Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA CU CLASE I-VII NICOLAE IORGA, GRINDU, JUD.

TULCEA

PROIECT DIDACTIC

DATA: 13.XII.2010
CLASA: a IV-a
PROPUNĂTOR: Danila Maria
OBIECTUL: Matematica
SUBIECTUL: Împartirea unui numar de doua cifre la un numar de o cifra cand restul este diferit de 0
TIPUL.: recapitulare si sistematizare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare Împartirea numerelor mai mici sau egale cu 1000

a) Obiective de referinta:
Or1► sa efectueze operatii de impartire cu rest a numerelor naturale, utilizand proprietatile
operatiilor si algotitmii de calcul;
Or2►sa rezolve probleme si sa utilizeze semnificatia operatiilor aritmetice in rezolvarea unor
situatii problema.

b) Obiective operaţionale:
Oc1► sa calculeze in scris catul si restul, verificandu-se prin proba
Oc2►sa analizeze probleme identificand datele necunoscutelor, operatiile prin care se ajunge la
rezolvare, tipul problemei;
Oc3►sa utilizeze proprietatile impartirii prin cuprindere in efectuarea operatiilor de impartire;
Oc4►sa verifice corectitudinea calculelor efectuate utilizand proprietati ale efectuarii ordinii
operatiilor intr-un exercitiu;

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară,
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : invatator-elev, elev- invatator; elev-elev;


TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
sumative
proba scrisa si orala
interevaluarea in cadrul grupului

RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): (metode si procedee) –conversatia, expunerea, observatia,
demonstratia, lotus, cubul, exercitiul, problematizare, algoritmul ;
materiale : fise de lucru, imagini necesare formarii grupurilor, culegere de matematica pt clasele I-
IV
b) Lingvistice:- manualul de matematica clasa a IV-a, Ed. Aramis, autori: Aurel
Maior, Angelica Calugarita, Elena Maior; Culegere de exercitii si probleme pentru clasele I-IV,
ED Coresi

c) bibliografice:

Programa scolara pentru clasa a IV-a la matematica;


Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor
didactice prin activitati de mentorat.
Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
Evaluarea continuă la clasă;
Cunoaşterea elevului;
Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare
Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
Management instituţional/de proiect

d) temporale: 45 minute
ȚINTA DE PROGRES PROFESIONAL: Dezvoltarea abilitatilor care permit cunoasterea stilurilor de invatare individuale ale elevilor

DE S FĂ ŞU RAR EA LE C Ţ I E I

ETAPELE LECŢIEI O RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


B. de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizar procedee didactice instrumente,
e indicatori)
1. Captarea atenţiei ☺ Se realizeaza printr-un 3’
exercitiu de dezghet in care ei trebuie sa colectiva
decopere o propozitie interogativa si sa
raspunda la
ea.
ANEXA 1
2. Anunţarea O. ☺ La sfarsitul orei fiecare veti 3’
obiectivelor O stii:
6 -sa calculati in scris catul si restul unei impartiri; colectiva
-sa identificati datele necunoscutelor dintr-o
problema;
-sa verificati corectitudinea
calaculelor efectuate;
-sa rezolvati corect exrcitii si
probleme in grupuri

