Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea scolara:
Aria curriculara: Arte
Disciplina: „Folclorul copiilor”-optional
Data: 24.09.2018
Unitatea de invatare: Cântarea vocală în grup şi individual.
Titlul activitatii: „Căldăruşă plină”
Tipul activitatii: Formare de priceperi şi deprinderi

OBIECTIV CADRU:
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
3.2.Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor
3.4. Improvizarea a unei combinaţii ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor şi asocierea acesteia cu mişcări adecvate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Obiective cognitive:
OC1: Sǎ recunoascǎ cântecele dupǎ ritm;
OC2: Sǎ interpreteze cântece în nuanţa cerutǎ de învǎţǎtoare (tare, încet);
OC3: Sǎ execute mişcǎri sincronizate cu ritmul cântecului;
OC4: Sǎ ritmizeze marcând durata fiecǎrui sunet, prin diferite procedee (bǎtǎi din palme, mers ritmic);
OC5: Sǎ exprime conţinutul cântecelor prin mişcǎri sugerate de textul acestora;
OC6: Sǎ se sincronizeze în cântare.

Obiective motrice:
OM1. Sa pastreze pozitia corecta pentru cantat, in vederea realizarii respiratiei costo-
diafragmatice;
Obiective afective:
OA1. Sa participe cu interes şi placere la activitate

RESURSE:

Bibliografice:
Curriculum naţional, Programe şcolare, Bucureşti,1998
Gheorghe Dumitriu, Proiectarea şi modelarea activităţilor didactice, Bacău, 1997
Neacşu . I. – Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990;

Metodologice
Strategia educational terapeutica: Formare de priceperi şi deprinderi
Metode si procedee: Explicatia, demonstraţia, conversaţia, explicaţia , demonstraţia, exerciţiul
Mijloace didactice: Marionetǎ . casetofon, jucǎrii muzicale

Temporale: 45 minute;

Umane: elevii şi profesorul educator.

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe

FORME DE EVALUARE: Evaluare frontală, dar şi individual, evaluare frontală, dar şi individual, aprecieri frontale / pe grupe, aprecieri verbale

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă.


DESFASURAREA LECTIEI:

Etapele Ob. Conţinutul invatarii Strategii didactice Forme de


activităţii Op. evaluare
Activitatea educatorului Activitatea Metode Mijloace Forme de
elevilor organizare
1. Moment OA1 Asigur climatul psihopedagogic adecvat pentru Elevii sunt atenti Explicatia Frontala
organizatoric buna desfăşurare a activităţii; la explicatii.
1min Pregătesc materialele necesare.
2. Pregǎtirea OA1 Cer elevilor să se ridice pentru a putea efectua Elevii participa la Explicaţia Frontal Evaluare
vocalǎ OM1 câteva exerciţii de respiraţie: efectuarea Demonstraţia frontală, dar
10 min - Ne închipuim că suntem pe câmp şi găsim o exercitiilor de exerciţiu şi individuală
floare frumoasă. O culegem, o mirosim şi exclamăm respiratie si de
Exerciţii de «Ce frumos miroase floarea!» cultura vocala
respiraţie - Foarte bine! Acum, în timp ce expirăm vom rosti
de două ori «Ce frumos miroase floarea!»
Acum ne închipuim că suntem o minge care se
umflă (inspirăm) şi o minge care se dezumflă încet
(expirăm). Ridicaţi mâinile la nivelul umerilor şi
pronunţaţi sunetul «sss».

Exerciţii de Acum vom face câteva exerciţii pentru încălzirea


cultură vocală vocii.
do – „mor, mor, mor, mor
mi-sol – „cu-cu, cu-cu”
do2 –uuuu

(La fiecare exerciţiu demonstrez, dau tonul şi


semnalul de început şi execut împreună cu elevii
cerinţa.
3.Anunţarea OA1 Astǎzi vom audia cantecul „Căldăruşă plină” Elevii ascultă cu Conversaţia Frontala
temei şi a Vom vedea dacǎ le puteţi interpreta , dacǎ vǎ atenţie Explicaţia
obiectivelor amintiţi mişcǎrile sugerate de textul acestora şi dacǎ Elevii
2min puteţi sǎ marcaţi durata sunetelor recepţionează
mesajul transmis
4. Captarea OA1 Captarea atenţiei se face cu ajutorul marionetei Explicaţia Marionetǎ Frontal
atenţiei “Pinochio”. Demonstraţia Casetofon
5 min Voi cere copiilor sǎ fredoneze un cântec şi voi Elevii fredoneaza Exerciţiul
mânui marioneta care va dansa în ritmul cântecului un cantec
interpretat de ei.
Le voi spune cǎ Pinochio a recunoscut cântecelul
şi a realizat câteva mişcǎri de dans pe melodia
interpretatǎ de ei.
5. Desfăşurarea OA1 Voi pune spre audiţie „Căldăruşă plină” Elevii Elevii ascultă cu Conversaţia Casetofon Individual Evaluare
activităţii OC1 vor fredona cantecul executând mişcǎri sugerate de atenţie Exerciţiul Jucǎrii Frontal frontală, dar
OC2 textul acestuia. Fredonarea cântecelor se va realiza Conversaţia muzicale Pe grupe şi individuală
24 min OC3 frontal şi pe grupe, în nuanţa cerutǎ de professor Demonstraţia Aprecieri
OC4 Voi purta cu elevii o scurta discuţie despre Exerciţiul frontale / pe
OC5
conţinutul cântecelor : grupe
OC6
OM1 -Despre ce se vorbeşte în cântec?

Cu ajutorul jucǎriilor muzicale voi ritmiza Elevii raspund la


cântecul „Căldăruşă plină” şi voi cere elevilor sǎ intrebari
recunoascǎ cǎntecul dupǎ ritm.
Dupǎ recunoaşterea cântecului elevii îl vor fredona
pe grupe şi vor realiza exerciţii de mers melodic
(ascendent, descendent şi linear).
6. Evaluarea OA1 Fac aprecieri asupra modului în care s-a Conversaţia Frontală Aprecieri
3 min desfǎşurat lecţia şi împart elevilor stimulente din verbale
partea lui Pinochio.

S-ar putea să vă placă și