Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL

Cadrul general de organizare i func ionare a agen iei de turism

Profesor: Lector Univ. Dr. Gheorghe Ciubot

Student: Chirciuc Alin-Petronel, Anul III, grupa 2

CAPITOLUL I: AGENIA DE TURISM


1.1 Prezentare general
Turismul este o activitate uman, nonlucrativ, desfurat temporar, la libera alegere, n afara localitii de reedin avnd ca scop agrementul, refacerea sntii, realizarea unor misiuni, afaceri, lrgirea orizontului de cunotin e. Agenia de turism SC ALEGRIA SRL este o agenie de tip turoperatoare i are ca obiect de activitate organizarea i vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii de turism.

1.2 Amplasarea ageniei


Agenia de turism SC ALEGRIA SRL este o agenie privat nfiinat n decembrie 2012 in Municipului Bucureti, pe Bd.Preciziei, nr. 24, cod unic de nregistrare J22/345/2012, cod CAEN 6330, avand iniial un capital de 50.000 de euro i 10 angajati. - Sediul ageniei se afl la parter, ap. 8, bl. B2, sc. B, Bd. Preciziei, nr. 24 - Starea cldirii este foarte bun - Apartamentul unde este amplasat agenia are o suprafa de 60 mp i cuprinde: 3 camere, 1 grup sanitar, 1 balcon si hol.

1.3 Documentaia necesar pentru eliberarea Licenei de Turism


n vederea obinerii licenei de turism agentul economic ntocmete un dosar plic care sa cuprind urmatoarele acte: a) cerere de eliberare a licentei de turism. Un astfel de model de cerere este prezentat in anexa la prezenta procedura. b) fisa de prezentare a agentiei de turism. c) copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare a agentului economic. d) copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului. e) copie dupa statut. f) copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism, inregistrat la Directia de munca si protectie sociala - Camera de munca. g) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia. h) copie de pe actul de detinere a spatiului pentru agentia
2

de turism (proprietar sau contract de inchiriere de spatiu). i) formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor (voucher/model). j) polita de asigurare cu agentia de asigurari medicale (ex:RAI +). k) dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate pentru eliberarea licentei; Documentatia astfel intocmita se transmite reprezentantului zonal al Ministerului Turismului - Directia generala de autorizare si control, care verifica documentatia primita, solicitand eventuale completari. Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile si curge de la data inregistrarii documentatiei complete. Eliberarea licentei se face dupa consultarea cu reprezentantii din teritoriu ai asociatiei profesionale de profil si verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor minime prezentate mai sus.

1.4 Acte necesare pentru acordarea Brevetului de Turism


Persoana care are pregatirea necesar i dorete sa ob in brevetul de turism, trebuie s depun urmatoarea documentaie la reprezentantul teritorial al A.N.T. Direcia General de Autorizare i Control: 1. Cerere de eliberare a brevetului de turism 2. Curriculum Vitae 3. Copie act de identitate 4. Copii dupa actele care atesta pregatirea profesionala 5. Copii dupa documentele de atestare a perioadei lucrate in turism 6. Certificat de cazier judiciar 7. Atestat limba straina de circulatie internationala, se excepteaza: - absolventii unor forme de invatamant cu predare intr-o limba de circulatie internationala - absolventii facultatilor de specialitate intr-o limba straina de circulatie internationala si cei ai facultatilor de relatii internationale si turism absolventii unor cursuri postuniversitare de limbi straine 8. In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, i se comunica in scris motivul. 9. Termenul de eliberare sau de raspuns, dupa caz, este de 30 de zile de la data primirii si inregistrarii documentatiei complete. 10. Brevetul de turism se elibereaza pe o perioada nelimitata. n cazul pierderii sau deteriorarii brevetului de turism actele necesare sunt: 1. cerere de eliberare a brevetului de turism 2. copie dupa actul de identitate 3. copie dupa anuntul de pierdere a brevetului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
3

4. 5.

copie a brevetului sau originalul celui deteriorat certificat de cazier judiciar

n cazul schimbarii numelui se prezint urmatoarea documenta ie: 1. cerere de eliberare a brevetului de turism 2. copie dupa actul de identitate 3. copie dupa certificatul de casatorie/divort 4. brevetul in original 5. certificat de cazier judiciar

n cadrul ageniei de turism toate birourile i compartimentele i aduc aportul la structurarea produselor turistice, la elaborarea documentaiei referitoare la programele de voiaj, formarea itinerariilor, serviciilor i ofertelor agen iilor corespondente. SC ALLEGRIA SRL si desfasoara activitatea n baza Licentei de turism si este membra a unor asociatii nationale si internationale de profil: ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romnia) si IATA (International Air Transport Association).

