarea jocului
propriu- zis
Se realizează jocul propriu-zis.
Educatoarea va corecta
eventualele greșeli, va ajuta și va Frontal
antrena toți preșcolarii pentru o Conversația
participare activă la joc. Explicația Simboluri Individual
4. Complicarea jocului Problematizarea pentru
Se prezință preșcolarilor o emoții
planșă pe care sunt
reprezentate simbolurile
emoțiilor. Câte un copil extrage
dintr-o cutie o imagine și o
așează la simbolul
corespunzător emoției.
Se realizează prin mimarea Conversația Individual Evaluarea
7.Evaluarea O2 fiecărei emoții identificate pe frontală
activității parcursul activității. Evaluarea
individuală
Cadrul didactic face aprecieri Conversația Stimulente Frontal
8.Încheierea
asupra participării și implicării
activității
în activitățile propuse.
16
Se primesc recompense: flori
vesele.

17
PROIECT DIDACTIC
EDUCAȚIE MUZICALĂ

GRUPA/ NIVELUL: Grupa mică/ nivel I


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ” Mireasmă și culoare”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ” Iarnă să te duci cu bine!”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic și Creativ
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație muzicală
TEMA ACTIVITĂȚII: ” Iarnă să te duci cu bine! ”, ”Câte unul pe cărare ”

FORMA DE REALIZARE: cântec, joc muzical


TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă
SCOPUL ACTIVITĂȚII:

 Formarea capacităţii de exprimare prin muzică;


 Dezvoltarea capacității copiilor de a-şi coordona mişcările în colectiv, respectand ritmul melodiei şi
sugestiile motrice oferite de textul jocului muzical.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să interpreteze melodia respectând durata, înălțimea și intensitatea sunetelor. Obiectivul se consideră
realizat dacă preșcolarii reproduc textul și intonează linia melodică.
O2 – Să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. Obiectivul se consideră realizat dacă
preșcolarii execută cel puțin două mișcări sugerate de text.

18
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, jocul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planșe reprezentând imagini ale cântecului și jocului muzical, laptop, maracase.
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual.
FORMĂ DE EVALUARE: evaluare frontală, evaluare individuală.
DURATA: 15 min.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3-6/7ani,Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
2008, Bucureşti;
 Maria Dolgoșev, Elisabeta Marinescu – ”Metodica educației muzicale în grădinița de copii”,Manual pentru
liceele pedagogice de educatoare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977
 Dumitru Gherghina,Cornel Novac, Alexandru Mitrache și colaboratorii,-”Didactica activităților instructiv-
educative pentru învățământul preprimar”, Editura DIDACTICA NOVA, Craiova, 2005

ETAPELE OB STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII METODE ȘI MIJLOACE DE FORMA DE
ACTIVITĂȚII . PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT ORGANIZARE
Asigurarea condițiilor optime Conversația Frontal
pentru desfășurarea
1.Moment activităților: pregătirea sălii și a
organizatoric materialului didactic necesar
activităților, organizarea
colectivului de preșcolari.
Se realizează prin prezentarea Conversația Frontal
2.Captarea
unor imagini reprezentative
atenției
pentru activitate.
3.Anunțarea Se anunță tema activității și Conversația Frontal
19
temei și a obiectivele urmărite în termeni
obiectivelor accesibili preșcolarilor.
1. Activități introductive Conversația Frontal Evaluare
a) adoptarea poziției corecte pe Explicația frontală
scaune Exercițiul
b) incălzirea vocii folosind
exerciții de respirație și vocalele
a, e, i și silaba ”ma”

2. Verificarea cântecului Frontal Evaluare


a) reamintirea cântecului Planse cu individuală
Se poartă o scurtă conversație Conversația imagini –
cu privire la cântecul învățat Explicația ”Iarnă să te
anterior. Exercițiul duci cu
4.Dirijarea Educatoarea interpretează bine!”
învățării cantecul vocal cu instrument Exercițiul
muzical. Frontal
b) cantarea cântecului fară
instrument muzical
Educatoarea dă tonul, semnalul
de început și pe parcursul Evaluare
cântării va tacta măsura. frontală
Preșcolarii vor cânta cântecul în Exercițiul Maracase
întregime .
c) cântarea cântecului cu Pe grupuri
instrument muzical
Educatoarea dă tonul, semnalul
de început și pe parcursul
20
cântării va tacta măsura.
Preșcolarii vor cânta cântecul în
întregime pe echipe folosind Evaluare
maracase. individuală
Frontal
3. Învătarea jocului muzical Conversația Planse
a) discuție premergătoare imagini-
Se prezință preșcolarilor imagini ” Câte unul
reprezentative din jocul muzical, pe cărare”
pe baza cărora se poartă o Explicația
scurtă discuție.
b) anunțarea titlului jocului
c) familiarizarea copiilor cu
cântecul și conținutul Demonstrația
jocului Jocul
d) demonstrarea jocului cu Frontal Evaluare
cântec Individual frontală
e) învățarea pe text a Exercițiul
cântecului
Educatoarea recită versurile Evaluare
cântecului ” Câte unul pe individuală
cărare”.
Se explică cuvintele
necunoascute. Se adresează
întrebări pentru a verifica dacă
preșcolarii au înțeles despre ce
este vorba în text. Exercițiul Frontal
Se recita prima strofă și apoi se Individual
21
reia cu copiii. Se procedează
asemănator și cu refrenul.
f) învățarea melodică
Se prezintă primul fragment
muzical cu vocea. Se repetă de
două ori, dând de fiecare dată
tonul și semnalul de început.
Se procedează în același mod și Exercițiul Frontal
în cazul celui de-al doilea Demonstrația Individual
fragment muzical. Jocul
g) executarea jocului
împreună cu copiii
Educatoarea demonstrează jocul
în întregime, mai rar pentru a fi
bine intuit de preșcolari. Se dau
explicații prealabile: felul
mișcărilor, modul în care se
execută, succesiunea mișcărilor,
formația în care se va desfășura
jocul.
Se execută jocul împreună cu
copiii.
Se realizează prin repetarea Jocul Frontal Evaluare
5.Evaluarea jocului muzical. Individual frontală
activității Evaluare
individuală
6.Încheierea Cadrul didactic face aprecieri Conversația Frontal
activității asupra participării și implicării
22
în activitățile propuse.
Se primesc recompense.

