Sunteți pe pagina 1din 32

PLUMB 

DE 
GEORGE BACOVIA

E L E V: Ș T I U B E I D E N I S A M A R I A
CLASA A XII-A B
P R O F ES O R C O O R D O N ATO R : P O PA M I H A E L A
L I C E U L T EO R E T I C „ E M I L   R A C OV I ȚĂ”   G A L AȚ I
AN ȘCOLAR 2020-2021
GEROGE BACOVIA
(1881-1957)
Poet interbelic, simbolist.
 Numele lui este legat atât de orașul natal, Bacău, cât și de numele zeului ce
patronează vinul și plăcerile, fapt recunoscut de însuși poetul: „Eu l-am luat din
dicționarul lui Hasdeu, cum cred că va fi făcut și Arghezi, în legătura cu râul
Argeș. Prescurtând pe „Bacchus” în „Baco” și adăugându-I apoi cuvântul latin
„via”- cale adică, ajungi să vezi pe Bacovia înfățisează pur și simplu „Calea lui
Bacchus”.”
 De numele lui este legată cea de-a patra etapă a simbolismului românesc, cel autentic.
 Aidoma lui Eminescu, „poet care a supt toate sevele romantismului” depășind acest curent și
prefigurând curentul emblematic european: simbolismul și Bacovia a valorificat toate procedeele
specifice simboliste reușind să depășească tipul ideologic și să anticipeze poezia modernă,
Manolescu însuși vorbește în această idee de „veritabil antisimbolism”.
Poezia lui este modernă și prin aceea că pune probleme fundamentale ale existenței umane.
VOLUME DE POEZII
1. PLUMB- 1916
2. SCÂNTEI GALBENE- 1926
3. CU VOI- 1930
4. COMEDII ÎN FOND-1936
5. STANȚE BURGHEZE-1936
6. VERSETE- 1957
TEMATICA
OPEREI
Este tema dominantă disipată în
întreaga creație.

1. TEMA
MORȚII
Bacovia nu este însă un poet al
morții, el nu glorifică moartea, ci
o deplânge, o detestă.
Temă subordonată morții.
Sentimentul iubirii este invocat cu disperare.
Poetului îi este refuzată iubirea ideală, posibil reflex de „substrat
2. TEMA antropologic”: poetul nu crede în forța acestui sentiment.

IUBIRII Iubita este întotdeauna fantomatică, ftizică, abia percepută, având


 „cap de mort”, cântă la clavir (instrument al morții).
Poetul nu găsește niciodată o cale de comunicare cu aceasta,  există o
singură poezie în lirica bacoviană în care iubirea e capabilă să
genereze căldură și intimitate: DECEMBRE.
O temă artificiu, natura fiind un pretext pentru exprimarea unor idei.
Dacă la Alecsandri toate anotimpurile erau capabile să deștepte în om trăiri
depline benefice, la Bacovia nici un anotimp nu beneficiază de acest rol, toate
având o influență nefastă:
•Primăvara- stârnește nervii, generează astenie, creează iluzii.

3. TEMA •Vara- este caniculară, căldurile toride descompunând nu numai cadravele, ci


și materia.