CAPITOLUL II: Structura organizatoric i ntocmirea fielor de post


Structura organizatoric reprezint subsistemul de baza pe care sunt grefate toate celelalte subsisteme (tehnic, economic, social,etc.) existente ntr-o ntreprindere. n general ea este compusa din: Structura de productie - constituita din totalitatea persoanelor de conducere si a compartimentelor n care se produc bunuri sau servicii; Structura functionala - constituita din totalitatea persoanelor de conducere si a compartimentelor unde se desfasoara activitati cu caracter functional de pregatire si luare a deciziilor. Modul n care activitatea corespunzatoare unui post sau departament se coordoneaza cu activitatea altor departamente si se integreaza n tabloul global al agentiei este prezentat n organigrama agentiei. Agentia este organizata n 6 departamente: 1. 2. 3. 4. Marketing; Administrativ; Contabilitate; Departament conducere
4

5. 6.

Departament turism Departament ticketing

Departamentele de mai sus se subordoneaza unui general manager, care la rndul lui se subordoneaza actionarilor . n cadrul Departamentului de Marketing functioneaza un angajat. Acesta sunt responsabili de imaginea de marca a firmei, de realizarea imaginii de piata a diferitor produse ale agentiei, de realizarea strategiei stabilite de promovare/publicitate. n cadrul departamentului de secretariat si desfasoara activitatea doua persoane care ndeplinesc sarcini de gestiune generala (secretara, sofer). Departamentul Contabilitate este format dintr-o persoane care au rolul de a asigura gestionarea si evidenta ntregului patrimoniu al agentiei. Organigrama ageniei de turism SC ALLEGRIA SRL:

Fisele de post: FI DE POST DIRECTOR GENREAL 1. 2. 3. 4. 5. DENUMIRE A ACTIVIT II: Conducere DENUMIREA POSTULUI: Director agenie

PROGRAMUL DE LUCRU: Activitate nenormat SUBORDONAREA : SARCINI I OBLIGAII


5

Preedintelui

5.1 OBLIGAII -s respecte dispoziiile preedintelui; -s ia decizii pentru pstrarea cu rigurozitate a confidenialittii datelor; --s ia decizii pentru respectarea normelor de protecie a muncii; 5.2 SARCINI Elaboreaz urmatoarele programe: -pentru investiii -pentru servicii -de creterea a profitului -de reducere a costurilor 6. COMPETEN E I RESPONSABILIT I

Rspunde, urmarete i raporteaz cu privire la: organizeaz, coordoneaz i conduce ntreaga activitate a agen iei; verific i controleaz activitatea birourilor i compartimentelor; selectioneaz, ncadreaz i pregtete personalul agen iei;

centralizeaz, analizeaz, aprob i semneaz situa iile ntocmite de departamente din subordine; analizeaz fondurile de investiii ale firmei;

- face demersuri pentru contractarea de credite. FI DE POST SECRETAR 1.Denumirea compartimentului: Secretariat 2. Denumirea postului: SECRETARA 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT
6

4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: - ceilalti angajati ai firmei; - Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor - Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu; Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: - receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: - Intocmeste si actualizeaza baza de date;
7

- Intocmeste oferte de marfuri; - Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti; - Tine evidenta stocurilor; - Intocmeste fisele de magazie - Intretine relatiile cu clientii din portofoliu; - Primeste vizitatorii; - Asigura protocolul; - Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei; In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul

FISA DE POST AGENT TURISM INTERN 1. Denumirea compartimentului: Servicii 2. Denumirea postului: Agent Turism Intern 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului de departament 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea ghizilor si a agentilor de rezervari 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic, administrativ. 9. Pregatirea si experienta:
8

studii de calificare in domeniu (atestatul IATA constituie un avantaj); experienta de minim 1an in domeniul turistic si/sau pe post de ghid; cunoasterea pietei de produse turistice si a particularitatilor ei; cunoasterea avansata a limbilor engleza, franceza si/sau germana; abilitati foarte bune de comunicare si negociere; abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa; disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari; permis de conducere categoria B. 10. Autoritate si libertate organizatorica: este autorizat sa asigure vanzarea pachetelor turistice pentru destinatii interne oferite de agentie. 11. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura vanzarea pachetelor turistice pentru destinatii interne oferite de agentie. Activitati principale: -planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice interne (excursii, circuite, programe de week-end pentru grupuri sau turisti individuali); -vanzarea de pachete turistice in tara (rezervari de bilete, incasarea si urmarirea platilor); -promovarea programelor, ofertelor si pachetelor turistice ale agentiei catre clienti; -participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale; revanzarea programelor oferite de alte agentii; Sarcini si indatoriri specifice: -conceperea si realizarea de oferte promotionale; -stabilirea unor relatii optime cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale; -prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor, avand ca scop final realizarea obiectivelor asumate. Responsabilitati ale postului: -raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice angajate. -raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor/ pensiunilor. -isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi unitati de cazare, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestea. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).

FISA DE POST AGENT TURISM EXTERN 1. Denumirea compartimentului: Servicii Aprovizionare-Investitii


9

2. Denumirea postului: Agent Turism Extern 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului de departament 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea ghizilor si a agentilor de rezervari pentru turismul extern 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ, servicii. 9. Pregatirea si experienta: studii universitare de specialitate si calificari in turism; experienta de minim 1 an in cadrul unei agentii, pe post de agent turism extern; cunoasterea pietei externe de produse turistice si a particularitatilor ei; cunoasterea avansata a limbilor engleza, franceza si/sau germana, exprimare fluenta; abilitati foarte bune de comunicare si negociere; capacitati excelente de exprimare (in vederea sustinerii de prezentari); abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa; disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari externe; permis de conducere categoria B. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Asigura prin mijloace specifice aplicarea corecta si coerenta a strategiilor de dezvoltare a programelor operationale privind serviciile de turism extern. 11. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corecta si coerenta a strategiilor de dezvoltare a programelor operationale privind serviciile de turism extern. Activitati principale: -planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice externe (excursii, circuite, croaziere, vacante exotice, programe de week-end pentru grupuri sau turisti individuali); -organizarea de misiuni economice in strainatate, pentru participarea la targuri si expozitii; -organizarea de conferinte, congrese, simpozioane in Romania si in strainatate; -conceperea si realizarea de oferte promotionale; -vanzarea de pachete turistice in tara si strainatate (rezervari si emiteri bilete de avion sau tren pe rute interne si internationale, rezervari in hoteluri din intreaga lume, cazari la preturi
10

preferentiale, rezervari si emiteri de bilete de odihna si tratament pe litoralul romanesc si in statiunile montane pentru turistii straini, incasarea si urmarirea platilor); -verificarea activitatilor de emitere de asigurari medicale si carti verzi, inchirieri masini, asigurari obligatorii auto, CASCO s.a.; -participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale; -revanzarea programelor altor agentii; -optimizarea relatiilor cu clientii si cu agentiile din domeniu. Sarcini si indatoriri specifice: -consolidarea unor relatii agreabile si stabile cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale. -prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor, avand ca scop final realizarea de profituri. Responsabilitati ale postului: -raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice externe angajate. -raspunde pentru calitatea negocierii contractelor / actelor aditionale cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor sau pensiunilor, asumandu-si responsabilitatea pentru propunerile de noi unitati de cazare, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestea. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI). FISA DE POST AGENT DE TICKETING 1.Denumirea compartimentului: Marketing-Vanzari 2. Denumirea postului: Agentul de Tiketing 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sefului departamentului marketing-vanzari 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern:
11

Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: Studii superioare economice, -curs de tiketing acreditat Experienta profesionala 1 ani Capacitate profesionala -cunoasterea a 2 limbi straine -cunostinte operare PC 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Rezerva si vinde bilete de transport Inregistreaza si tine evidenta biletelor si a incasarilor obtinute Intocmeste si verifica decontarile cu transportorii Intocmeste fisiere si rapoarte specifice Participa la inchierea contractelor cu transportorii Indeplineste sarcinile trasate de seful direct si respecta prevederile din Regulamentul de Ordine Interioara 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul

12

CAPITOLUL III: Realizarea produsului turistic


Allegria i propune o vacan n care vei petrece Revelionul n New York i Las Vegas. Fascinant i cu un stil inconfundabil New York-ul promite s nu dezamageasc niciodat; cunoscut i ca centru internaional al distraciei, Las Vegas este locul distraciei perpetue.