23
PROIECT DE ACTIVITATE
ALA II

GRUPA/ NIVELUL: Grupa mică/ nivel I


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ” Miresmă și culoare ”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ” Iarnă să te duci cu bine!”
TEMA ACTIVITĂȚII:
” Flori colorate, din grădină adunate”- joc distractiv;
”Floarea plimbăreață” – joc liniștitor.
MIJLOC DE REALIZARE: joc distractiv, joc liniștitor
TIPUL ACTIVITĂȚII: jocuri și activități recreativ- distractive

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă, care să satisfacă nevoia de mișcare și recreere a acestora.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să se grupeze după criteriul culorii. Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii se grupează după
criteriul culorii.
O2 – Să se grupeze după criteriul emoției date. Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii se grupează după
criteriul emoției date.
O3–Să participe activ la joc împărtășind cu colegii impresii despre activitățile zilei. Obiectivul se consideră
realizat dacă preșcolarii fac schimb de impresii cu privire la activitățile zilei.

24
METODE ŞI PROCEDEE : conversaṭia,explicaṭia, demonstraṭia, jocul, exerciṭiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: medalioane flori, floare.
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal.
FORMĂ DE EVALUARE:evaluare frontală, evaluare individuală.
DURATA: 15 min.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3-6/7ani,Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
2008, Bucureşti;
 Anca Bulboacă, Grațiela Vișan – ” Labirintul jocurilor”, Editura ARLEQUIN, 2015

ETAPELE OB STRATEGII DIDACTICE


CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII METODE ȘI MIJLOACE DE FORMA DE EVALUARE
ACTIVITĂȚII . PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT ORGANIZARE
Asigurarea condițiilor optime pentru Conversația Frontal
desfășurarea activităților: pregătirea
1.Moment
sălii și a materialului didactic
organizatoric
necesar activităților, organizarea
colectivului de preșcolari .
Se organizează preșcolarii în Conversația Frontal
semicerc și se anunță sosirea orei
2.Captarea destinată jocurilor.
atenției Copiii vor extrage dintr-un săculeț
câte un medalion reprezentând flori
de primăvară.
Cadrul didactic propune următoarele Conversația Frontal Evaluarea
3.Anunțarea
jocuri: frontală
temei și a
 ”Flori colorate, din grădină Evaluarea
obiectivelor
adunate” – joc distractiv individuală
25
 ” Floarea plimbăreață”- joc
liniștitor
Copiii sunt anunțați că trebuie să fie
atenți la semnalele date, să respecte
regulile și să coopereze cu colegii.
”Flori colorate, din grădină Conversația Flori-
adunate” medalion
Preșcolarii se organizează în Frontal Evaluarea
semicerc, fiecare purtând un Explicația frontală
medalion cu câte o floare.
La semnalul educatoarei: ”Vreau să
miros un buchet de flori .... !”( Demonstrația
precizează o culoare, două culori sau
mai multe), copiii care au pe
medalioane florile de culorile
respecive vor forma un cerc în jurul Jocul
4.Dirijarea
educatoarei.
învățării
Pentru a identifica emoția atrăită de
fiecare copil în timpul activității
educatoarea va da semnalul: ” Vreau Evaluarea
să miros un buchet de flori vesele!” Floare Individual individuală
” Floarea plimbăreață”
Preșcolarii stau așezați în cerc pe
covor, dând din mână în mână o
floare. Când educatoarea spune
”stop”, copilul la care a ajuns floarea
va împărtăși cu colegii cum s-a simțit
pe parcursul zilei.
26
Cadrul didactic face aprecieri globale Conversația Frontal Evaluarea
5.Evaluarea și individuale asupra participării frontală
activității copiilor în cadrul jocurilor Evaluarea
organizate, a respectării regulilor . individuală
6.Încheierea Preșcolarii părăsess ala de grupă Conversația Frontal
activității ” prinzând fluturi colorați”.

27