NATURII •Toamna- este ploioasă, mohorâtă, rece, generează nevroză. Este anontimpul
spicifc bacovian, atmosfera lăuntrică particulară fiind „de toamne reci,
putrede, cu arbori cangrenați ... într-un peisagiu de mahala de oraș
provincial între cimitir și abator … o atmosferă de plumb ... În care plutește
obsesia morții și a neantului”. -Eugen Lovinescu
•Iarna- este caracterizată de zăpezi cenușii, gri, dominând contrastul alb,
negru, contrast tipic funebrului.
Anontimpurile sunt resimțite
negativ deoarece toate stihiile
naturale dominante sunt văzute
doar în latura lor distructivă:
Focul, căldura mocnește și
agonizează, descompunere materia.
Apa, ploaia generează intrarea în
disoluți a materiei prin îmbibare.
Vântul usucă și prin sunetele
sale sinsitre dezechilibrează.
CROMATICA BACOVIANĂ
Este și ea inedită și e construită pe negarea signaleticii romantice: „culoarea
devine nu numai persistentă și obsesivă, dar de o mare materialitate, ca la
expresioniști.
 Orice reprezentare e distrusă, desfiguratăcu o față de pe care s-a scurs fardul. 
Violetul, negrul, albul, rozul invadează lucrurile ca niște prezențe fizice,
erodează peisajele sau le pătează … și aceste vopsele sunt câteodată
halucinante prin intensitate”.- Nicolae Manolescu
Toate culorile beneficiază de corespondență în planul sentimentelor dar și al instrumentelor:
  Gri, alb, negru-> monotonie, moarte, melancolie gravă = vioară+clavir.
 Roz, albastru, verde crud-> astenia, nevroza = violină și flaut.
Roșul nu mai reprezintă culoarea iubirii, ci a morții definind mereusângele maculând albul
zăpezii.
Violetul-> halucinație, uneori monotonie = armonică și fanfară.
Galbenul-> culoarea preferată a poetului.
   „Plumbul dă precipitat galben. Sufletul ars este galben … . Galbenul este culoarea sufletului
meu”
APA
PLOAIA
PLÂNSUL
GOLUL
SPLEEN-UL
MOTIVELE
SOMNUL
BACOVIENE
FRIGUL
TRISTEȚEA
UMEZELEA
RĂCEALA
NEVROZA
 Edgar Allan Poe
 Maurice Rollinat
 Jules Laforgue
INFLUENȚELE  Charles Baudelaire
LITERARE  Paul Verlaine
Prin atmosfera de nevroză, gustul pentru satanic,
ideea morții, cromatica și propensiunea pentru
muzică.
        PLUMB
Dacă primele creații „Plouă”; „Rar”; „Sonet”
datează de pe la 1894-1898 când poetul avea
între 14 și 17 ani, poezia Plumb va fi scrisă în Poezia deschide volumul omonim
1900 la vârsta de 19 ani și va fi citită la editat în 1916 și se constituie în mod
cenaclul Literatorul lui Alexandru indirect într-o artă poetică.
Macedonski, fiind prezenți și Tudor Arghezi,
Ion Minulecu, Adrian Maniu etc.
SEMNIFICAȚIA TITLULUI
Titlul este realizat pe baza unui lexem denumind:
• Un metal, element aparținând anorganicului, ceea ce traduce lipsa de viață.
•Un metal de culaore gri, ceea ce traduce monotonia.
•Un metal tare ce semnifică duritatea, tristețea.
•Un metal rece...... răceala.
•Un metal saturnian..... melancolia grea.
•Un metal toxic... moartea.
•Un metal greu ceea ce traduce apăsarea sufletească.
•Un metal folosit în sigilarea sicrielor, închiderea lor în anumite circumstanțe pentru a nu permite
deschiderea...... limitare, izolare totală și definitivă.
Lexemul PLUMB, Ele închid vocala
conține două închisă U,
consoane explozive P potențându-se ideea
și B în poziție de anulare a evadării
simetrică, și sonata M ce dă
traducându-se iarăși tonul de cântec de
greutatea, apăsarea moarte, premergător
sufletească. somnului morții.
PROBLEMA
SEMNIFICANTULUI ȘI A
SEMNIFICATULUI
1. SEMNIFICANTUL- forma, corpul fizic al cuvântului.
                                  - grafisme, foneme, silabe, sintagme, fraze.
Este semnificativ pentru metataxe- metaplasme.

