Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE IN MANAGEMENT

De ce trebuie studiat managementul ?


-fiecare persoana are sansa potentiala de a fi promovat intr-un post de conducere
- studiul managementului va poate ajuta sa deveniti eficace
- Eficacitate : sa faci exact ceea ce trebuie sa faci
- Eficienta : o folosire cat mai economica a resurselor
Studiul managementului poate ajuta la o mai buna gestionare a celor 4 tipuri de resurse de care
dispuneti : - resurse umane
- resurse materiale
- resurse financiare
- timp
Managementul este atat o arta deci necesita calitati innascute din partea managerului, cat si o stiinta
deci se poate dobandi (in parte) prin invatare si educatie.
Unii teoreticieni sustin ca managementul este 70% bun simt si 30% cunostinte .
Definitia managementului :
O serie de activitati integrate si interdependente, care determina o anumita combinatie de mijloace
(financiare, umane, materiale), astfel incat sa se poata genera o productie de bunuri sau de servicii utile
economic si social . (Atouf)
Este procesul prin care realizezi o treaba prin intermediul altora corect, la timp si in limitele
bugetului. ( David Gustafson )
Functiile managementului
Sunt acele functii pe care le indeplinesc managerii pentru a atinge obiectivele organizatiei lor, prin
utilizarea resurselor disponibile.
1. PLANIFICAREA presupune evaluarea viitorului si initirea masurilor necesare. Ca sa
functioneze adecvat, o organizatie are nevoie de un plan care sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici: unitate, continuitate, flexibilitate si precizie. Esenta planificarii consta in utilizarea
optima a resurselor
2. ORGANIZAREA inseamna crearea structurii manageriale si umane a organizatiei, adica
stabilirea relatiilor de autoritate si responsabilitate. Scopul organizarii este acela de a crea o
structura adecvata pentru organizatie, astfel incat aceasta sa-si poata atinge obiectivele propuse
prin planificare .
3. FUNCTIA DE PERSONAL (resurse umane ) include recrutarea si selectarea personalului,
descrierea postului , plasarea angajatilor in locuri de munca adecvate, formare pentru insusirea
deprinderilor individuale necesare pentru ca acestia sa-si poata indeplini bine sarcinile,
consultare in ceea ce priveste performanta, cariera si determinantii platii si recompenselor.

4. CONDUCEREA presupune sa dai subordonatilor un ghid pentru ceea ce trebuie si ceea ce nu


trebuie sa faca .
5. CONTROLUL este fuctia managementului centralizata pe monitorizarea si evaluarea
performantei. Scopul acesteia este imbunatatirea calitatii continue. Ea este fuctia fundamentala a
managementului si include activitatile manageriale tintite pe producerea rezultatelor si cresterea
performantei. Procesul de control are patru parti :
- stabilirea de standarde pentru timp, calitate si cantitate
- masurarea rezultatelor
- compararea rezultatelor cu standardele
- adoptarea modificarilor necesare

ROLURILE MANAGERIALE
1.Rolurile interpersonale (se refera la relatiile pe care managerul le intretine cu ceilalti ) :
Rol de reprezentare
Rol de lider
Rol de legatura
2. Rolurile informationale :
Rol de monitor
Rol de difuzor
Rol de purtator de cuvant
3. Rolurile decizionale :
Antreprenor
Factor de solutionare a perturbarilor
Factor de alocare a resurselor
Negociator