Itinerar

Ziua 01 - 27.12.2012 SOSIRE LA NEW YORK, Statele Unite ale Americii La sosire in New York, transfer de la aeroport la hotel. Ziua 02-03 - 28.12.2012 - 29.12.2012 NEW YORK Ai aceste zile la dispozitie pentru explorarea orasului. Cateva repere: Central Park - cel mai vizitat parc din SUA, Broadway - strada al carui nume este strans legat de industria teatrala si spectacole, Rockefeller Center - complex de cladiri ridicate de celebra familie Rockefeller, Brooklyn - cea mai populata zona a orasului, Manhattan - punctul zero al New-York-ului. Ziua 04 - 30.12.2012 NEW YORK - LAS VEGAS Vei fi transferat de la hotel la aeroport. Zbor intern New York - Las Vegas. La sosire in Las Vegas transfer la hotel. Ziua 05 - 31.12.2012 REVELION LAS VEGAS Astazi vei explora orasul pe cont propriu. Seara, pregateste-te pentru una dintre cele mai frumoase experiente: Revelion pe The Strip, bulevardul principal care se va inchide pentru circulatia auto incepand cu ora 18:00. Vei sarbatori trecerea dintre ani in Vegas Style.
13

Ziua 06-07 - 01.01.2013 - 02.01.2013 LAS VEGAS In aceste zile te poti bucura de viata intensa din Las Vegas. Iubitorilor de arta le recomandam sa viziteze capodoperele unora dintre cei mai mari artisti ai lumii la muzeul Guggenheim Hermitage din Resortul The Venetian. Langa Venetian se afla unul dintre resorturile cele mai luxoase, MGM Grand. Iti recomandam sa nu ratezi, in interiorul cazinoului MGM Grand impresionantul habitat al leilor. Seara iti recomandam sa participi la incitanta viata de noapte din Las Vegas, ce ofera o mare varietate de cluburi; iata cateva recomandari: Voo Doo Lounge la Rio, Body English la Hard Rock Hotel, Pure la Ceasar Palace, House of Blues la Mandalay Bay, Coyote Ugly la New York hotel. Ziua 08 - 03.01.2013 PLECARE DIN LAS VEGAS Transfer de la hotel la aeroportul din Las Vegas. Ziua 09 - 04.01.2013 SOSIRE IN BUCURESTI

Tarife oferta speciala perioada: 27.12.2012 - 04.01.2013 Optiune nr. min. de cazare persoane STAND ARD 2 pers.

1.750

CONFORT

2 pers.

1.820

Termene de plata 100% la confirmarea rezervarii.

Servicii incluse

Bilet de avion pentru zbor international: Bucuresti - New York; Las Vegas Bucuresti cu British Airways Bilet de avion pentru zbor intern: New York - Las Vegas Taxele de aeroport pentru zboruri; Transfer aeroport - hotel New York (SIB) Transfer hotel - aeroport New York (SIB) Transfer aeroport - hotel Las Vegas (SIB) Transfer hotel - aeroport Las Vegas (SIB) Cazare 7 nopti Taxele de serviciu; Serviciu telefonic de urgente 24/7; Brosuri personalizate in limba romana cu informatii despre destinatie; Consultanta medicala pentru calatorie; Asigurarea complexa de calatorie Travel Guard - Chartis: Eturia Relaxation si Eturia Catastrofa Naturala. 14

Servicii suplimentare
o

o o o o o o

Taxa de viza SUA. Viza se obtine individual de catre fiecare turist in parte. Agentia va furniza toate documentele legate de excursie (vouchere, rezervari etc.) pentru a fi atasate la dosarul de viza; Early check-in, late check-out; Excursiile optionale; Mesele; Produse din minibar; Cheltuieli personale: convorbiri telefonice, servicii curatatorie, etc; Tips & Gratuities.

