Sunteți pe pagina 1din 46
 
 EXAMEN ATESTAT
 
2013
1
Sudarea in mediu protector de gaze
 Autor:
 
LICEUL TEHNOLOGIC
„ NICOLAE BALCESCU”
 OLTENITA
EXAMENUL DE ATESTAT
an scolar 2012-2013 Calificarea profesionala
TEHNICIAN PRELUCR
Ă
RI LA CALD TEMA
SUDAREA IN MEDIU PROTECTOR DE GAZE
Autor: Clasa
Indrumator atestat,
2013
 
 EXAMEN ATESTAT
 
2013
2
Sudarea in mediu protector de gaze
 Autor:
 
CUPRINS
1.
 
Tema atestatului 1 2.
 
Cuprinsul 2 3.
 
Argumentul 3 4.
 
Sudarea in mediu protector de gaze 5 4.1.Considerente generale 5 4.2.Gaze utilizate la sudare 7 4.3.Sarme de sudura 8 5.
 
Procedeul de sudare MIG/MAG 9 5.1.Generalitati 9 5.2.Principiul sudarii MIG/MAG 10 5.3.Instalatia de sudare MIG/MAG 11 5.4.Surse de curent pentru sudarea MIG/MAG 13 5.5.Dispozitivul de avans al sarmei 14 5.6.Pistoletul de sudare 15 6.
 
Instalatii de sudare MIG/MAG cu reglare in trepte 16 6.1.Principiul sudarii in curent pulsant 17 6.2.Surse de curent pentru sudare in curent pulsant 17 6.3.Principiul functionarii unei surse de curent cu invertor 18 6.4.Gaze de protectie 18 6.5.Pozitii de sudare 19 6.6.Tipuri de arc electric 20 6.7.Manuirea pistoletului de sudare 21 6.8.Sarma-electrod 22 6.9.Tipuri de rosturi la sudare 23 7.
 
Defecte la sudare 24 8.
 
Norme de protectia muncii la sudarea MIG/MAG 27 9.
 
Sudarea in mediu protector de gaze.Procedeul WIG(TIG) 29 9.1.Performantele procedeului WIG 29 9.2.Parametrii tehnologici de sudare 30 9.3.Tehnologia sudarii WIG(TIG) 31 9.4.Electrozi nefuzibili 33 9.5.Echipamentul de sudare(ESAB) 34 9.6.Tehnologii de sudare WIG(TIG) 36 10.
 
Echipamentul de protectia muncii la sudarea in mediul protector de gaze 37 11.
 
Sudarea cu plasma 39 11.1.Schema de principiu 39 11.2.Caracteristicile plasmei termice 39 11.3.Procedee de generare a plasmei 40 11.4.Constructii de principiu ale plasmatroanelor 40 11.5.Generatoare de plasma 41 11.6.Taierea metalelor cu plasma 42 11.7.Sudarea cu plasma 43 11.8.Aspecte privind poluarea mediului 45 12.
 
Bibliografie 46
 
 EXAMEN ATESTAT
 
2013
3
Sudarea in mediu protector de gaze
 Autor:
 
3.ARGUMENTUL
Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, cunoştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini pr
o-
cesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre
meserii inrudite.
Fiecare dintre calificările profesionale naţionale
 
necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate.
 
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat
moti
vele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul
 
Standardelor de Pregătire Profesională
 
( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.
 
Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare
 
au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate în abilităţile cheie
 
Fiecare nivel parcurs în domeniul
Tehnic
, implică dobândirea unor abilităţi,
 cuno
ş-tinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să
-
şi continue pregătirea
la un nivel superior.
Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene pr
e-
supune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate
pe elev.
Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non
-
rutiniere care implică colaborarea în
cadrul unei echipe.
Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul
 Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare
,
elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativ
i-
tatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite.
 

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505