2. SEMNIFICATUL- fondul, conținutul, sensul cuvântului.


                               - seme, hipolexeme, morfeme, lexeme, propoziții,
text.
Este semnificativ prentru metasememe, metalogisme.
DECONSTRUCȚIA
HERMEUTICĂ
Dormeau= verb la imperfect traducând
continuitatea, durativul stării de somn, de
liniște.
Adânc= epitet al verbului care sugerează ideea
„DORMEAU somnului profund.
ADÂNC SICRIELE Sicriele= lexemul aparținând câmpului sematic
DE PLUMB” al morții inducând ideea de moarte, a unui
somn al morții.
De plumb= epitetul „de plumb” traduce ideea
de limitare, știindu-se în ce circumstanțe sunt
sicriele „de plumb”.
Și= polisindetonul asigură muzicalitate, dar și
insistență, pregnanța ideii.
„ȘI FLORI DE PLUMB Flori de plumb= nu numai anorganicul este
ȘI FUNERAR- invadat „de plumb”, ci și viața, aici florile,
VESTMÂNT” vizând natura în aspectul ei estetic, aceasta este
și ea reificată.
Funerar- vestmânt= epitetul antepus
coroborează ideea moții.
…= poetul operează la nivelul metagrafelor, punctele de
suspensie întrerupând discursul liric punctând simultan
și deschiderea spre noi senzații.
Stam singur= verbul la persoana I realizează
identificarea clară a eului liric surprins în acest cadru
„STAM SINGUR ÎN ostil. Fiind la imperfect alături de epitetul său induce
ideea continuității stării de singurătate.
CAVOU … ȘI ERA În cavou= se validează la „niveul obtuz” cele două
VÂNT ...” simboluri: chiar reușind să evadeze din trupul lui (sicriul)
dintr-un spațiu închis, poetul nu va nimeri decât în
spațiu închis (cavoul) simbol al lumii ostile.
Era vânt= este introdusă o imagine auditivă, dar
stridentă pentru a sugera disconfortul nu numai vizual,
ci și auditiv.
Scârțâiau= este potențată
onomatopeic stridența prin
uzitarea consoanelor dure „s”,„c”,
„ȘI ȘCÂRȚÂIAU „r”.
COROANELE DE Coroanele de plumb= coroana
PLUMB” presupune o intenție a minții este
un simbol al formalului, posibil al
sistemului de valori reificat și el.
.
Dormea= se păstrează în poziție
incpit același verb de data aceasta la
singular, semn că imaginea va fi
particularizată.
„DORMEA ÎNTORS Întors= epitetul vizează o idee ce va
AMORUL MEU DE fi teoretizată de Blaga conform
PLUMB” căreia a fi întors înseamnă „a fi cu
fața spre moarte”.
Meu= adjectivul posesiv de
persoana I identifică din nou eul
liric.
Stam singur= poetul se autovizualizează în
această lume ostilă în care nimeni nu
poate trăi: „poetul se privește din afară și
pe sine, ca pe un obiect. Priveliști-obiecte,
stări de suflet-obiecte, eul liric- obiect.” N.
Manolescu.
„STAM SINGUR Era frig= imagine tactilă și ea de
LÂNGĂ MORT... ȘI disconfort.
ERA FRIG...”
…= poetul operează din nou la nivelul
metagrafelor pentru a marca
discursivitatea și a introduce o nouă
senzație.
Era frig= imagine tactilă și ea de
disconfort.
Atârnau= verb care prin sematica sa
sugerează coborârea, apropierea de
pământ, greutatea.
Aripile= dacă la romantici era un simbol
al zborului, al elevației, aici signaletica
este anulată.
„ȘI-I ATÂRNAU
ARIPILE DE De plumb= epitetul anulează ideea
oricărei posibile evadări, punctând
PLUMB” ideea zborului în jos, propensiunea
telurică fiind specific bacoviană, în
contrast cu cea eminescină, starea
tipică fiind aceea de a avea plumb în
aripi.
Prima strofă conturează astfel un spațiu exterior ostil poetului și vieții.
După cum s-a observat, lexemul plumb invadează toate registrele
lexicale: flori, sicrie, coroane, amor, aripi, convertindu-se într-o
metaforă-simbol.
Asociindu-l inedit, Bacovia reușește să confere limbajului caracterul
unui experiment- Hugi Friedrich, lucru specific poeziei moderne.
Corespondențele sun activate în această poezie până în cele mai mici
aspecte.
BIBLIOGRAFIE/WEBGRAFIE
1. Lăcrămioara Vulpeș, „Alchimia textului poetic”, editura Versus, 2004, paginile 222-228.
2. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ziarulmetropolis.ro%2F11-11-lucruri-pe-care-nu-le-stiati-despre-george-bacovia
%2F&psig=AOvVaw0JKsjzbUxFgXLY1a-UXkLt&ust=1610737550455000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiiwo2PnO4CFQAAAAAdAAAAABAD
3.https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kidibot.ro%2Fplumb
%2F&psig=AOvVaw0HRR9s0aqTAgEWrXX_AmeK&ust=1610737610088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDimauPnO4CFQAAAAAdAAAAABAD
4. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.okazii.ro%2Fgeorge-bacovia-scantei-galbene-bilingva-romana-rusa-
a204042811&psig=AOvVaw09CK4uz_9yV_Rli9T3L2QA&ust=1610737662003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjCncOPnO4CFQAAAAAdAAAAABAK
5. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.printrecarti.ro%2F94004-george-bacovia-comedii-in-fond-
1936.html&psig=AOvVaw02I_Y5X1K6R1H2AVCdwkmb&ust=1610737704153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiikNePnO4CFQAAAAAdAAAAABAD
6. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.emag.ro%2Fcu-voi-con-voi-george-bacovia-9789737691736%2Fpd%2FDC3722BBM
%2F&psig=AOvVaw14Hs8z_HGFFPC-_7a0Vl_t&ust=1610737760430000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibgPKPnO4CFQAAAAAdAAAAABAD
7. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foperebac.wordpress.com%2F2012%2F10%2F30%2Fpoezia-simbolista
%2F&psig=AOvVaw31zE3bDqnMgF1BCA-ijmex&ust=1610737809609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC8l4yQnO4CFQAAAAAdAAAAABAD
8. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D26zn5PCuSTI&psig=AOvVaw31zE3bDqnMgF1BCA-
ijmex&ust=1610737809609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC8l4yQnO4CFQAAAAAdAAAAABAJ
9. https://www.youtube.com/watch?v=mVHo9LUL5Wg