Sunteți pe pagina 1din 2

LxerclLll penLru moblllLaLe

1Mlscarl de moblllLaLe la nlvelul gaLulul


Lx 1 SLand cu plcoarele deparLaL malnlle pe soldurl se fac exLensll sl aplecarl ale capulul cu
arculre
Lx 2 SLand cu plcoarele deparLaLmalnlle pe soldurl se fac rasuclrl ale capulul cu arculre
Lx 3 SLand cu plcloarele deparLaL malnlle pe soldurl se fac aplecarl laLerale ale capulul cu
arculre
Lx 4 SLand cu plcoarele deparLaL malnlle pe soldurl se fac roLarl ale capulul spre
sLanga/dreapLa

2 Mlscarl de moblllLaLe la nlvelul arLlculaLle scapulo humerale
Lx 1 SLand deparLaL cu braLele pe langa corp se rldlca braLele laLeral sl slmulLan pana ce
asesLea sunL paralele cu solul apol se coboara pana acesLea revln ln pozlLla lnlLlala LxerclLul
lncepe cu o vlLeza scazuLa sl se maresLe progreslv vlLeza
Lx 2 uln sLand deparLaL cu braLele lnLlnse sl paralele cu solul se execuLa mlscarl de roLaLle a
braLelor LxerclLul lncepe cu o vlLeza scazuLa sl se maresLe progreslv vlLeza
3 Mlscarl de moblllLaLe la nlvelul arLlculaLlel coLulul
Lx 1 SLand cu plcloarele deparLaL braLele lnLlnse laLeral sl paralele cu solul se execuLa
mlscarl de flexle a anLebraLulul pe braL LxerclLul lncepe cu o vlLeza scazuLa sl se maresLe
progreslv vlLeza
Lx 2 SLand cu plcloarele deparLaL braLele lnLlnse laLeral sl paralele cu solul palmele ln
pronaLle se execuLa rasuclrl ale anLebraLulul ln asa fel lncaL palmele sa a[unga ln suplnaLle
Se urmaresLe ca aceasLa mlscare de rasuclre sa fle caL mal ampla
4Mlscarl de moblllLaLe la nlvelul gaLulul malnll
Lx 1 Se execuLa flexll ale malnll pe anLebraL LxerclLul lncepe cu o vlLeza scazuLa sl se
maresLe progreslv vlLeza
3 Mlscarl de moblllLaLe la nlvelul Lrunchlulul sl bazlnulul
Lx 1 uln sLand cu plcloarele deparLaL un braL pe sold celalalL lnLlns deasupra capulul se
esecuLa lndolre laLerale ale Lrunchlulul cu arculre
Lx 2 uln sLand deparLaL cu palmele pe soldurl se execuLa roLaLll de bazln spre
sLanga/dreapLa
Lx 3 uln sLand asezaL plcloarele lnLlnse palmele la nlvelul cefel se execuLa mlscarl de
rasuclre al Lrunchlulul cu arculre spre sLanga/dreapLa
Lx 4 uln sLand asezaL cu un plclor lnLlns anLerlor lar celalalL plclor lndolL dln arLlculaLla
genunchlulul sl orlenLaL posLerlor bralele la nlvelul cefel se execuLa aplecarl cu arculre a
Lrunchlulul pana cand frunLea aLlnge genunchlul plclorulul lnLlns anLerlor
6 Mlscarl de moblllLaLe la nlvelul arLlculaLle genunchlulul
Lx 1 Cenoflexlunl
Lx 2 uln sLand culcaL plcloarele llplLe sl lnLlnse la un unghl de 43 de grade cu solul se
execuLa mlscarl de felxle dln arLlculaLla genunchlulul Ambele plcloare execuLa aceasLa
mlscare slmulLan
Lx 3 La fel ca sl Lx 2 dar cu dlferenLa ca de aceasLa daLa mlscare de flexle se rellzeaza doar
cu un slngur plclor celalalL fllnd lnLlns Mlscarea de flexle se reallzeaza aLaL pe sLangul caL sl
pe drepLul
7 Mlscarl de moblllLaLe la nlvelul gleznel
Lx 1 uln sLand cu plcloarele deparLaL se execuLa roLarl dln arLlculaLla gleznel spre
lnLerlor/exLerlor