3. Dirijarea invatarii 4. ☺ Astazi 25’


la lectia de matematica vom face exercitii cu impartire Orala
a)Prezentarea cand restul este diferit de 0.
conţinutului ce Voi pune cateva intrebari legate de notiunile matematice specifice
urmează a fi predat, acestei lectii.
recapitulat, sistematizat -elevii vor sustrage dintr-o conversatia
şi evaluat cutie ” Cutia cu Surprize” biletele ce vor reprezenta numele si
O. locul fiecaruie in grupa.
O ANEXA 2
1 Fiecare grupa isi va alege un lider
ce va extrage sarcinile pentru aceasta formula de rezolvare
de exercitii si probleme.Ei vor avea in fata patru fise
b)organizarea pentru sub forma unui puzzel.
activitatea de Fiecare grupa va avea pe fisa diferite probleme iar rezolvarile mozaicul
grup sunt la celelalte grupe. Prin rotatia acestora ei trebuie sa i
dentifice ce grupe si care sunt rezolvarile corespunzatoare.
ANEXA 3 Pe grupe
Dupa aceasta activitate se va face evaluarea rezolvarilor.
Apoi vor ramane in ultima formula de formare a grupurilor si isi vor fise cu puzzel
alege cate un lider de grup care va rostogoli un cub
numerotat pe toate partile.
Acele numere vor corespunde unor sarcini ce se gasesc in
niste plicuri pe care le voi da in functie de numarul fetei
cazute. Anexa 4
Elevii vor fi imparititi in cubul scrisa
doua grupe grupa portocalie si grupa albastra. Pe fiecare plansa
colorata corespunzator culorii grupei ei vor primi alte 8 fise pe care
vor trebuii sa scrie in opt moduri fara sa schimbe rezultatul
exrcitului.
Elevii vor formula cate o problema dupa o schem data. Ei vor
trebui sa realizeze si desenul respectivei probleme.
lotus
Pe grupe
4. Feedbak prin raportarea la -Ce am consolidat astazi la matematica?
obiectivele -Cand avem impartire cu rest?
propuse initial, cu solicitarea-Care sunt conditiile acestei impartiri?
elevilor -Cum trebuie sa fie restul fata 2’
de impartitor?
5.Obtine- Oc Fisa de munca independenta: 5’ individual fise de Proba
rea performan- 4 Aceasta activitate se va desfasura individual deoarece le lucru scrisa
tei voi puncta aceasta fisa de evaluare.

Oc
1
5. 6.Asigurarea retentei si \ Elevii vor avea facut corespondenta intre 2’
a transferului de caturi si resturi cu respective-
6. cunostinte le exrcitii.
7. Incheierea lectiei Aprecieri, concluzii, observatii, 2’
evidentierea prin acordarea de calificative a elevilor care au
participat activ la ora
Anexa 1

OAR E O SĂ
VINĂ MOŞ
CRĂCIUN LA
MINE ?
Anexa 2
1111 2222
33333 44444
ANEXA3  Exercitul problemei:
Problema Voastra: 47 + 88 + ( 88 : 4)= 157  Cate persoane erau in acel sat?
Intr-un sat erau 86 de batrani, 45 de 86 + 45 + 77 + 11=219 (persoane
femei , 77 de barbati iar copii de 7 ori mai putini earu in acel sat)
decat barbati. Cate persoane erau in acel sat?
(efectuati si exercitiul problemei)  Cate fructe avea in camara
Problema Voastra: bunica?
 Cate carti avea Alexandru? Dar Gicu avea 96 de carti, alexandru de 53 + 72 + 12 = 147 (fructe)
Roxana? 4 ori mai multe decat gicu iar Roxana de 3
96 x 4 = 384 (carti avea Alexandru) ori mai putine decat gicu. Cate carti aveau  Exercitiul problemei:
96 : 3 = 32 (carti avea Roxana) cei trei prieteni ? 96 + ( 96x4) + (96 : 3) =512

 Cate pagini a scris in total Radu?


47 +88 + 22= 157 (pagini a scris in  Cate pagini a scris la
total) educatie civica Radu?
88 : 4 = 22 ( pagini)
 Exercitiul problemei:
53 + 72 +( 72 : 6) = 147  Cate pere avea in camara
bunica?
Problema Voastra: 72 : 6 = 12 (pere)
Bunica avea in camara 53 de caise, 72 de
cirese si de 6 ori mai putine pere decat cirese. Cate  Exercitiul problemei
fructe avea bunica in camara? (efectuati si 86 + 45 + 77 + (77: 7)= 219
exercitiul problemei).
Problema Voastra:
De cand a inceput scoala radu
 Cati copii erau in acel sat? a scris 47 de pagini la matematica,
77 : 7 = 11 (copii in acel sat) 88 de pagini la limba si literatura
romana si de 4 ori mai putine
 Cate carti aveau cei trei prieteni? pagini la educatie civica decat la
96 + 384 + 32 = 512 (carti aveau cei limba si literature romana. Cate
trei prieteni) carti a scris radu decand a inceput
scoala?