Orar zbor Plecare Bucuresti, 27.12.2012, ora 08:25; Sosire Londra Heathrow, ora 10:00, British Airways; Plecare London Heathrow, 27.12.2012, ora 13:10; Sosire New York, ora 16:00, British Airways; Plecare New York, 30.12.2012, ora 16:30; Sosire Las Vegas, ora 19:20, American Airlines; Plecare Las Vegas, 03.01.2013, ora 20:20; Sosire Londra Heathrow (+1 zi), ora 14:05, British Airways; Plecare Londra Heathrow, 04.01.2013, ora 17:35; Sosire Bucuresti, ora 22:55, British Airways.

CAPITOLUL IV: Contracte utilizate n domeniul comercializrii produselor turistice ale ageniei

Contract Nr. 1 din data 10.12.2012 I.Partile contractante : Millennium Broadway Hotel New York 145 West 44th Street New York, 10036-4012 United States T. +1 212 768 4400 F. +1 212 768 0847 , in calitate de PRESTATOR si Agenia de turism SC Allegria SRL este o agenie privat nfiinat n decembrie 2012 n Municipului Bucureti, pe Bd.Preciziei, nr. 24, cod unic de nregistrare J22/345/2012, cod CAEN 6330, cu Cod Fiscal R 14008950,telefon 0230/212606. II.Obiectul contractului
15

Art.1. Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii turistice de cazare, masa i alte prestatii, potrivit celor specificate n anexa 1 la prezentul contract. Art.2. Prestarea serviciilor se face pe baza de documente emise de agentia de turism, de tipul: voucher, comanda, billet odihna/tratament. Art.3. Documentele emise de agentia de turism trebuie sa contina: date de identificare ale agentiei de turism(nume agentie, adresa, contacte, numar si tip licenta turism), descrierea serviciilor platite(numar persoane, perioada, unitate prestatoare si categoria de confort a acesteia, tarife cazare, tarife masa, valoare cazare, valoare masa), stampila societatii care administreaza agentia de turism si semnatura agentului de turism care a emis documentul. Art.4. Documentul de prestari servicii se remite prestatorului de catre agentia de turism in 2 exemplare(original+copie).

III.Obliga iile par ilor Art.1. Prestatorul se oblig: a. S asigure cazarea prompt a turitilor n spa iile contractate, cf. anexei 1 la prezentul contract, numai in baza unei rezervarii prealabile si dupa incasarea intregii sume de bani datorate pentru serviciile turistice comandate. b. S presteze serviciile contractate la nivel calitativ corespunzator criteriilor de clasificare a capacitatilor si prestatiilor ce fac obiectul prezentului contract. c. S informeze operativ agentia de turism despre orice modificari aparute cu privire la clasificarea unitatii prestatoare pe care o gestioneaza. d. S informeze agentia de turism despre toate taxele locale obligatorii a fi platite de turisti. e. S informeze beneficiarul in cel mai scurt timp despre modificarile oricaror date din Anexa 1. Art. 2. Agen ia de turism se oblig: a. S fac publicitate serviciilor contractate, pe baza informatiilor cuprinse in prezentul contract si conform propriei politici de promovare, in vederea maximizarii vanzarilor aferente prezentului contract. b. S respecte tarifele prezentate pe site-ul http://www.millenniumhotels.com/ c. S achite avansul de 50 % in termen de 48 h de la efectuarea rezervarii d. S achite diferenta de 50% cu minimul de 48 h inainte de prezentare la cazare a turistilor e. S informeze corect, complet si precis turistii in legatura cu: calitatea si cantitatea serviciilor oferite, taxarea copiilor ce insotesc parintii, serviciile conexe taxabile, despre regulile impuse de catre prestator. f. S anunte prestatorului orice modificari in legatura cu informatiile despre agentia de turism cuprinse in anexa 2 la prezentul contract si in legatura cu solvabilitatea sa, despre pretentiile turistilor, precum si despre orice modificare a structurii grupurilor.
16

g. S nu subcontracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, altor agenti economici.

CAPITOLUL V: Stabilirea canalelor de distribuie


Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice Contract Nr. 1 din 10.12.2012

1. Agenia comercializeaz pachete de servicii turistice in urmatoarele variante: a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere; b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard; c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite in continuare bilete de odihna si/sau de tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard. Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele. 2. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract. Modelul bonului de comanda este prevazut in anexa la prezentul contract.

