Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

DATA: 06.05.2022

1
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P NR. 45 Constanța
GRUPA: mijlocie
PROPUNĂTORI: Anca Georgiana – Ichim (Lupu) Anamaria
METODIST: Dincă Venera
MENTOR DE PRACTICĂ: Gagniuc Viorica Georgiana
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce și cum vreau să fiu?
TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII: Despre meserii
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DEC (domeniul estetic și creativ)
DISCIPLINA: Educație artistico-plastică
TEMA ACTIVITĂȚII: Compoziții – procedee și tehnici învățate „Scara grădinarului”
MIJLOC DE REALIZARE: modelaj
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Curiozitate, interes și inițiativă de învățare, finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în
activitate)
COMPORTAMENTE VIZATE: Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi, integrează ajutorul primit,
pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea deprinderii de a lucra cu plastilină folosind procedee și tehnici învățate.
OBIECTIVE:
O1 – Să denumească meserii pe baza, materialului intuitiv
O2 – Să modeleze obiecte prin mișcări circulare, translatorii și de aplatizare a palmelor față de planșetă
O3 – Să ducă la bun sfârșit sarcinile, tema dată

2
O4 – Să descrie propriile produse ale activității realizate
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul
Resurse materiale: planșetă, tăviță cu plastilină, modelul educatoarei
Forme de organizare: frontal, individual
Durata: 20 minute
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru educație timpurie, 2019
Metodica predării activităților de modelaj în grădinița de copii, București, 1992

Nr Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/Metode


. activității Metode și procedee / Mijloace de și indicatori
crt învățământ

3
.
1. Moment Preșcolarii împreună cu educatoarea vor fi
organizatoric așezați pe covor. Pe măsuțe se află tăvițele
individuale cu materialele necesare activității.
În fața tuturor, pe o masă separată, se află
materialul demonstrativ.
2. Captarea și Se realizează prin musafirul surpriză, d-nul Conversația Macheta d-nul Grădinar
orientarea Grădinar, care a venit să le ceară ajutor Observația
atenției copiilor pentru confecționarea unei noi scări.
3. Anunțarea Se prezintă tema și obiectivele activității sub Conversația
temei și a forma unei invitații la ajutorul d-nului Explicația
obiectivelor Grădinar.
4. Reactualizarea Se realizează printr-o scurtă discuție cu Conversația Enumerarea unor
cunoștințelor referire la temele anterioare de modelaj. teme cunoscute
5. Prezentarea Preșcolarii se așează la măsuțe.
noului Împreună cu educatoarea vor face intuirea Conversația
conținut și materialului didactic necesar activității. Denumirea
dirijarea Educatoarea prezintă modelul realizat anterior, materialelor
învățării după care încălzește, înmoaie plastilina, apoi Planșetă, tăviță cu primite
explică și demonstrează tehnica de lucru: scara Explicația plastilină
se obține realizând bețișoare prin miscări
circulare și translatorii. Demonstrația Modelul educatoarei
Se execută câteva mișcări de încălzire a Observarea
mâinilor: strângem pumnii, deschidem pumnii, sistematică a
Exercițiul comportamentului
facem plăcinte.
Copiii execută mișcările indicate de copiilor
educatoare în demonstrarea tehnicii de lucru,
Executarea
însă fără plastilină.
exercițiilor
indicate
6. Obținerea Copiii modelează cu plastilina înmuită Respectarea
performanței modelul de unelte pentru grădinărit dorit de ei, Planșetă, tăviță cu tehnicii de
alegând aleatoriu culoarea. Educatoarea Exercițiul plastilină realizare a
4
urmărește poziția corectă la măsuțe, tehnica de sarcinilor
lucru și sprijină copiii care întâmpină
dificultăți în executarea temei. Finalizarea
produselor
7. Evaluarea Se fac aprecieri verbale individuale și se
evidențiază cele mai reușite scări ale Conversația Produsele modelate de Analiza
grădinarului. Explicația copii produselor
Educatoarea oferă drept recompensă pentru activității
ajutorul oferit grădinarului, dulciuri.