Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

Scoala gimnaziala nr.84


Clasa a V-a B
Unitatea de învatare: Preistoria
Conținuturi: Primii oameni
Tipul lectiei: predare
Timpul: 30 min
Profesor :Toma Carmen
Competenţe generale:
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentarilor de timp și spațiu;
2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice;
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale;
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente.
Competenţe specifice:

1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/ sau proceselor istorice


2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/ proces istoric;

Obiective operationale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:


O1- Să localizeze pe harta continentele Africa, Europa și Asia
O2- Să enumere cinci specii de himinizi: Australopitecus, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens, Homo Sapiens Sapiens
O3- Să identifice utilitatea descoperirii focului pentru hominizi( prepararea hranei și încâlzirea)
O4- Să enumere o unealtă și o armă creată de hominizi
O5- Să enumere un mod de preparare a hranei cu ajutorul focului

Metode şi procedee didactice: conversatia euristica, observarea sistematica, descoperirea, explicatia, lucrul cu harta, comparaţia,
Mijloace didactice :, Manual pentru clasa a V-a, Editura Corint, Bucureşti 2018, programa școlară, hartă, fişe de lucru/exerciții manual
Bibliografia: - C. Felezeu, Didactica istoriei, Ediţia a II-a, Presa Universitară Clujeană , Cluj-Napoca, 2004;
Desfăşurarea lecţiei

Succesiunea Succesiunea elementelor Metode, procedee,


Obiectivele momentului de conţinut Activitatea profesorului de Activitatea elevului de învăţare mijloace de
lecţiei şi predare sau de organizare învăţământ
timpul afectat
Momentul Notează absenţele. Pregăteşte
organizatoric mijloacele de învăţare.
(3’)
Verificarea Verifică ce știu elevi despre Conversaţia
cunoștințelor apariția omului. Ascultǎ şi răspund
anterioare Explicaţia
(5’) Harta

Atlasul
Anuntarea Enunțarea obiectivelor Urmăresc ideile expuse şi (Tabla şi creta,
titlului lectiei lecției noi identifică la ce face referire noua marker)
noi lecţie.
(3’) Interacţioneazǎ cu profesorul
Dirijarea Explică elevilor apariția primilor
predarii si Prezentarea noului hominizi și cauzele evoluțiilor Conversaţia
invatarii prin continut si a sarcinilor lor;
folosirea de invatare Elevii sunt atenţi la explicaţii. Explicaţia
resurselor -Australopitecus (omul pitc) Notează în caiete
materiale si -Homo Habilis (omul (Tabla şi creta)
procedurale îndemânatic)
(32’) -Homo Erectus (Omul drept) Descoperirea
-Homo Sapiens (Omul Înțelept)
O1 -Homo Sapiens Sapiens (Omul
Inteligent) Descopera cu ajutorul
manualului imaginile
reprezentative pentru lecție și
încearcă să identifice: continele, Conversaţia
Conducera noii învațări tipurile unele și de arme, Explicaţia
importanța apariției foclui, etc. Descoperirea
Cere elevilor să răspundă la Tabla şi creta
O2 următoarele întrebării:
Comparțtia
Cum credeți că trăiau? Urmăresc axa cronologică a
O3 Unde dormeau? specilor hominide, din manual. Conversaţia
Cum erau îmbrăcați? Explicaţia
Ce mâncau? Descoperirea
Reţin şi indică la hartă Demonstraţia
continentele
Profesorul oferă informații (Tablă şi cretă)
despre fiecare dintre cele
cinci specii de hominizi:
perioada, alimentația, Observarea
ocupațiile, noutatea și Descoperirae
importanța evoluțiilor și a
O2 diverselor inovaților pentru Conversaţia
hominizi Observatia
O5 Descoperirea
Tabla şi creta

Harta din manual


Observarea
Asigurerea Descoperirea
feed-back-ului
Fixarea Profesorul intreaba:
cunoştinţelor I. Cum se numeşte lecţia de
(5’) astăzi? Răspund la cerinţele Explicaţia
II. Care este prima specie profesorului. Conversaţia
hominidă?
III. Unde a apărut ea?
IV.Despre ce alte specii
hominide am învățat azi?
V. Care specie hominidă a
descoperit focul și pentru ce-l
puteau utiliza?

Temă pentru Desenați o unealtă și o armă


acasă (2’) utilizate de primii hominizi
SCHITA LECTIEI
Primii oameni
 Preistoria începe odată cu apariţia oamenilor pe Pământ şi se încheie odată cu inventarea scrierii şi formarea
primelor state.

În ceea ce priveşte apariţia omului există două teorii:


1. teoria creaţionistă: omul este făcut de Dumnezeu;
2. teoria evoluţionistă a lui Charles Darwin: omul se trage din primate.

 Specia umană îşi are originile în Africa de Est, unde s-au descoperit şi cele mai vechi urme arheologice; un exemplu
este Lucy, austrolopitec, hominid ce a trăit acum 3,2 milioane de ani.
 Condiţiile meteorologice favorabile şi natura înconjurătoare au permis evoluţia speciei umane. Oamenii au adoptat poziţia
bipedă (pe două picioare), creierul lor s-a dezvoltat şi s-au adaptat mediului natural.
 De la Homo Habilis (făuritor de unelte) au evoluat spre Homo sapiens sapiens (omul gânditor), care este omul modern.
 Perioada preistorică în care au trăit primele comunităţi umane este Epoca Pietrei.
 Timp de sute de mii de ani, oamenii preistorici au trăit în adăposturi naturale, ocupându-se
cu vânătoarea, pescuitul şi culesul
 Formau mici comunităţi nomade, aflate mereu în căutarea unor locuri prielnice supravieţuirii.
 Descoperirea obţinerii focului (acum aproximativ 1,2 milioane de ani) a reprezentat un moment esenţial în dezvoltarea
omului.