VNZAREA SERVICIILOR COMPLEMENTARE

Toate componentele produsului turistic au menirea de a asigura consumatorilor satisfactie, lucru nu tocmai usor de realizat. Pentru a ajunge la acest rezultat, agentiile de turism asociaza vnzarii serviciilor de baza (transport, cazare, masa) o serie de servicii complementare, cum ar fi: serviciul de banc (schimb valutar, repartizari de valuta, emiterea de "travellers cheques"); serviciul de expediere a bagajelor, cu fiecare mijloc de transport;
17

serviciul de asigurari: emiterea de polite de asigurare a bagajelor si asigurarea contra riscurilor navigatiei aeriene; serviciul de rezervari si cumparari de bilete pentru diverse spectacole si manifestari; serviciul de vnzare a ghidurilor tiparite n limbi de circulatie internationala; serviciul de corespondenta pentru clientela; n general, n programele de voiajuri lungi se indica adresele filialelor, sucursalelor sau agentiilor corespondente, de unde cunoscutii clientului pot ridica eventuala corespondenta a acestuia (daca nu este ridicata ntrun numar stabilit de zile, scrisorile se ntorc la expeditor); servicii secundare: formalitati pentru obtinerea pasaportului, vize de intrare n tarile care le solicita etc. Aceste servicii detin circa 10% din cifra de afaceri a unei agentii si constituie adesea un mijloc de promovare si o alternativa de diversificare a activitatii.

PRE UL 1. Preul contractului este stabilit la momentul ncheierii contractului i cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Ageniei i T.V.A. 2. Preul este publicat in cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau de tratament sau este inscris in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere. 3. Preul contractului poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor: a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului; b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist; c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 4. Preurile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. 5. n cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.

18

MODALIT I DE PLAT

Modalitile de plat a preului contractului sunt: 1. Avansul se platete dupa cum urmeaz: a) in cazul serviciilor la cerere si a celor din oferta standard, reprezinta 30% din pretul contractului, astfel cum este prevazut in bonul de comanda; b) in cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, reprezinta minimum 10% din pretul contractului. Avansul este retinut de Agentie cu titlu de penalitati, in situatia in care turistul renunta la contract din vina sa. In cazul in care continutul confirmarii de servicii difera de la cel al bonului de comanda, Agentia va restitui imediat contravaloarea avansului incasat. 2. Plata finala a pachetului de servicii se face conform esalonarii prevazute in bonul de comanda, in cazul serviciilor la cerere si al serviciilor din oferta standard. 3. In cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihna si/sau de tratament, Agentia aplica sistemul de vanzare in rate, in baza acordului cu turistul.

CAPITOLUL VI: Punerea n aplicare a produsului


Agenia SC ALLEGRIA SRL a ales s i promoveze produsele turistice prin editarea de materiale publicitare i realizarea de campanii publicitare. 1. Editarea de materiale publicitare Produsele turistice ale agentiei sunt comercializate mai usor si simplu cu ajutorul cataloagelor si brosurelor. O brosura trebuie sa indeplineasca mai multe criterii : o sa aiba o fotografie colorata care sa trezeasca interesul pentru a calatori; o sa aiba trecut pretul calatoriei pentru a atrage interesul potentialului client; o calitatea grafica sa fie de o foarte buna calitate; o imaginile de pe brosura trebuie sa fie amplasate strategic in pagina astfel incat sa atraga atentia; Se spune ca regula conceperii unui material publicitar este urmatoarea : cu cat o tara este mai putin incantatoare, cu atat frumusetea si calitatea fotografiei trebuie sa infrumuseteze realitatea.

19

Brosurile vor fi distribuite potentialilor clienti in zonele cele mai mult frecventate cum ar fi magazinele foarte mari (ex. Carrefour, Metro), banci, chioscurile de ziare. Se vor realiza aproximativ 300.000 de brosuri, numar care credem noi ca va fi suficient pentru a informa clientii cu privire la ofertele noastre.

