Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNAL

Unitatea de învățământ: G.P.P Floare de Colț Beiuș


Grupa: mijlocie A - ,,Piticii’’
Tema anuală: „Să știi mai multe, să fii mai bun”
Subtema / tema săptămânii: „Școala Altfel”
Perioada: 04.05 - 08.05.2020

I II III IV
Tip de
Domeniul Dimensiuni
comportament Practici de sprijin/Activități propuse /Feedback
de ale
(aspect (poze/link-uri)
dezvoltare dezvoltării
specific/reper) IV
I II
III
Dezvolatea Motricitatea 1.1 Își
fizică a grosieră și coordonează
sănătății motricitatea mușchii în
fină in desfășurarea unor
context de activități
viață diversificate;
familiară

Tura I: ,,Plantează floarea, pictează insecta”.

1.2 Este capabil să


participe la
activități fizice
variate.
1.3. Utilizează
mâinile și degetele
în scopuri diferite.

Tura II: „Udă florile”.

1
I II III IV
Dezvoltarea Interacțiuni 1.1 Manifestă
socio- cu adulții si încredere în adulții
emoțională cu copiii de cunoscuți, prin
vârste exersarea
apropiate interacțiunii cu
aceștia;

Comporta- 2.3 Exersează cu


mente sprijin, asumarea
prosociale, unor responsa-
de accepta- bilități specific
re și de vârstei, în context
respectare a variate:
diversității
Autocontrol 4.1 Recunoaște și
https://www.youtube.com/results?search_query=albinuta+cantec
și exprimă emoții de
expresivita- bază, produse de
te piese muzicale,
emoțională texte literare,
opera de artă, etc;

Tura I : „Floricica de pe șes”


Tura II : Repetarea cântecului invatat
Curiozitate, 1.1 Manifestă
interes și curiozitate și https://www.youtube.com/results?
search_query=povestea+florilor+fermecate
inițiativă în interes pentru
învățare experimentarea și
învățarea în
situații noi

Tura I: Activitate practic-gospodărească


Tura II : Repetarea poveștii învățate
2
I II III IV
Capacități si Activare și 3.2 Manifestă Sandwich vegetarian
aptitudini manifestare a curiozitate și interes
de învățare potențialului să experimenteze și
creativ să învețe lucruri noi.

Tura I: Facem sandwich


Tura II: Finalizăm sandwich-urile

Dezvoltarea Mesaje orale în 1.2 Demonstrează https://www.youtube.com/watch?


v=Ytjn14Kn7Ho&feature=youtu.be
limbajului, context de înțelegerea unui
a comunică- comunicare mesaj oral,ca
rii și a cunoscute urmare a valorificării
premielor ideilor,emoțiilor,sem
citirii și nificațiilor, etc.
scrierii (comunicarea
expresivă).
1.3 Este capabil să
comunice eficient
Tura I : „Muzicanții din Bremen” poveste
audiție
Tura II : Repovestire: „Muzicanții din
Bremen”
Tura II: Repetăm poezia: „Albinița în grădină”

3
I II III IV
Dezvoltarea Relații, operații 1.1 Identificarea
cognotivă și și deducții elementelor
cunoaștere logice în mediul caracteristice ale
a mediului apropiat unor
fenomene/relații din
mediul înconjurător

Tura I: S : „Ce stii despre… ?”


Cunoștințe și 2.1 Demonstrează
deprinderi familiarizarea cu
elementare conceptual de
matematice număr și cu
pentru numerația
rezolvarea de 2.2 Efectuează
probleme si operații de grupare, Tura I: „Așează pe masă tot atatea legume
cunoașterea clasificare câte îți arată cifra”
mediului - joc cu material individual
apropiat Tura II: -„Numărăm legumele” – joc didactic
Caracteristici 3.3 Descrie unele
structural si caracteristici ale
functionale ale lumii vii, ale
lumii Pământului
inconjuratoare

Tura I: „Învățăm despre animale” - observare


https://www.youtube.com/watch?v=EHjrqFp9OXY
Tura II: „Ce stii despre animale? - convorbire

Activitate metodică : Avantajele /dezavantajele Sistemului E-learning – studiu individual; sortarea


și pregătirea sugestiilor pentru activități, transmiterea și explicarea lor; întocmirea planificării și a
raportului.

Educatoare: Dumitraș Emma-Timea – Tura I