Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 20.03.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Ovidiu Drimba”- Lugașu de Jos /(Școala Primară nr.1 Lugașu de Sus)
ÎNVĂȚĂTOAREA: Ardelean Andreea
OBIECTUL: Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
CLASA: Pregătitoare
SUBIECTUL: Lucrări ale culturii românești- (Tablou de Primăvară)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,Primăvara”
TIPUL DE LECȚIE: Formare de priceperi și deprinderi practice
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DISCIPINE INTEGRATE: - Muzică și mișcare (MM)
-Comunicare în limba română (CLR)
COMPETENȚE SPECIFICE:
AVAP:
1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
CLR:
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
MM:
2.1 Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Familiarizarea elevilor cu lucrări ale culturii românești și realizarea unui tablou de Primăvară
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
OO1: -să enumere cât mai multe caracteristici a anotimpului Primăvara;
OO2: -să intoneze cântecelul ,,Iarnă, să te duci cu bine...”
OO3: -să vizualizeze lucrări ale culturii romînești;
OO4: -să realizeze tablourile de primăvară.
METODE ȘI PROCEDEE: brainstorming, conversația, explicația, exercițiul, exercițiul plastic, analiza și cântecul.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE: tablă,planșă cu rebus, planșe cu lucrări, lipici, foarfece și materiale necesare realizării tabloului (flori,
frunze, vază).
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele lecției/ OO Strategii didactice Evaluare


Dozare timp Conținutul lecției Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment -Asigur condițiile optime pentru -conversația -frontală
organizatoric 2` desfășurarea lecției.
-Pregătesc materialele necesare
desfășurării lecției.
2. Pregătirea O1 - Această etapă o vom realiza printr- - -tablă -frontală -aprecieri
psihologică 5` un ,,Brainstorming”-scriu pe tablă brainstorming verbale
cuvântul PRIMĂVARĂ, iar copiii -ul
trebuie să-mi spună cât mai multe -cântec
cuvinte legate de acest anotimp.

-Intonăm cântecul ,,Iarnă, să te duci cu


bine...”
O2
3.Anunțarea -Azi vom vizualiza niște lucrări ale -Conversația -Frontală
temei și a culturii românești, după care vom realiza
obiectivelor 1` și noi un tablou de Primăvară, prin
decupare , lipire și asamblare.

4. -Reactualizarea cunoștințelor o vom -Explicația -Planșă cu -frontală -Se apreciază


Reactualizarea realiza prin completarea unui rebus. rebus verbal copiii
cunoștințelor 3` -Întrebările sunt următoarele:
1.Cum se numește metoda când îmbinăm
două sau mai multe piese? (asamblare)
2.Cum se numește tehnica prin care
tăiem hârtia cu foarfecele?(decupare) -Conversația
3.Cum se numește metoda de
împreunare, unire a mai multor obiecte?
(lipire)
5.Intuirea - În cadrul acestei etape voi prezenta - Explicația -Planșe cu - Frontal -observare
planșei 6` elevilor mai multe lucrări ale culturii -Conversația lucrări ale sistematică
românești (Anexa 1) -Analiza culturii -aprecieri
-Identificăm metoda de lucru folosită în românești verbale
lucrare și precizăm și alte aspecte
importante ale lucrărilor
O3 -După încheierea prezentării lucrărilor -Planșa model
mai sus amintite, voi prezenta planșa
model elevilor (Anexa2)
-Adresez următoarea întrebare copiilor:
- Ce tehnici de lucru am folosit eu
pentru realizarea acestui tablou:
-Decuparea florilor și a vazei
-Asamblarea florilor
-Lipirea materialelor pe suport
-Crearea ramei tabloului.

5.Explicarea O4 - Pentru a obține lucrări cât mai -Explicația -șablon flori, - frontală -aprecieri
modului de frumoase trebuie să urmați următorii frunze, vază și verbale ,
lucru 2` pași: ramă obsevare
-Pe marginea băncii se regăsesc toate sistematică
materialele necesare;
-Prima dată veți decupa florile, frunzele
și vaza;
-Lipim materialele pe suportul pregătit;
-Lipim rama tabloului și o ornăm
frumos.

6. Încălzirea -Încălzim mușchii mici ai mâinii prin -exercițiul -frontală -aprecieri


mușchilor recitarea unei poezii: verbale
mâinii 1` ,,Mișcăm degețelele
Și batem pălmuțele
Răsucim încheietura
Și dăm mingea dura, dura.”
7.Executarea O3 -Anunț elevii să ia poziția corectă în -explicația - tablouri -individuală -observarea
independentă a bancă, pentru realizarea lucrărilor. -foarfece sistematică,
lucrărilor, -lipici aprecieri
îndrumări 9` -Elevii își realizează independent -exercițiul verbale
lucrarea, iar eu ofer ajutor celor care au plastic
nevoie.
O4
-Între timp se audiază cântece de
Primăvară.
8. Evaluarea -Evaluările lucrărilor vor fi realizate de -analiza -lucrările -frontală -se fac
lucrărilor 1` către elevi după următoarele criterii: lucrărilor realizate aprecieri
-respectarea temei propuse verbale
-aspectul îngrijit al lucrării
-lipirea corectă a materialelor pe tablou.

-Aprecieri globale ale lucrărilor.

9. Încheierea -Deschidem și ultimul vagon pentru a -conversația -diplomă -frontală -se fac
lecței 2` găsi și cel de-al șaptelea pitic. aprecieri
verbale
-Albă ca Zăpada este foarte fericită și
recunoscătoare că am găsit toți piticii și
ne-a pregătit o diplomă pentru ,,Cei mai
buni detectivi ” (Anexa 3)
10. Activitate -Vizionarea unei secvențe din -vizionarea -laptop -frontală -observare
recreativă 15` Povestea ,,Albă ca zăpada” filmulețului sistematică

S-ar putea să vă placă și