2. Realizarea de campanii publicitare Mijloacele de promovare care atrag turistul spre agentie sunt reclama, expozitii, publicitate gratuita. Publicitatea se va putea desfasura si sub forma de : afise, pliante aflate la agentiile de turism(afise ce vor fi amplasate in zonele frecventate de potentialii clienti, de ex Fundatie sau langa Mall; pliantele vor fi impartite pe strada, tinerilor dar si persoanelor mai in varsta) anunturi( acestea vor fi difuzate la radio in timpul orelor de varf la posturi precum Kiss Fm, Europa Fm, Info Pro), reportaje, comunicate de presa( in ziare cum ar fi Libertatea, Adevarul, Evenimentul dar si in revistele de specilaitate); spoturi publicitare( ce vor fi difuzate la televiziunile importante cum ar fi Antena 1, Pro Tv, Prima Tv, TVR1) organizari de conferinta de presa( aici vor fi invitati ziaristi pentru a le prezenta ofertele din perioada respectiva, ce produse noi au mai aparut precum si preturile produselor turistice) voiaje organizate si platite pentru ziaristi participarea la targuri, saloane( SIV-salon international des vacances, SMTVsalon mondial tourism et voyages). Agentia de turism SC ALLEGRIA SRL organizeaza si desfasoara cursuri de formare profesionala si management in turism in colaborare cu SC TOURISM, HOTEL & RESTAURANT CONSULTING GROUP SRL (THR CG BUCURESTI), furnizor de formare profesionala in turism, autorizat in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 si HG nr. 52282003 privind formarea profesionala a adultilor si de catre Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului (nr. 337/2001) cu sediul central in BUCURESTI , b-dul POLIGRAFIEI nr. 3 Dragostea pentru calatorii a facut ca SC ALLEGRIA SRL sa nu fie o simpla agentie de turism unde se vand vacante sau bilete; aici gasiti personal calificat care va poate oferi consultanta inaintea calatoriei, in organizarea calatoriei si asistenta permanenta pe perioada acesteia pentru a va bucura de serviciul oferit de noi. Agenia noastr este structurat pe urmtoarele departamente : Turism Intern Nu stiu altii cum sunt, dar la agentia Malya Travel oferta din tara umple sufletul clientilor de bucurie avand vacante: la munte, la mare, la bai, in statiuni balneare si la pensiuni agroturistice. Turism Extern Nu putem descoperi noi locuri frumoase cata vreme nu avem curajul sa solicitam vacante in cele mai diverse colturi din lume agentiei Malya Travel, care are oferte in: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Spania, Tunisia ,Turcia.
20

Bilete de avion Odata ce ai incercat zborul, vei pasi pentru totdeauna pe pamant cu ochii ridicati spre cer dorind ca sa mai calatoresti cumparand bilete de la SC ALLEGRIA SRL. ALLEGRIA va poate oferi bilete de avion pentru orice companie aeriana, cu plecari din orice aeroport din lume, la tarife speciale iar pentru grupuri si corporatii se ofera discounturi. Turism de afaceri Pentru a organiza ai nevoie de idei, iar ideile sunt indemnul catre actiune, ceea ce a facut ca ALLEGRIA sa se implice in organizarea de evenimente bussines : congrese, conferinte, cocktailuri, aniversari de firma, lansari de produse, in marile orase ale tarii.

21

CUPRINS
CAPITOLUL I: AGENIA DE TURISM
22

1.1 Prezentare general 1.2 Amplasarea ageniei 1.3 Documentaia necesar pentru eliberarea Licenei de Turism 1.4 Acte necesare pentru acordarea Brevetului de Turism CAPITOLUL II: Structura organizatoric i ntocmirea fielor de post 1.1Agent de turism 1.1.1 Agent de turim intern 1.1.2 Agent de turism extern 1.2Agent de ticketing 1.3Ghid turistic 1.4Manager agenie CAPITOLUL III: Realizarea produsului turistic

CAPITOLUL IV: Contracte utilizate n domeniul comercializrii produselor turistice ale agen iei

CAPITOLUL V: Stabilirea canalelor de distribu ie

CAPITOLUL VI: Punerea n aplicare a produsului

BIBLIOGRAFIE:
1.Cristea Anca Adriana- Tehnologia activitilor de turism, Ediia a II-a, revazut
23

2. www.hotels.com/New_York 3. http://contabilitateafirmei.manager.ro/fise-de-post/fise-de-post.htm

24